Możliwości pracy w trakcie studiów

Większość studentów wyjeżdżających na studia za granicę pracuje w czasie wolnym od nauki, starając się samodzielnie pokryć swoje wydatki.

Poszukiwanie pracy może się przedłużyć, a jego efekty będą zależały od tego, jak bardzo aktywnie będziesz poszukiwać pracy, w jakim mieście będziesz mieszkać i jak wygląda rynek pracy danego kraju. Najczęściej pracuje się w sektorze usługowym. W niektórych krajach można zarobić nawet 11 euro na godzinę. Najczęściej studenci, którzy chcą pokryć swoje wydatki, muszą w tygodniu pracować 12–15 godzin (2–3 godziny dziennie). Taki nakład pracy nietrudno pogodzić ze studiami. Nie polecamy pracować w większym wymiarze czasu, ponieważ to może mieć negatywny wpływ na wyniki w nauce. Pamiętaj, że Twoim celem jest pomyślne ukończenie studiów. Po ich ukończeniu będziesz mieć wystarczająco dużo czasu na pracę. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o możliwościach zatrudnienia w konkretnym kraju, możesz skontaktować się z osobami tam studiującymi.

Ważne! Nie warto wysyłać formularza aplikacyjnego na uczelnię zagraniczną, jeżeli planujesz tam tylko pracować.

 

Wymagania do pracy za granicą

Obywatel Unii Europejskiej, który chce studiować i pracowaćw Danii, powinien otrzymać zezwolenie, tzw. Residense Permit (zwróć się o takie pozwolenie, gdy już pojedziesz do Danii). Więcej informacji o możliwościach pracy w Danii szukaj tutaj.

Obywatele Unii Europejskiej w Holandii mogą pracować nieograniczoną ilość godzin przez cały rok. W celu zamieszkaniaw Holandii będziesz musiał zarejestrować się w IND – zarejestrować się powinni wszyscy, którzy mają zamiar mieszkać w Holandii dłużej niż trzy miesiące. W Holandii też powinieneś mieć ubezpieczenie zdrowotne, dlatego przed wyjazdem na studia do Holandii zabierz ze sobą kartę EKUZ, która na pewno Ci się przyda. Pracujący studenci mogą otrzymać od rządu Holandii wsparcie w wysokości 500 € miesięcznie. Odpowiedzi na pytania, jak i gdzie rozpocząć poszukiwania pracy, znajdziesz tutaj

Obywatele Unii Europejskiej studiujący na uczelniach Szwecji mogą pracować i mieszkać tam bez żadnych ograniczeń. Należy od razu, gdy tylko przyjedziesz do kraju, zarejestrować się w Swedish Migration Board. Jeżeli po studiach w Szwecji otrzymasz propozycję pracy, to możesz zostać w kraju bez specjalnego zezwolenia. Więcej informacji o pracy w Szwecji znajdziesz tutaj: www.workinginsweden.se.

Porady na temat poszukiwania pracy za granicą

Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy musisz zrozumieć, że znaleźć pracę za granicą nie jest łatwo. Pracę znajdziesz tylko wtedy, gdy będziesz intensywnie szukać. Znajduje ten, kto szuka.

  1. Poinformuj swoich przyjaciół, kolegów, wykładowców i wszystkie inne osoby, że szukasz pracy w niepełnym wymiarze godzin. Może oni Ci pomogą i polecą wolne miejsce pracy. Im więcej osób będzie wiedziało, tym szybciej uda Ci się znaleźć pracę!
  2. Najefektywniejszy i najszybsze sposób poszukiwania pracy: wydrukuj 50–60 swoich życiorysów (CV) i przeznacz kilka dni na odwiedzanie firm, sklepów, wytwórni, szkół i innych instytucji w danym mieście, w których mogłoby się znaleźć miejsce pracy dla studenta.
    W każdej instytucji pytaj o możliwości zatrudnienia. Najczęściej po takim pytaniu zostaniesz zapoznany z kompetentną osobą, wtedy przedstawisz się, zostawisz życiorys. Po wielu takich spotkaniach istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania kilku ofert pracy.
  3. Rozglądaj się po witrynach sklepowych i tablicach ogłoszeń w centrach handlowych, niektóre spółki poszukujące pracowników na niepełny wymiar godzin ogłoszenia wieszają
    w witrynach sklepowych, a centra handlowe zamieszczają je na tablicach informacyjnych.
  4. Szukaj pracy w internecie. Możesz korzystać z programu Google Translator, jeżeli oferty pracy nie są w języku angielskim. Gdy znajdziesz odpowiednie ogłoszenie, poproś koordynatora studiów zagranicznych uczelni, aby pierwszy raz zadzwonił w Twoim imieniu, lub weź ze sobą CV i udaj się do potencjalnego pracodawcy sam.
  5. Zwróć się do agencji zatrudnienia, które oferują krótkoterminowe i jednorazowe prace dla studentów.
  6. Zapytaj u siebie na uczelni. Czasami bywa tak, że właśnie uczelnie zapewniaja kilka miejsc pracy dla swoich studentów (sprzątanie laboratorium itp).