IELTS

IELTS (International English Language Testing System) to międzynarodowy system oceny znajomości języka angielskiego.

Są dwie jego wersje – IELTS Academic i IELTS General Training. Po zaliczeniu wersji Academic można aplikować na wiele kierunków wykładanych w języku angielskim na całym świecie.

Testy w Polsce organizuje British Council, można je zdawać w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Test w Warszawie jest organizowany raz lub dwa razy w miesiącu, w innych miastach rzadziej. Na test należy rejestrować się wcześniej, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Wyniki testu są ważne dwa lata od dnia zdawania. Test jest oceniany w punktach, w skali od 1 do 9. Testu nie można nie zdać, jego zadaniem jest ustalenie poziomu znajomości języka u osoby zdającej, to znaczy, że każdy punkt odzwierciedla inny poziom znajomości języka. Więcej informacji o systemie oceny egzaminu IELTS możesz znaleźć na oficjalnej polskiej stronie IELTS. Zwykle uczelnie wymagają co najmniej przeciętnej znajomości języka, którą odzwierciedla 6 lub 6,5 punktu uzyskane z testu, rzadko wymaga się 7 punktów.

Test IELTS składa się z 4 części:

  • listening (słuchanie),

  • reading (czytanie),

  • writing (pisanie),

  • speaking (mówienie).

Każda część oceniana jest oddzielnie. Końcowy wynik będzie stanowił średnią punktów otrzymanych w każdej z części składowych.

Główną część testu stanowi moduł służący do sprawdzenia umiejętności czytania i pisania, trwa on 2 godz. 45 min (nie ma przerw między częściami). W trakcie testu można mieć ze sobą jedynie przybory do pisania i ewentualnie napój, ale wyłącznie w przezroczystej butelce bez etykiet. Pisać należy ołówkiem.

Część ustna (Speaking) odbywa się oddzielnie, może mieć miejsce tego samego dnia co test pisemny, ale niekoniecznie. Odstęp czasowy między rozmową a testem może wynieść do
7 dni (przed lub po).

Do testu można przygotowywać się samodzielnie lub uczęszczając na kurs przygotowujący. Bardzo ważne jest, by podczas przygotowań do testu zapoznać się z jego formą, ponieważ zadania testowe są nieco inne niż w Polsce przyjęto i często zdającym trudno się do nich dostosować. Objaśnienie struktury tekstu znajdziesz na oficjalnej stronie testu IELTS, natomiast z formą testu dokładniej się zapoznasz, wykonując zadania przygotowawcze
w internecie lub w trakcie kursów.

Przed testem koniecznie uważnie przeczytaj otrzymany list, upewnij się, czy na pewno wiesz, jak trafić do miejsca, gdzie będziesz zdawać (szczególnie gdy test nie jest organizowany w Twojej rodzinnej miejscowości) i przyjedź wcześniej, ponieważ w przypadku spóźnienia możesz nie zostać dopuszczony/-a do testu. Na test koniecznie przynieś dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Przed częścią pisemną i ustną musisz okazać ten sam dokument. Przed testem (zwykle przed częścią ustną) zostanie Ci zrobione zdjęcie.
Wyniki testu zostaną ogłoszone na stronie internetowej po 13 dniach od daty zdawania testu i tego samego dnia będą wysłane pocztą. Przed testem można złożyć wniosek, aby Twoje wyniki wysłano prosto na uczelnię – taki wariant jest bardzo wygodny, gdy masz zamiar zdawać test latem, ponieważ w ten sposób wyniki trafią na uczelnię o wiele szybciej.
Jeżeli nie zgadzasz się z wynikami egzaminu, to w ciągu sześciu tygodni od dnia zdawania testu masz prawo do odwołania. Odwołanie jest płatne, ale jeżeli po dokonaniu ponownej oceny Twój wynik okaże się inny, to pieniądze zostaną Ci zwrócone. Rozpatrywanie odwołania trwa od 6 do 8 tygodni. Jeżeli za pierwszym razem nie udało Ci się uzyskać na egzaminie potrzebnego wyniku i masz zamiar zdawać test ponownie, to zwróć szczególną uwagę na te części, za które przyznano Ci najmniej punktów.

Jeżeli jeszcze zastanawiasz się nad tym, który test zdawać, może pomogą Ci opinie studentów z Polski, którzy zdawali test.