NHL Stenden University of Applied Sciences

Leeuwarden/Emmen
 • International character (Grand Tour and campus sites in the Netherlands and in Thailand, Indonesia, Qatar and South Africa);
 • an enterprising University of Applied Sciences;
 • practice-oriented study programs;
 • innovative teaching;
 • education tailored and flexible learning pathways;
 • design based education.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Uniwersytet Nauk Stosowanych NHL Stenden posiada kilka wydziałów w Holandii oraz w innych krajach.

Studenci z zagranicy interesują się dwoma miastami – Leeuwarden, położonym na północnym zachodzie kraju oraz Emmen, położonym na północnym wschodzie. Łącznie w Uniwersytecie studiuje około 10000 studentów. Większą część z nich stanowią studenci zagraniczni.      

Uniwersytet jest znany ze swojego systemu Problem-based learning, który został wprowadzony w 1987 roku jako pierwszy w kraju. Istotą systemu Problem-based learning jest, nauczanie teorii nie tylko z książek, lecz także stosowanie działań praktycznych w rozwiązywaniu problemów.

W trakcie wykładów studentom zostaje przedstawiony realnie zaistniały problem w odpowiednio wybranym przez nich obszarze a efektywne rozwiązanie muszą odnaleźć oni sami. Zadania wykonywane są w niedużych grupach, liczących 10-14 studentów. Studenci pracują samodzielnie, wykładowca nie bierze udziału w poszukiwaniu rozwiązania, a jedynie obserwuje i w razie potrzeby, kieruje działania na właściwy tor. W ten sposób studenci poznają aktywny proces nauczania, w którym nie są oni pasywnymi „molami książkowymi”, lecz aktywnymi uczestnikami. W celu  dogłębnego poznania zasady systemu  Problem-based learning, proponujemy obejrzeć video naganie:

Nauczanie na Uniwersytecie nhl Stenden odbywa się w sposób modułowy – każdy semestr zostaje podzielony na dwa moduły trwające po 10 tygodni. Podczas trwania modułu jest rozpatrywany jeden temat przewodni, na który jest nastawiony cały proces nauczania – wykłady teorii, rozstrzygane problemy oraz testy. W ten sposób studenci mogą bardziej zagłębić się w omawiany temat, spojrzeć na niego ze wszystkich stron oraz nie zajmować się studiowaniem kilku  mało między sobą powiązanych przedmiotów. Uniwersytet dąży do utrzymania równowagi pomiędzy teorią a praktyką, by z obu można było czerpać tylko to, co w nich jest najważniejsze.

Kolejną cechą wyróżniającą Uniwersytet jest współpraca z firmami partnerskimi. są to realnie działające firmy komercyjne, utrzymujące ścisłe kontakty z Uniwersytetem. Pracujący w nich studenci bliżej poznają specyfikę wybranej przez siebie dziedziny. Uniwersytet NHL Stenden utrzymuje kontakty z następującymi firmami:

•    4-star professional Hotel;
•    Congress centre;
•    Media studio.

Uniwersytet umożliwia również odbywanie praktyk międzynarodowch: Grand Tour: podczas którego możecie uczyć się na międzynarodowych wydziałach uniwersytetu w takich krajach jak: Katar, Tajlandia, RPA oraz Bali.

Studia na zasadzie wymiany:  można wyjechać na studia na uczelniach współpracujących z Uniwersytetem Stenden do takich krajów jak: Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Kanada oraz do wielu innych.

Praktyka pracownicza w obcym kraju: należy wziąć pod uwagę możliwość studiowania w krajach proponowanych  przez uczelnię. Więcej informacji będzie można uzyskać w czasie studiów.

Na terenie Uniwersytetu można również skorzystać z różnych przydatnych usług w następującym zakresie:
 • biblioteka;
 • stołówka;
 • sklep;
 • agencja zatrudnienia;
 • dostęp do Internetu;
 • bank.

