System oświaty w Szwecji

Ze źródeł historycznych wynika, że system szkolnictwa wyższego uformował się pod wpływem siły społecznej, ekonomicznej i kultury. Jego długowieczne tradycje sięgają XV wieku. Uczelnie w Szwecji są bardzo cenione za wysoką jakość nauczania i motywację do samodzielnego myślenia. Studiuje tu 400 000 studentów, a szwedzki system oświatowy jest znany z innowacyjności
i ukierunkowania na współpracę z sektorem biznesu.

Sposób nauczania

Uczelnie wyższe w Szwecji skupiają się na studencie. Ważny jest kontakt i współpraca
z wykładowcami. Samodzielne myślenie i inicjatywa są tu bardzo cenione, a nawet nagradzane. Studenci aktywnie uczestniczą w wykładach, seminariach i grupach dyskusyjnych, gdzie mają okazję wyrażać swoje zdanie. 

Innowacyjność

Szwecja wyróżnia się dobrymi relacjami społeczności akademickiej ze światem biznesu. Współpraca firm z uczelniami pozwala tworzyć programy studiów, które kształcą zawodowo pracowników potrzebnych w obecnej sferze biznesu. Innowacyjne badania prowadzone na uniwersytetach szwedzkich doprowadziły do powstania i wdrożenia takich wynalazków, jak mysz komputerowa, system Bluetooth, bezpłatny program do komunikacji Skype, bezpłatny program do odtwarzania muzyki Spotify, stymulator serca itd. Głębokie korzenie ma tradycja promowania kreatywności. Szwecja jest gigantem produkcyjnym w dziedzinie mody, muzyki i projektowania, takie firmy jak H&M czy IKEA są znane i cenione w wielu krajach na całym świecie.

Wielokulturowość

W Szwecji, jak i innych krajach skandynawskich, język angielski znają prawie wszyscy mieszkańcy. Poza tym w niektórych firmach w Szwecji angielski jest oficjalnym językiem – to bardzo ułatwia poszukiwanie pracy przez osoby, które nie znają szwedzkiego. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że duża część osób studiujących na uniwersytetach szwedzkich przyjechała z zagranicy. Według badań wykonanych przez Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 8,5% wszystkich studentów w Szwecji to obcokrajowcy. Jak się czują studenci z innych krajów w Szwecji, dowiesz się po przeczytaniu relacji i wrażeń o studiowaniu na uniwersytetach w Szwecji i obejrzeniu filmu wideo:

UCZELNIE
Atmosfera na szwedzkich uczelniach jest miła, panuje otwarcie na inne poglądy. Dużo uwagi poświęca się pracy zespołowej; nie ma wątpliwości, że zdolność pracy z innymi, umiejętność szukania rozwiązań i odpowiedzi na pytania w grupie ludzi będą miały wpływ na przyszłą karierę. Międzynarodowy rynek pracy docenia ambitnych, odważnych, rozsądnych liderów grupy. Studiując na uczelni szwedzkiej, masz pewność, że jesteś w centrum innowacji (naukowych, akademickich, technologicznych).
 
Rodzaje studiów

Studia licencjackie:

  • czas trwania – 3 lata (180 punktów ECTS);
  • skupienie na studencie – bardzo cenione jest wyrażanie własnego zdania, idei, a także uczestnictwo w dyskusjach, seminariach, pracy grupowej;
  • po ukończeniu studiów licencjackich na uniwersytecie w Szwecji można aplikować na studia magisterskie.

Studia magisterskie:

  • 1–2 lata (60–120 punktów ECTS);
  • ukierunkowanie na specjalizację, pogłębianie wiedzy w obszarze obronionego licencjatu;
  • zdobyta wiedza teoretyczna użyta w praktyce;
  • po ukończeniu studiów magisterskich i otrzymaniu dyplomu można aplikować na studia doktoranckie albo zacząć pracować.

Studia licencjackie

Studia licencjackie na uczelniach Szwecji najczęściej trwają 3 lata. Ich cechy to skupienie na studencie oraz kształcenie jego umiejętności pracy zespołowej, organizowanie prac projektowych, seminaria. Zachęca się do rozmowy o aktualnych problemach i wspólnej dyskusji dotyczącej szukania rozwiązań i odpowiedzi. Kładzie się na to nacisk, ponieważ na światowym rynku pracy poszukiwani są liderzy grup, którzy potrafią pracować z różnymi ludźmi, a także odważnie wyrażają swoje opinie i idee – niezależnie od obszaru, w jakim człowiek będzie pracował. Na pierwszym roku studiów studenci uczą się podstawowych modułów studiów. Na drugim roku lepiej poznają poszczególne części programów, a na trzecim roku piszą końcową pracę licencjacką. Więcej informacji o wybranym programie studiów znajdziesz przy każdym opisie programu.

Studia magisterskie

Studia magisterskie na uczelniach w Szwecji trwają rok albo dwa lata. Nie ma wielkiej różnicy między programem studiów jednorocznych i dwuletnich, natomiast w okres dwuletni włączana jest także praktyka:

  • studia trwające 2 lata (120 punktów ECTS). Pierwszy rok studiów jest przeznaczony na naukę podstawowych modułów programu, a drugi rok studiów – praktyki albo wyjazd na uczelnię za granicą i pisanie pracy magisterskiej;

  • studia trwające 1 rok (60 punktów ECTS). Specjalizacja z obszaru studiów licencjackich. Studia magisterskie w Szwecji to świetna okazja do zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, gdyż duża część uczelni oferujących studia magisterskie zawarła umowy o współpracy z firmami, tym sposobem umożliwiając studentowi pogłębianie wiedzy oraz nabycie doświadczenia praktycznego.

System oceniania

Uczelnie w Szwecji nie mają wspólnego systemu oceniania. Uniwersytety używają liter:
A (świetnie), B (bardzo dobrze), E (dobrze), F (niezdany). W wyjątkowych sytuacjach
w niektórych programach studiów jest stosowane G (zdany) albo U (niezdany). Natomiast najczęściej na uczelniach w Szwecji jest stosowana skala ocen od 3 do 5, przy czym 5 jest oceną najwyższą, a 3 – najniższą, gdy egzamin jeszcze jest zdany.