Tilburg University

Tilburg
 • High quality education (the highest overall satisfaction of all general Research Universities in the Netherlands);
 • No. 5 in Business Administration and no. 8 in Finance worldwide (Academic Ranking of World Universities);
 • No. 21 worldwide in Business & Economics (Times Higher Education Ranking);
 • No. 2 in the Top 750 Law Schools worldwide (Social Science Research Network);
 • students are educated to become critical thinkers who dare to act and actively contribute to society.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Tilburg University  położony jest w południowej części Holandii – w mieście Tiburg  dziś studiuje  na  uczelni ponad 12500 studentów,  z których ponad 900  to studenci z zagranicy.

Są to studenci  85  narodowości, toteż różnorodne pod względem nacji i poglądów środowisko w znacznym stopniu gwarantuje wysoką jakość nauczania. Uniwersytet  znalazł się  wśród 100 najlepszych uniwersytetów Europy.

Motto  uniwersytetu- understanding society -miało na celu stworzenie uczelni, która rozumie  potrzeby społeczne. Uniwersytet, dzięki swojej działalności, chce przyczynić się do wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, do bycia jego integralną częścią. Motywujemy  studentów do stania się odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa, przekazujemy im zgromadzoną wiedzę i doświadczenia, które mogą być użyte dla wspólnego celu i ciągłego postępu.

Uczelnia w swoim  programie kształcenia sporo uwagi poświęca bazie teoretycznej i analizie. Podstawą jej działalności są badania, podczas których staramy się zrozumieć różne zagadnienia i znaleźć rozwiązania zaistniałych problemów i trudności. Studenci nie tylko sami prowadzą badania, a także są zapoznawani z nowymi materiałami do badań i ich  końcowymi rezultatami, opartymi na najnowszych i aktualnych informacjach. Nie jest przypadkiem, że podczas badań współpracują oni z przedstawicielami różnych dziedzin, nie tylko rozwijając więzi interdyscyplinarne, ale i poznają, nowoczesne i odkrywcze rozwiązania. Studenci oraz wykładowcy tworzą  akademicką wspólnotę, w której wszyscy uczą się jeden od drugiego.  Wykładowcy przekazują studentom swoją wiedzę oraz doświadczenia, ale też przejmują od nich młodzieńczy entuzjazm oraz nowe idee. Jest to wspólnota, która tworzy jednocześnie więź międzynarodową, której członkowie uczą się być otwartymi na świat, spoglądać poza własne kulturowe dziedzictwo, własne nawyki i przekonania religijne, dostrzec pojawiające się problemy i globalnie postrzegać świat. Podtrzymywane są również ścisłe związki i współpraca z  przedsiębiorstwami oraz organizacjami społecznymi, dba się o wymianę doświadczeń oraz przekaz  informacji  nie tylko w ramach uczelni, ale  i  poprzez wymianę międzyuczelnianą. Takie informacje i kontakty są  wspierane  zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Misją uniwersytetu jest inspirowanie studentów i pracowników do maksymalnego wykorzystania własnego potencjału, pomagania im stać się bardziej skutecznymi w przyszłości i mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo. Prezentuje się nie tylko wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także i świadomość społeczną.

Podstawowym celem działalności Tilburg University są wysokiej jakości badania naukowe, które są prowadzone  nie tylko na poziomie  uczelni, ale również na poziomie europejskim i światowym. Aby zapewnić i  utrzymać jakość przeprowadzanych badań, są one okresowo  poddawane ocenie  lokalnych i międzynarodowych Komisji do Spraw Badań. Uczelnia ustawicznie stara się ulepszać jakość  swojej pracy i zachować jej wysoki poziom. Aby utrzymać renomę  we wszystkich możliwych obszarach, uniwersytet kładzie szczególny nacisk  na innowację i interdyscyplinarność prowadzonych badań.

Program studiów staramy się dostosować do potrzeb każdego studenta, jego ambicji, osobowości, stymulować jego rozwój, chcąc  zapewnić mu wykształcenie, które będzie nie tylko pożyteczne, ale i motywujące. Uczelnia zapewnia swobodną możliwość wyboru różnych programów nauczania. Uniwersytet Tilburg współpracuje z ponad 200 partnerskimi uczelniami na całym świecie, z których można wybrać lokalizację zgodnie ze swymi zainteresowaniami i możliwościami. Wydziały ekonomiczny oraz zarządzania rozpoczęły inicjatywę i-STAR, umożliwiając  uczestnictwo w   interaktywnych wykładach i seminariach przez Internet, dając  możliwość wykonania testów przez Internet, za  udział w których otrzymuje się dodatkowe  punkty. Odbywają się „ask questions,“ czyli  godziny konsultacyjne, podczas których można odbyć na przykład wirtualną konsultację z wykładowcą.

