Terminy składania dokumentów

Jeżeli chcesz studiować za granicą, to bardzo ważne jest terminowe wysłanie formularza aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Poniżej przedstawiamy terminy wysłania formularzy do różnych krajów i na różne stopnie studiów:

Terminy dla osób aplikujących na studia licencjackie i studia Top-up
AplikacjaTermin złożenia aplikacji

Aplikacja na studia w Anglii lub Finlandii

10 stycznia
Aplikacja na studia w Danii1 marca
Aplikacja na studia w Holandii lub Szwecji1 kwietnia
Semestr zimowy (nauka zaczyna się w lutym)15 listopada
Rekrutacja zimowa 

W rekrutacji zimowej mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkołę średnią i chcą studia rozpocząć w lutym. Rekrutacja zimowa odbywa się tylko na niektórych uczelniach i nie na wszystkie kierunki. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na jakie kierunki możesz aplikować zimą, to w zakładce „Aktualności” musisz znaleźć wpis pod tytułem „Rekrutacja zimowa" – tu przedstawiony zostanie wykaz kierunków, na które można aplikować. Jeśli studia rozpoczynają się zimą, ich czas trwania nie ulega zmianie.

Rekrutacja główna (letnia) na uczelnie w Anglii

Formularze aplikacyjne na uczelnie Anglii najlepiej wysłać do 10 stycznia, ale można je też składać po tym terminie. Pamiętaj jednak, że formularze przysłane w terminie będą miały pierwszeństwo podczas rozważania kandydatur, natomiast te, które dotrą po wyznaczonej dacie, zostaną rozpatrzone tylko gdy po głównej rekrutacji pozostaną wolne miejsca.

Rekrutacja główna (letnia) na uczelnie Danii, Holandii i Szwecji

Formularze aplikacyjne na uczelnie w Danii najlepiej wysłać do 1 marca a do Holandii i Szwecji do 15 kwietnia. Formularze do Danii i Holandii można też przesyłać po tym terminie. Pamiętaj jednak, że formularze przysłane w terminie będą miały pierwszeństwo podczas rozważania kandydatur, natomiast te, które dotrą po wyznaczonej dacie, zostaną rozpatrzone tylko, gdy po głównej rekrutacji pozostaną wolne miejsca - szczególnie dotyczy to Danii, gdzie po głównej aplikacji zostaje niewiele wolnych miejsc.
Uwaga: niewielka ilość kierunków w Holandii to kierunki numerus fixus, na które formularz aplikacyjny należy wysłać do 13 stycznia.

Terminy dla osób aplikujących na studia magisterskie
AplikacjaTermin złożenia aplikacji

Aplikacja na studia w Danii

25 lutego
Aplikacja na studia w Anglii, Holandii i Szwecji15 kwietnia
Semestr zimowy (nauka rozpoczyna się w lutym)25 września

Jeżeli chcesz mieć większe szanse dostania się na wybrany kierunek studiów magisterskich, radzimy wysłać formularz przed wskazaną datą. W razie gdyby się zdarzyło, że nie zdążysz, to w niektórych przypadkach (przed złożeniem aplikacji skontaktuj się z konsultantami Kastu) możesz to zrobić jeszcze do połowy czerwca, ale pamiętaj: formularze przysłane w terminie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, a wnioski przysłane później – tylko wówczas, jeżeli na danym kierunku pozostaną wolne miejsca. Wysyłając formularz po wskazanym terminie, masz o wiele mniejsze szanse dostania się na wybrany kierunek.