Ogólne zasady rekrutacji

W niniejszej zakładce znajdziesz potrzebne informacje na temat rodzajów studiów oraz ogólnych wymagań rekrutacyjnych. Dowiesz się, na który stopień studiów możesz aplikować oraz jaki dyplom otrzymasz po ukończeniu studiów.
 

Warto wiedzieć: rekrutacja na studia licencjackie za granicą jest łatwiejsza niż w Polsce!

Rzecz istotna, którą musisz zapamiętać! Jeśli podejmiesz naukę za granicą - Twoje oceny nie będą odgrywały dużej roli, a wyniki egzaminów maturalnych najczęściej nie będą brane pod uwagę. To ty - Twoja osobowość jest ważna na zagranicznych uczelniach, dlatego najważniejsza jest Twoja chęć samorealizacji na wybranym kierunku, Twój charakter i motywacja.

 • Kończąc szkołę średnią w Polsce, musisz dbać o swoje oceny i dobre wyniki egzaminów końcowych, żeby móc dostać się na studia. Za granicą jest inaczej. Tam ważna jest Twoja motywacja do nauki, chęć studiowania na wybranym kierunku i bycia specjalistą w konkretnej dziedzinie. Z tego powodu zostaniesz poproszony o napisanie listu motywacyjnego oraz dostarczenie referencji od swojego nauczyciela.

 • Na zagranicznych uczelniach nie musisz się martwić, że nie wybrałeś jakiegoś przedmiotu, nie zdawałeś egzaminów na poziomie podstawowym czy rozszerzonym, czy nie dostałeś 5 z matematyki na koniec szkoły średniej! Na przykład na uczelniach w Danii liczba zaliczonych godzin danego przedmiotu jest ważniejsza niż ocena czy jego poziom!

 • Wybierając studia oferowane przez Kastu, w większości przypdaków nie musisz zdawać egzaminu IELTS/TOEFL. Zamiast tego możesz skorzystać z bezpłatnego egzaminu Kastu z języka angielskiego. W taki sposób zaoszczędzisz około 700 złotych!

 • Informację, na jaki kierunek się dostałeś, otrzymasz najczęściej przed egzaminami państwowymi! Dlaczego? Otóż za granicą rekrutacja zaczyna się wcześniej – zimą. Dlatego w momencie, kiedy Twoi koledzy będą się martwić o dobre stopnie
  z egzaminów końcowych, Ty już możesz wiedzieć, dokąd pojedziesz na studia!

 • Ważne. Musisz wiedzieć, że jeśli postanowisz dostać się na studia dzięki Kastu, Twoją aplikacją będzie się opiekował nasz zespół. Tobie pozostanie wybór kierunków studiów, wypełnienie JEDNEGO łatwego formularza i przesłanie go do nas! Reszta pracy należy do nas. To my sprawdzimy Twój formularz i natychmiast odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

 

 

Proces rekrutacji w Polsce

Proces rekrutacji na uczelnię zagraniczną

 • W Polsce najważniejsze są Twoje oceny. Jeżeli chcesz dostać się na dobre studia, musisz ukończyć szkołę z bardzo dobrymi ocenami oraz wspaniale zdać egzamin państwowy.
 • Ty sam musisz się zająć aplikacją, rejestracją i dokumentami!

 • Wyniki rekrutacji poznasz po egzaminach końcowych, w połowie lata.

 

 • Najważniejsza jest motywacja i chęć studiowania na wybranym kierunku!

 • Egzaminy i oceny nie odgrywają dużej roli.

 • Skoro uczelnia chce się z Tobą jako osobowością zapoznać, potrzebne są referencje, które możesz otrzymać od swojego nauczyciela lub wykładowcy.

 • Kastu zajmie się wszystkimi formalnościami, przejściem przez trudny system aplikacyjny uczelni.

 • Wyniki rekrutacji poznasz pod koniec maja lub na początku czerwca – może nawet przed egzaminami maturalnymi! Sspokojnie zdasz egzaminy państwowe, ponieważ już będziesz wiedzieć, dokąd pojedziesz na studia. :)

Studia licencjackie

Na kierunki studiów licencjackich mogą aplikować:

 • uczniowie obecnie uczący się w ostatniej klasie szkoły średniej;

 • ci, którzy ukończyli szkołę i posiadają świadectwo dojrzałości;

 • uczniowie, którzy ukończyli szkołę średnią, studenci, którzy rozpoczęli naukę na wyższej uczelni, ale chcą zmienić kierunek studiów lub uczelnię;

 • studenci, którzy otrzymali dyplom licencjacki i chcą uzyskać dyplom
  w zakresie innej specjalizacji.

Czas trwania studiów licencjackich i ich cena w krajach Unii Europejskiej są różne. Ile czasu trwają i jaki jest koszt, dowiesz się w zakładce Finanse.
Pragniemy zaznaczyć, że na wszystkich uczelniach reprezentowanych przez Kastu (z wyjątkiem Danii) studia licencjackie są zintegrowane, tzn. dyplom licencjacki otrzymuje się po ukończeniu 3.–4. roku. 
W Danii studia licencjackie na większości uczelni, które my reprezentujemy, składają się ze studiów AP Degree (zawodowych akademickich) i Top-up. Przez "AP Degree" nazywane są dwa pierwsze lata studiów licencjackich, po ich ukończeniu wydawane jest zaświadczenie o zaliczonych przedmiotach oraz ocenach, jakie otrzymano z egzaminów. Jeżeli już posiadasz taki dokument, to możesz kontynuować studia na uniwersytecie lub w college’u i po 1–1,5 roku otrzymasz dyplom licencjata. Więcej informacji o systemie edukacyjnym Danii znajdziesz w zakładce O Danii.

Po ukończeniu studiów licencjackich otrzymasz dyplom licencjacki. Posiadacz tego dyplomu może aplikować na studia magisterskie.

Studia Top-up

Na studia Top-up mogą aplikować:

 • studenci, którzy studiowali już dwa lata na I-szym stopniu studiów i chcą studiować podobny kierunek studiów, ale na innej uczelni;

 • studenci, którzy już otrzymali dyplom licencjata i chcą zdobyć drugi dyplom licencjata na podobnym kierunku, ale na innej uczelni.

Studiując, student gromadzi punkty ECTS. System punktów ECTS to system uznawania studiów stosowany w większości krajów Unii Europejskiej. Każdy przedmiot, na który student uczęszcza, ma przypisaną liczbę punktów. Po zaliczeniu egzaminu z danego przedmiotu student otrzymuje punkty ECTS. Niniejszy system jest potrzebny po to, aby po kilku latach student, który posiada dokument potwierdzający oceny z poszczególnych przedmiotów, mógł zmienić uczelnię i kraj – w ten sposób jest promowana współpraca między uczelniami. 

Tak więc, jeżeli masz zamiar aplikować na studia Top-up, musisz mieć wykaz punktów ECTS z uczelni lub już otrzymany dyplom licencjacki. Studia Top-up proponują prawie wszystkie uczelnie reprezentowane przez Kastu International. Czas trwania i cena tych studiów w Unii Europejskiej są różne. Informację o tym, ile czasu trwają i ile kosztują studia na uczelniach reprezentowanych przez Kastu International, znajdziesz w zakładce Finanse.

Po ukończeniu studiów Top-up otrzymuje się dyplom licencjacki. Osoba posiadająca taki dyplom może aplikować na studia magisterskie.

Studia magisterskie

Na kierunki studiów magisterskich mogą aplikować:

 • studenci będący na ostatnim roku studiów licencjackich;

 • studenci posiadający dyplom licencjata.

Czas trwania i cena studiów magisterskich w krajach Unii Europejskiej są różne. Informację o tym, ile czasu trwają i ile kosztują studia na uczelniach reprezentowanych przez Kastu International, znajdziesz w zakładkach Finanse i Gdzie studiować.

Pragniemy podkreślić, że studia magisterskie są bezpłatne na uczelniach reprezentowanych przez Kastu International w Danii i Szwecji.

Po ukończeniu studiów magisterskich otrzymuje się dyplom magistra. Posiadając ten dyplom, można aplikować na studia doktoranckie