Fontys University of Applied Sciences

Eindhoven/Venlo
 • Unique practical oriented bachelor programs;
 • problem based learning;
 • top technology region South East of the Netherlands;
 • modern facilities including top Laboratories and project facilities.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa
Słowo „Fontys” pochodzi z  łacińskiego słowa „Fons”, które oznacza „źródło”. Taką nazwę uniwersytet przyjął, aby pokazać swą dynamikę,  innowacyjność oraz szeroki zakres inspiracji. Uczelnia osiąga to, koncentrując się na głównym celu edukacji: zastosowaniu standardów wydajności w procesie nauczania rozwijającego twórcze myślenie  młodych ludzi. Dlatego hasłem uniwersytetu jest „Think Bigger”, co ma za zadanie zachęcać studentów do jeszcze wydajniejszego myślenia i wyjścia poza  ustalone standardy.

Uniwersytet Nauk Stosowanych Fontys jest jedną z największych uczelni w Holandii. Obecnie studiuje tam ponad 40 000 studentów.

Fontys, jak wiele podobnych uniwersytetów, poświęca wiele uwagi praktykom. Uczelnia stawia sobie za cel wyrobienie w  studentach  takich niezbędnych cech, które pozwolą im  stać się wykwalifikowanymi specjalistami. Proces kształcenia został zorganizowany tak, aby studenci zdobywali nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie, aby rozwijali swoje wrodzone talenty, aby nabyli profesjonalnego podejścia do wybranego przez siebie kierunku studiów. Uczelnia dąży do tego, by zdobywanie wykształcenia stało się dla studentów wyzwaniem, uwypukliło pozytywne cechy osobowości oraz odkryło i rozwinęło ich ukryte talenty. Studia więc mają im pomóc nauczyć się, jak wykorzystywać te zasoby. Warto zauważyć, że, dzięki temu, studenci zostają przygotowywani również do wielu życiowych wyzwań i mogą  podejmować pracę w innych przedsiębiorstwach oraz instytucjach lub też założyć i rozwijać własną działalność. Ponieważ uniwersytet konsekwentnie dąży do zapewnienia najwyższej jakości wykształcenia, uczelnia poświęca  sporo uwagi jakości studiów, dążąc do tego, aby sam proces studiów był zrozumiały, jasny i przejrzysty. Fontys posiada system umożliwiający  studentom przedstawienie własnej opinii o studiach, systemie oceniania, zaangażowaniu wykładowców w pracę, zaopiniowaniu stawianych im  zadań, itp.

W miasteczku studenckim Fontys  jest możliwość korzystania z różnych usług:

Mimo że uniwersytet jest dużą uczelnią, w której studiuje znacząca ilość studentów, to jednak kształcenie odbywa się w kilkoosobowych grupach, dzięki czemu istnieje możliwość  poświęcenia każdemu studentowi wystarczającej ilości czasu. Uczelnia, dążąc do najlepszego wykonania swych zobowiązań, zorganizowała system pomocy  studentom, na który składają się:

 • Departament usług – udziela  studentom pomocy praktycznej oraz psychologicznej we wszystkich dziedzinach w czasie trwania studiów. W skład departamentu  wchodzą: wydział  konsultacyjny utworzony przez studentów, pomoc psychologiczna dla studentów oraz Centrum Karier Studenckich.

 • International Office oraz grupa składająca się ze studentów zagranicznych – celem ich działalności jest pomoc nowym studentom z zagranicy w zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu. Pomoc udzielana jest tak w sprawach praktycznych np. pomoc w poszukiwaniu mieszkania, jak i w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Klikając tutaj i tutaj znajdziecie ulotkę o Fontys University of Applied Sciences.

Tutaj możecie pobrać prezentację Fontys University of Applied Sciences.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne
 • Wypis godzin oraz ocen – jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej, bardzo ważne jest załączenie wypisu. Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania tego dokumentu oraz termin jego przesłania znajdziesz tutaj.
 • Świadectwo dojrzałości – w przypadku ukończenia szkoły średniej nie potrzebujesz wypisu ocen – wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum).
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0
 • TOEFL – 80

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)
Wymagania odnośnie języka angielskiego

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób (Wynik, który musisz uzyskać z testu językowego aplikując na wybrany kierunek studiów znajdziesz w wymaganiach rekrutacyjnych danego programu):

 • IELTS
 • TOEFL
Fontys nie posiada  akademików, ale współpracuje  z agencjami zajmującymi się zakwaterowaniem studentów oraz właścicielami  mieszkań. Dzięki temu uczelnia może zaproponować zakwaterowanie prawie wszystkim, którzy go poszukują.

Najczęściej  pokoje są oferowane studentom pierwszego roku, ponieważ uczelnia rozumie, że po przyjeździe do obcego kraju trudno od razu zorientować się w warunkach zakwaterowania, a jeszcze trudniej znaleźć lokum. Koszty studenta wobec agencji zajmujących się zakwaterowaniem ponosi uczelnia, a studenci ponoszą tylko koszt  wynajmu oraz depozytu. Należy z góry uiścić dwumiesięczną opłatę za wynajem mieszkania (za pierwszy i ostatni miesiąc) oraz depozyt, którego wysokość jest równa miesięcznej opłacie za wynajem. Depozyt po wygaśnięciu umowy jest zwracany, jednak, zgodnie z umową,  właściciel mieszkania ma  prawo  zatrzymać depozyt, jeżeli w pokoju powstaną jakieś szkody.

Pokoje  oferowane są w różnych punktach miasta, ale  utrzymuje się ogólny standard:

 • cena pokoju to 350-425 euro za miesiąc (wliczając usługi komunalne oraz Internet);
 • powierzchnia pokoju to 10-12m2 (jeżeli pokój jest mniejszy, możliwe jest pobieranie mniejszej opłaty za wynajem,  jak również wtedy, gdy w mieszkaniu jest wspólny pokój gościnny);
 • wszystkie pokoje wyposażone są w: łóżko, regał, stół oraz krzesło, zasłony, poduszkę i  koc, czasami komplet pościeli;
 • w miejscu zakwaterowania znajduje się wspólna studencka pralnia, za jej użytkowanie czasami trzeba dodatkowo zapłacić;
 • we wszystkich pokojach jest dostęp do Internetu;
 • sproponowane pokoje najczęściej znajdują się nie dalej niż 20 minut drogi  rowerem do uniwersytetu.

Osoby, które chciałyby skorzystać z  proponowanych przez uczelnię usług pomocy w znalezieniu pokoju, powinny  wypełnić  niniejszy formularz i wysłać go na adres internationalstudents(eta)fontys.nl.

Więcej informacji na temat wynajmu pokoju można uzyskać tutaj.

Przed  wypełnieniem formularza w sprawie wynajmu, należy zapoznać się z ogólną informacją o zakwaterowaniu, którą znajdziecie  w tych  przepisach.

Proszę zwrócić uwagę, że termin  składania wniosku o zakwaterowanie jest określony. Jeżeli studia rozpoczynacie jesienią, to w sprawie mieszkania można wnioskować tylko do 17 czerwca. Jeżeli studia rozpoczynacie w  semestrze letnim, to wniosek w sprawie można składać tylko do 16 grudnia.

Jeśli jednak postanowicie poszukać mieszkania na własną rękę, przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, od których możecie zacząć poszukiwania:

Eindhoven:
Venlo:
 • STIP (w języku angielskim)
Ogólne wskazówki:
Hotele: