Oxford Online Placement Test

Oxford Online Placement Test organizowany jest dla osób aplikujących do Danii za pośrednictwem Kastu.

Test Oxford - wystarczający do ubiegania się o miejsce na studiach AP w Danii. Gdzie dokładnie obowiązuje test Oxford w instytucjach edukacji wyższej, dowiesz się w sekcji "Wymagane testy".

  • Test, który jest wymagany dla osób ubiegających się o studia w Danii - bezpłatny. Jego celem jest sprawdzenie znajomości języka u osoby zdającej oraz upewnienie się, że są one wystarczające do skutecznego studiowania za granicą i zrozumienia przekazywanych materiałów podczas wykładów. Do zdawania testu zostaną zaproszeni wszyscy, którzy wypełnili i wysłali wniosek o przyjęcie na studia w Danii. Test jest organizowany po raz pierwszy w lutym. Następnie będą organizowane dodatkowe terminy, w zależności od potrzeb..

Oxford Online Placement Test składa się z dwóch części i jest przeprowadzany online:

  1. Słuchanie (Listening);
  2. Gramatyka (Use of English).

Czas trwania testu – 60 minut.

Zaleca się intensywne przygotowanie do testu, ponieważ dobre umiejętności języka angielskiego są jednym z głównych kryteriów studiowania za granicą.