Perspektywy po ukończeniu studiów

Jest kilka dobrych powodów, dla których studia za granicą są słusznym wyborem:

 • poznasz kulturę innego kraju;
 • zdobędziesz międzynarodowe wykształcenie;
 • kraj i miasto, w którym będziesz mieszkać i studiować odegra znaczącą rolę w kształtowaniu Twojej osobowości;
 • będziesz mieć możliwość podróżowania po świecie i zdobędziesz szczególnie cenne i przydatne na obecnym rynku pracy praktyczne doświadczenie.

W tym samym czasie, gdy będziesz cieszyć się doświadczeniem studiowania za granicą, będziesz również kształtować siebie jako osobowość i co najważniejsze – przygotowywać solidne podstawy dla przyszłej kariery zawodowej.

Studia za granicą wywierają ogromny wpływ na Twoje życie – szczególnie na Twoją karierę. Na studiach zdobędziesz umiejętności i wiedzę, jak te umiejętności najlepiej wykorzystać. 

Po ukończeniu studiów za granicą twoją wizytówką będą:

 • Międzynarodowe doświadczenie i swoboda posługiwania się jednym lub wieloma językami;
 • Możliwość zabrania zdobytej wiedzy do rodzinnego kraju i skutecznego wykorzystania jej;
 • Szeroko rozpoznawalny dyplom i dalsza międzynarodowa kariera;
 • Korzystne kontakty i relacje na całym świecie.

Ukończyłem studia za granicą… Jaki jest następny krok?

 • Możesz wrócić do Polski i próbować swoich sił na polskim rynku pracy – dyplom uczelni zagranicznej (który potwierdza to, że naprawdę znasz język angielski oraz potrafisz szybko przystosować się do nowego środowiska, sytuacji oraz lubisz wyzwania) jest szczególnie ceniony przez pracodawców.
 • Możesz zostać i pracować za granicą. Dla osób, które skończyły studia za granicą tworzone są dogodne warunki w celu znalezienia pracy (tym bardziej, że w trakcie studiów zdobywasz praktyczne doświadczenie).
 • Możesz dalej kontynuować naukę za granicą i aplikować  na kierunki studiów magisterskich czy doktoranckich. Wiele kierunków na studiach magisterskich jest zorientowanych na połączenie praktyki i wiedzy teoretycznej, dlatego to nie będą studia tylko dla samego uzyskania dyplomu, ale przede wszystkim zdobędziesz cenne doświadczenie praktyczne.
 • Spakuj walizki i ruszaj w świat! Po ukończeniu studiów popularna jest roczna przerwa, podczas której możesz podróżować lub zaangażować się w wolontariatw krajach, w których potrzebni są ludzie posługujący się biegle językiem angielskim. To bardzo ciekawa możliwość dla kogoś, kto jeszcze konkretnie nie wie, co chciałby dalej robić w życiu.

Pamiętaj, że Twoja przyszłość zależy nie od otrzymanego dyplomu czy prestiżu uczelni, a tylko i wyłącznie od Ciebie i Twoich celów w życiu, oraz od tego jak dużo wyniesiesz ze studiów!

Bardzo ważne jest to, aby wybrać dziedzinę, którą naprawdę lubisz. Rady odnośnie wyboru kierunku studiów znajdziesz w zakładce Pomoc w wyborze studiów.

Uznanie dyplomów zdobytych za granicą

Często pojawia się pytanie, dotyczące uznania dyplomu się po powrocie do swojego kraju po ukończeniu studiów za granicą  lub wyjechaniu za granicę na studia lub do pracy. Uznanie wykształcenia jest sprawą indywidualną, zależy od systemu edukacyjnego kraju i regulacji prawnych. W celu ułatwienia uznania wykształcenia w 1997 r. kraje europejskie podpisały Konwencję Rady Europejskiej i UNESCO o uznawaniu kwalifikacji związanych z uzyskiwaniem wyższego wykształcenia w regionie europejskim, tzw. Konwencję Lizbońską.

Dokumentu poświadczającego uznanie dyplomu wymaga się tylko wówczas, gdy po zakończeniu studiów licencjackich za granicą chcesz rozpocząć studia magisterskie w Polsce lub innym kraju.  Niektóre uczelnie zawarły umowę współpracy z uczelniami zagranicznymi, dlatego często nie wymaga się dokumentu poświadczającego uznanie dyplomu. Pracodawcy też w bardzo rzadkich przypadkach wymagają dokumentów poświadczających uznanie kwalifikacji.

Istnieje stale aktualizowany portal http://www.enic-naric.net/. Znajdziesz w nim opisy systemów edukacyjnych, informacje na temat uznania studiów, adresy i telefony centrów informacyjnych dla krajów zagranicznych. W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie uznania studiów możesz bez problemu skontaktować się z centrum informacyjnym.

Perspektywiczne kierunki studiów

Ponieważ perspektywiczność niektórych zawodów jest zależna od kraju, jego sytuacji ekonomicznej oraz trendów na rynku pracy, bardzo trudno przedstawić jeden szczegółowy wykaz, który mógłby odzwierciedlić najbardziej obiecujące kierunki studiów we wszystkich krajach Europy i tendencje w zapotrzebowaniu na ekspertów różnych dziedzin na rynku pracy. Takie wykazy są często sporządzane przez uczelniane centra badań, które ustalają jakie specjalizacje były popularne w konkretnych latach, ile studentów ukończyło dany kierunek i jakie perspektywy są przewidywane dla danej specjalizacji..

 • Nie polecamy kierowania się tylko rankingami.
 • Proponujemy wybrać interesujący kierunek i dodatkowo pomyśleć nad jego perspektywami oraz ocenić, na ile może być popularny w Polsce.
 • O radę na temat popularnych specjalizacji w Twoim mieście lub kraju możesz zapytać specjalistów ds. kariery w swojej szkole lub na uczelni.