Terminy składania dokumentów

Jeżeli chcesz studiować za granicą, to bardzo ważne jest terminowe wysłanie formularza aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Poniżej przedstawiamy terminy wysłania formularzy do różnych krajów i na różne stopnie studiów:

Terminy dla osób aplikujących na studia licencjackie i studia Top-up
AplikacjaTermin złożenia aplikacji

Aplikacja na studia w Finlandii

10 stycznia
Aplikacja na studia w Danii1 marca
Aplikacja na studia w Holandii lub Szwecji1 kwietnia
Semestr zimowy (nauka zaczyna się w lutym)15 listopada
Rekrutacja zimowa 

W rekrutacji zimowej mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkołę średnią i chcą studia rozpocząć w lutym. Rekrutacja zimowa odbywa się tylko na niektórych uczelniach i nie na wszystkie kierunki. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na jakie kierunki możesz aplikować zimą, to w zakładce „Aktualności” musisz znaleźć wpis pod tytułem „Rekrutacja zimowa" – tu przedstawiony zostanie wykaz kierunków, na które można aplikować. Jeśli studia rozpoczynają się zimą, ich czas trwania nie ulega zmianie.

Rekrutacja główna (letnia) na uczelnie Danii, Holandii i Szwecji

Formularze aplikacyjne na uczelnie w Danii najlepiej wysłać do 1 marca a do Holandii i Szwecji do 15 kwietnia. Formularze do Danii i Holandii można też przesyłać po tym terminie. Pamiętaj jednak, że formularze przysłane w terminie będą miały pierwszeństwo podczas rozważania kandydatur, natomiast te, które dotrą po wyznaczonej dacie, zostaną rozpatrzone tylko, gdy po głównej rekrutacji pozostaną wolne miejsca - szczególnie dotyczy to Danii, gdzie po głównej aplikacji zostaje niewiele wolnych miejsc.
Uwaga: niewielka ilość kierunków w Holandii to kierunki numerus fixus, na które formularz aplikacyjny należy wysłać do 13 stycznia.

Terminy dla osób aplikujących na studia magisterskie
AplikacjaTermin złożenia aplikacji

Aplikacja na studia w Danii

25 lutego
Aplikacja na studia w Holandii i Szwecji15 kwietnia
Semestr zimowy (nauka rozpoczyna się w lutym)25 września

Jeżeli chcesz mieć większe szanse dostania się na wybrany kierunek studiów magisterskich, radzimy wysłać formularz przed wskazaną datą. W razie gdyby się zdarzyło, że nie zdążysz, to w niektórych przypadkach (przed złożeniem aplikacji skontaktuj się z konsultantami Kastu) możesz to zrobić jeszcze do połowy czerwca, ale pamiętaj: formularze przysłane w terminie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, a wnioski przysłane później – tylko wówczas, jeżeli na danym kierunku pozostaną wolne miejsca. Wysyłając formularz po wskazanym terminie, masz o wiele mniejsze szanse dostania się na wybrany kierunek.