Uczelnia uruchomiła także stronę RISE, międzynarodową instytucję kształcenia wyższego, której celem jest zwiększenie wpływu społeczno-ekonomicznego w świecie nauki, pokazania jej znaczenia i zaangażowania we współczesne życie społeczeństwa. Zostało utworzone Centrum Nauki, instytut Nexus, w ramach przygotowań do debat kulturowych i filozoficznych o europejskim dziedzictwie kulturowym. Powstało otwarte dla wszystkich studium  rozrywki a także centrum organizacyjne i centrum  biznesowe, w którym udziela się profesjonalnej pomocy studentom rozpoczynającym własną działalność. Działa forum akademickie, na którym są zamieszczane informacje o  zaplanowanych wydarzeniach, odbywają się dyskusje, gdzie można przedstawiać swoje propozycje i pomysły dotyczące dodatkowej działalności oraz organizacji imprez. Często uczelnia organizuje także  imprezy dostępne dla mieszkańców całego miasta. Są prowadzone otwarte wykłady oraz realizowane projekty: “Uniwersytet dla dzieci“.

Uniwersytet posiada także bogatą bibliotekę oraz ICT centrum usług informacyjnych, które pomaga studentom uzyskać potrzebne im informacje, tak w książkach, jak i w zasobach elektronicznych, zapewnia również dostęp do Internetu, bazy danych itp. Na miejscu można skorzystać z drukarki, skanera oraz kserokopiarki. Informację o tych usługach oraz cennik znajdziecie, klikając tutaj. Istnieje również możliwość  zarezerwowania sobie miejsca do pracy.

Studenci i pracownicy Uniwersytetu mają również do dyspozycji usługi kilku centrów informacyjnych:

Uczelnia Tilburg  w dużej mierze nastawiona jest na działalność akademicką, jednak  przekonuje się, że studenci posiadają także i inne potrzeby, dlatego proponuje też inne rodzaje aktywności. Ci, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas, mogą odwiedzić uniwersyteckie centrum sportowe, które zostało ocenione jako jedno z najlepszych w kraju. W mieście i na uczelni odbywają się różnorodne  kulturowe przedsięwzięcia (o planowanych przedsięwzięciach można dowiedzieć się na forum akademickim). Tilburg jest to nieduże, czyste i spokojne, jednak pełne życia i oferujące wiele imprez miasto. Ponieważ 1/6 mieszkańców to studenci, nie zabraknie więc tutaj rozrywek młodzieżowych.

Uczelnia może pochwalić się  wysoką jakością kształcenia, którą mogą potwierdzić studenci. Europejska strona oceny programów StudyPortal przeprowadziła ankietę wśród studentów, podczas której oceniali oni jakość nauczania w wybranym przez siebie uniwersytecie. Uczelnia Tilburg na podstawie ankiet studentów zajęła 2 miejsce w kraju. Jest to motywacja dla uczelni, aby  w następnym roku  zająć pierwsze miejsce.


Pomoc studentom:

 • Academic advisors – pomoże odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące programu studiów oraz   bezproblemowego  studiowania;

 • Dean of students – pierwsza pomoc dla zagubionych studentów, nawet w najdrobniejszych problemach. Jeśli nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, mogą zwrócić się do nas, zawsze  wskażemy dobry kierunek;

 • Psycholog – szybka pomoc psychologa. Jeżeli czujesz się przytłoczony i potrzebna ci konsultacja – uczelniani psycholodzy udzielą ci natychmiastowej bezpłatnej pomocy. Jeżeli potrzebujesz dłużej terapii, zostaniesz skierowany do specjalisty;

 • Study career counsellor – pomoc w planowaniu kariery. Udzielana jest też pomoc w poszukiwaniu miejsca praktyk, w wyborze  profilu, specjalności itp.;

 • Top sports coordinator – osoby zajmujące się sportem wyczynowym i chcące reprezentować uczelnię na oficjalnych zawodach sportowych mają możliwość uzyskania dodatkowo warunków do treningu;

