System oświaty w Belgii

Wysoka jakość i niskie koszty to jedne z najważniejszych aspektów studiowania w Belgii. Ponadto nacisk kładziony na praktyczne umiejętności studentów podczas studiów, co oznacza niekwestionowaną wysoką jakość przygotowywania do przyszłego zawodu.

Międzynarodowość


Aż 45 000 międzynarodowych studentów studiujących w Belgii sprawia, że studia w tym kraju są niewątpliwie świetną okazją do życia w międzykulturowym środowisku i nawiązywania kontaktów z ludźmi z całego świata. A dzięki trzem językom narodowym używanym w Belgii, miejscowi pomogą Ci rozwinąć słownictwo.

 

Belgowie podobnie do mieszkańców krajów nordyckich przykładają dużą wagę do utrzymania zdrowego balansu między życiem i pracą – dotyczy to również studentów. Dzięki efektywnemu systemowi nauczania studenci zdobywają wykształcenie na wysokim poziomie, równocześnie mając czas na wypoczynek i zabawę. Łącznie około 12% studentów to studenci zagraniczni. Najstarszy europejski uniwersytet został założony właśnie w Belgii, a obecnie aż 8 belgijskich uniwersytetów należy do najlepszych na świecie, co wskazuje na wysoką jakość kształcenia.

 

W Belgii uczelnie wyższe dzielą się na: 

 • Uniwersytety, które w swojej ofercie mają studia licencjackie (Academic Bachelor), magisterskie (Master), magisterskie dopełniające (Advanced Master) oraz doktoranckie (PhD). Zorientowane są bardziej na rozwój akademicki, przygotowując jednocześnie do pracy – ważne jest to, że pozwalają na kontynuację studiów na wyższych stopniach naukowych.  

 • Uniwersytety nauk stosowanych (University of Applied Sciences) skupiają się najbardziej na kształceniu praktycznym, pozwalającym zdobyć zawodowy dyplom licencjacki (Professional Bachelor) oraz studia licencjackie dopełniające (Advanced Bachelor) i (poza drobnymi wyjątkami) nie oferują studiów magisterskich. Szkoły artystyczne są częścią uniwersytetów nauk stosowanych i oferują one dodatkowo studia magisterskie i doktoranckie.

Stopnie studiów w Belgii

 

 

 • Studia licencjackie (zawodowe - Professional Bachelor)
  Na studiach licencjackich zawodowych zdobywasz kwalifikacje w pewnym obszarze (zawodzie). Studia tego typu oferują w Belgii uniwersytety nauk stosowanych. Dyplom otrzymuje się po 3 latach (180 ECTS). Studenci licencjackich studiów zawodowych nie tylko chodzą na wykłady, ale również aktywnie uczestniczą w seminariach, przygotowują różnorodne prace projektowe – indywidualnie i grupowo. Mogą one zostać dopełnione studiami Advanced Bachelor lub student może rozpocząć pracę w zawodzie zaraz po studiach.
   
 • Studia licencjackie (akademickie - Academic Bachelor)
  Na uniwersytetach w Belgii program studiów licencjackich z reguły trwa 3 lata (180 ECTS). Studia te koncentrują się na doświadczeniach naukowych oraz stanowią podstawę do dalszej kariery akademickiej. Dużo uwagi poświęca się wiedzy teoretycznej, ale nie zapomina się o umiejętnościach praktycznych, wdrażaniu teorii w życie. Student zdobywa nie tylko ogólną wiedzę akademicką, lecz także specjalistyczną wiedzę w zawodzie, w którym zamierza w przyszłości robić karierę. Będąc na studiach licencjackich, studenci nie tylko chodzą na wykłady, ale i wykonują badania, uczestniczą w seminariach czy pracach grupowych. Po trzech latach studiów otrzymuje się dyplom licencjacki. Mając dyplom licencjacki, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich, zrobić dodatkowo Advanced Master albo zacząć pracę.
   
 • Studia magisterskie (Master)
  Studia magisterskie w Belgii trwają 1-2 lata (60-120 ECTS). Aplikuje się na nie po ukończeniu studiów licencjackich (akademickich) lub, w niektórych przypadkach, po ukończeniu studiów licencjackich (zawodowych) oraz zrobieniu rocznego bridging programme (w niektórych przypadkach bridging programme może nie być konieczny). Największą uwagę zwraca się na badania naukowe, zdobywanie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności ich zastosowania w praktyce. Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej albo – w szczególnych przypadkach – pracą praktyczną (projektem). Po otrzymaniu tytułu magistra student może zacząć pracę, dopełniające studia magisterskie (Advanced Master) lub doktorat.
   
 • Studia licencjackie dopełniające (Advanced Bachelor)
  Studia oferowane przez uniwersytety nauk stosowanych, w celu pogłębienia wiedzy zdobytej na studiach licencjackich. Pozwalają na zdobycie szerszych i bardziej wyspecjalizowanych kompetencji w danej dziedzinie i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Studia trwają 1 rok (60 ECTS). Czasem, na stronach uczelni, możesz się też spotkać z określeniem Banaba (bachelor na bachelor). Aby aplikować na te studia trzeba posiadać już studia licencjackie, ale nie musi być on zbliżonej dziedzinie.
   
 • Studia licencjackie krótkie (Bachelor short/abridged)
  Studia trwają przeważnie 1 rok i można za nie uzyskać 60 ECTS. Aby aplikowac na te studia trzeba mieć dyplom studiów licencjackich z podobnego zakresu. Po ukończeniu uzyskuje się Bachelor Diploma. Plusem tych studiów jest to, że trwają krócej i uzyskuje się dyplom szybciej niż w przypadku robienia pełnego Bachelor'a. Na te studia decydują się osoby, które chcą z krótkim czasie uzyskać kolejny dyplom i poszerzyć swoją wiedzę.
   
 • Studia magisterskie dopełniające (Advanced Master)
  Studia oferowane przez uniwersytety, w celu pogłębienie wiedzy po studiach magisterskich - trwają 1-2 lata (60-120 ECTS). Pozwalają na zdobycie szerszych i bardziej wyspecjalizowanych kompetencji w tej samej dziedzinie i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
   
 • Studia podyplomowe (Postgraduate certificate)
  Specjalistyczne programy mające na celu poszerzenie kompetencji w konkretnej dziedzinie. Postgraduate certificate jest przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjacki lub magisterski w zbliżonej dziedzinie i trwa 1 rok (60 ECTS).
   
 • Kursy podyplomowe (Certificate programme)
  Kursy mające na celu zdobycie konkretnych umiejętności - wybiera się tylko konkretne moduły, które chce się realizować. Mogą trwać krócej niż 1 rok. Otrzymuje się certyfikat tylko na samodzielnie wybrane i ukończone moduły.
   
 • Bridging programme
  Trwający 1 rok kurs dla osób posiadających licencjat zawodowy (Professional Bachelor), chcących kontynuować naukę na poziomie studiów magisterskich.

 

System oceniania  

W Belgii stosowany jest 20-punktowy system oceniania, 10 punktów uznawane jest za ocenę zdającą. Ocena powyżej 16 punktów uznawana jest za wyjątkową, a nielicznie studenci otrzymują oceny powyżej 18.