By nowi studenci czuli się dobrze w trakcie pobytu na Uniwersytecie, uczelnia oferuje różne usługi, imprezy oraz innego rodzaju pomoc, których celem jest udzielenie wsparcia każdemu studentowi w rozwiązywaniu zaistniałego problemu, a także sprawienie, by lata jego studiowania były spędzone w sposób przyjemny, aktywny oraz  godny zapamiętania:

I-study – jest to system udzielania pomocy studentom przybywającym z zagranicy. Jest on odpowiedzialny za dokumenty przyjęcia na studia, a także różne kwestie praktyczne. Jeżeli Wasz program jest wykładany w mieście Leeuwarden, to po informacje można zwrócić się pod adres: io@stenden.com. Jeżeli będziecie studiować w mieście Emmen, prosimy się zwracać na adres: istudy.emmen@stenden.com;

Information and registrationcentre – część I-study, którego specjalnością są kwestie praktyczne, takie jak opłata  za studia, zakwaterowanie itd. Adres: io@stenden.com;

Student Counsellingdepartment – departament, który udziela odpowiedzi na kwestie specyficzne, na które nie może udzielić odpowiedzi centrum I-study. Ich specjalnością jest rozpatrzenie problemu oraz zaproponowanie  jego rozwiązania. Jeśli student radzi sobie z nauką, departament może zaproponować szkolenia dodatkowe, jeśli ma problemy osobiste – skierować do psychologa, system ten rozwiązuje również konflikty oraz rozpatruje apelacje, a także udziela pomocy studentom mającym problemy zdrowotne. W razie potrzeby należy się zwracać na adres: decanaat@stenden.com. Studenci, mający problemy zdrowotne i pragnący poznać warunki, jakie mogą sobie zapewnić, powinni zwracać się do osoby za to odpowiedzialnej na adres: hermien.moning@stenden.com.

Introductionweek –  to przedsięwzięcie uczelni,  podczas którego nowi studenci są zapoznawani z miastem i Uniwersytetem, objęci pomocą w zakwaterowaniu oraz uporządkowaniu wymaganych  dokumentów.

Study start week –przedsięwzięcie to  następuje  po IntroductionWeek, w pierwszym tygodniu studiowania. Podczas pierwszego tygodnia nowi studenci są zapoznawani ze sposobem studiowania na Uniwersytecie, wyborem proponowanych możliwości, regulaminem studiów, zasadami oraz innymi sprawami, których poznanie jest bardzo ważne przed  rozpoczęciem nauki. Za udział w Study start week student otrzymuje jeden kredyt.

International Welcome Weekend – na początku roku akademickiego dla studentów spoza Holandii organizowany jest jeden weekend, podczas którego obcokrajowcy poznają miasto, uczestniczą w  różnych rozgrywkach, wieczorkach, co umożliwia im nawiązanie nowych znajomości.

International day – co roku uniwersytet organizuje imprezę, podczas której studenci z różnych krajów przedstawiają kulturę kraju ojczystego – ubiór, jedzenie, muzykę itd. W ten sposób zachęca się do zainteresowania innymi kulturami oraz promuje  dziedzictwo kulturowe różnych krajów.

StendenWise – w pierwszym półroczu co miesiąc dwa weekendy są przeznaczone na  integrowanie się studentów spoza kraju – w tym czasie są udzielane odpowiedzi na pytania, rozstrzygane powstałe problemy, a w drugiej połowie dnia są organizowane zadania drużynowe, rozrywki oraz przedstawiana  jest inna działalność socjalna.

Program Buddy – nowym studentom zostaje przydzielony student-przewodnik ze starszego rocznika, który pomaga nowicjuszom adaptować się do nowych warunków życia, zapoznać się z otoczeniem  oraz wczuć  w specyfikę życia w Holandii.

Personal StudyCoach – każdemu studentowi zostaje przydzielony StudyCoach, który pomaga w rozwiązywaniu problemów i kwestii związanych ze studiami. Można zwrócić się do niego po radę i pomoc.

Hestia StudetLounge – w mieście Leeuwarden dla nowych studentów jest zorganizowana specjalna przestrzeń, której hasło brzmi – homeaway from home. Tu studenci mogą się gromadzić  w celu nauki, obcowania ze sobą, pracy zespołowej lub po prostu odstresowania się. Zawsze można się napić kawy czy herbaty oraz skorzystać z Internetu. Studenci mogą tu inicjować przedsięwzięcia, czy też nieduże imprezy. Hestia centrum  Facebook.

Kluby – po przybyciu na uniwersytet poznacie różne kluby studenckie oraz ich działalność. Można do nich dołączyć i rozszerzyć swoją działalność poza obszarem studiów.