 • Confidential advisors – pomaga w rozwiązywaniu akademickich konfliktów. Jeżeli jesteś niezadowolony z pracy wykładowcy, oceniania  itp., masz możliwość złożenia oficjalnej skargi. Pomożemy dyskretnie i bezstronnie rozwiązać zaistniały konflikt;

 • Niepełnosprawnym studentom uczelnia stara się  zapewnić  należyte warunki do studiowania;

 • Studentkom oczekującym dziecka lub studentom wychowującym małe dziecko są oferowane specjalne warunki  umożliwiające łączenie studiów oraz wychowanie dziecka;

 • Działają różne organizacje studenckie, można się do nich zwrócić z pytaniami, problemami albo przyłączyć  się do nich;

 • Dla studentów pierwszego roku organizowany jest Introduction Week,  podczas którego  mają  możliwość zapoznania się z miastem, z uniwersytetem i atrakcyjnie spędzić czas.

Jeżeli interesujesz się studiami licencjackimi na uniwersytecie Tilburg, możesz również skorzystać z oferowanego przez uniwersytet wideo
Obejrzyj tę broszurę

Jeżeli interesujesz się studiami magisterskimi na uniwersytecie Tilburg, możesz również skorzystać z oferowanego przez uniwersytet wideo
Obejrzyj tę broszurę.

Możesz także skorzystać z podróży wirtualnej.

Stypendia

Uniwersytet Tilburg oferuje wiele różnorodnych stypendiów na kierunkach magisterskich. Wymagania przy aplikacji o stypendium różnią się w zależności od kierunku. Decydując się na starania o stypendium należy również zwrócić uwagę, iż aplikować trzeba przed terminem na stronie Kastu. Trzeba mieć również przygotowane dokumenty (ukończone studia I-go stopnia oraz certyfikat IELTS/TOEFL). Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne
 • Wypis godzin oraz ocen – jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej, bardzo ważne jest załączenie wypisu. Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania tego dokumentu oraz termin jego przesłania znajdziesz tutaj.
 • Świadectwo dojrzałości – w przypadku ukończenia szkoły średniej nie potrzebujesz wypisu ocen – wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum).
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0
 • TOEFL – 80

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS – 6.5
 • TOEFL – 90

Tilburg University nie posiada własnych akademików, ale współpracuje z firmami oferującymi zakwaterowanie dla studentów. Uczelnia posiada również biuro, które pomaga przyszłym studentom w znalezieniu zakwaterowania - zarówno na kampusie (ograniczona ilość miejsc) jak i od osób prywatnych. Osoby mające pytania odnośnie zakwaterowania mogą napisać na adres studenthousing@tilburguniversity.edu - pomocy udzieli im housing officer Elisa de Klerk.

 

 

Tilburg University współpracuje z:

 • Talent Square - 250 dzielonych mieszkań, w których wszyscy mają własne sypialnie i łazienki oraz salon i kuchnię dzieloną z 4 innymi międzynarodowymi studentami. Pokoje są w pełni umeblowane. Talent Square znajduje się w samym centrum Tilburga, blisko sklepów i transportu publicznego. 
 • Student Housing Holland - oferują pokoje w trzech różnych przedziałach cenowych. Domy studenckie znajdują się w niewielkiej odległości od uczelni (można dojechać rowerem), mają w pełni wyposażone kuchnie, łazienki a większość z nich posiada nawet ogródek.
 • CobbenCampus - 150 w pełni wyposażonych mieszkań w bardzo bliskiej odległości do uczelni.
 • HousingAnywhere - jest to platforma, za pomocą której osoby kończące studia wynajmują mieszkania tym, którzy dopiero będą zaczynać naukę na Tilburg University. 

Przyszli studenci mogą również szukać też zakwaterowania przez Kamerbemiddeling TilburgStuworldKamernet.

 

 

Zapytaj studentów
Kontakty do osób, które studiowały lub studiują na tej uczelni i mogą opowiedzieć Ci więcej o studiach i swoich doświadczeniach i życiu za granicą :)
Horace Lubliński
Liberal Arts and Sciences (Bachelor)
Karol Hudyka
International Business Administration (Bachelor)
Absolwent
Marcin Dokutowicz
Social Psychology (Master)
Natalia Wiercińska
International Business Administration (Bachelor)