Stenden University of Applied Sciences i NHL University of Applied Sciences połączyły się w jedną uczelnię. Od września 2018 roku będą one oferować wszystkie dostępne do tej pory na obu tychuczelniach kierunki jako NHL Stenden University of Applied Sciences. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tej broszurze.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne
 • Wypis godzin oraz ocen – jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej, bardzo ważne jest załączenie wypisu. Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania tego dokumentu oraz termin jego przesłania znajdziesz tutaj.
 • Świadectwo dojrzałości – w przypadku ukończenia szkoły średniej nie potrzebujesz wypisu ocen – wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum).
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0
 • TOEFL – 80

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób (Wynik, który musisz uzyskać z testu językowego aplikując na wybrany kierunek studiów znajdziesz w wymaganiach rekrutacyjnych danego programu):

 • IELTS
 • TOEFL
Studentom proponuje się różne warianty zakwaterowania, według potrzeb indywidualnych: można prosić o zakwaterowanie tak w centrum miasta, jak i w bardziej zacisznym miejscu, dalej od centrum. Przy wypełnianiu wniosku o zakwaterowanie możecie  wybrać preferowane miejsce i cenę (ta możliwość nie jest oferowana wszędzie).

Pokoje lub apartamenty zazwyczaj są umeblowane, a w cenę wynajmu wchodzą opłaty za gaz, wodę i prąd.

Im wcześniej złożycie wniosek o zakwaterowanie, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedniego wariantu, pożądanej ceny i lokalizacji.

Leeuwarden:

Przedstawiamy krótką instrukcję, w jaki sposób możecie się zwrócić w sprawie zakwaterowania studentów w mieście Leeuwarden:

 1. otwieramy stronę czy stronę;
 2. rejestrujemy się i zapoznajemy się z Terms and Conditions.
 3. na koniec prosimy wyszukać oferty odpowiadające Waszym wymaganiom oraz złożyć aplikację.

Po więcej informacji o możliwościach zakwaterowania, prosimy się skierować pod jeden z podanych adresów: io(eta)stenden.com, info(eta)shortstaysolutions.nl (jeżeli szukacie zakwaterowania przez sshxl.nl), reacties@woonbemiddeling.nl (jeżeli szukacie zakwaterowania przez kamerleeuwarden.nl).

Emmen:

Chcąc otrzymać proponowane przez uniwersytet zakwaterowanie, należy wykonać następujące czynności:

 1. odwiedzić stronę internetową;
 2. zarejestrować się i zapoznać z Terms and Conditions;
 3. znaleźć odpowiednie dla siebie lokum i złożyć aplikację;
 4. wypełnić przesłany formularz rezerwacji.

Jeśli potrzeba więcej informacji lub w przypadku zaistnienia pytań związanych z zarejestrowaniem, prosimy się skierować pod jeden z podanych adresów: io@stenden.com, reacties@woonbemiddeling.nl

Samodzielne  poszukiwanie mieszkania:

Tutaj znajdziesz kilka stron, które mogą być przydatne w poszukiwaniu mieszkania:

http://www.housinganywhere.com (w języku angielskim)
http://www.kamerhuren.nl/en/ (w języku angielskim)
http://www.househunting.nl/ (w języku angielskim)
http://www.directwonen.nl/ (w języku angielskim)
http://www.huurkamers.nl/ (w języku angielskim)
http://www.pararius.com/ (w języku angielskim)
http://www.kamernet.nl/ (w języku angielskim)
http://www.rooming.nl/ (w języku holenderskim)
http://www.kamertje.nl/ (w języku holenderskim)
http://www.rotsvast.nl/ (w języku holenderskim)

Hotele:

Czasami zdarza się, że przed wyjazdem na studia studenci jeszcze nie mają gdzie mieszkać. W takiej sytuacji można szukać tymczasowego lokum – hostele, hotele itp. Rozwiązania takie pomogą Ci zyskać na czasie podczas poszukiwania stałego mieszkania. Należy pamiętać, że po przybyciu do Holandii łatwiej znaleźć mieszkanie niż na odległość.

Oto kilka przydatnych linków:

•    http://www.booking.com/ (wyszukiwanie hotelu)
•    http://www.hostelbookers.com/ (wyszukiwanie hostelu)
•    http://www.hostelz.com (wyszukiwanie hostelu)
•    http://www.hostelworld.com (wyszukiwanie hostelu)
•    http://www.hotels.nl/ (wyszukiwanie hotelu)