Worcester University

Worcester
 • Top 20 English university for graduate employment;
 • Shortlisted for Times Higher Education University of the Year 2016;
 • recognized teaching quality;
 • outstanding support for students;
 • award winning facilities.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

University of Worcester to przyjazna wspólnota uniwersytecka, otwarta na potrzeby studentów, pracowników i wszystkich mieszkańców regionu. Historia tej uczelni rozpoczęła się zaraz po II wojnie światowej, kiedy to w 1946 roku w Worcester został założony w szybkim  tempie   koledż  przygotowujący do pracy nauczycieli. Nic więc dziwnego, że tak uniwersytet, którego historia zaczęła się w takich okolicznościach, aż do teraz koncentruje się na potrzebach społeczności. Przez lata koledż  wypracowywał coraz to  wyższą pozycję, aż stał się takim uniwersytetem,  jaki widzimy dzisiaj.

Obecnie Uniwersytet może się poszczycić w  rankingach  najszybciej rosnącą popularnością na terenie całego kraju. Niektóre z powodów, które odróżniają  go od innych uczelni i nadają  mu  coraz to większą popularnością: 
 • praktyczne i zawodowe programy studiów;

 • wysokiej jakości, inspirujący system edukacji;

 • przyjazny i zwracający uwagę na potrzeby studentów  mechanizm usług uniwersyteckich;

 • wysokie  wskaźniki zatrudnienia absolwentów uczelni po ukończeniu studiów;

 • dogodna lokalizacja.

Uniwersytet zawsze stawia wysokie wymagania i standardy, tak wobec swoich pracowników, jak i wobec studentów. Ale zawsze stara się wyposażyć studenta również we wszystkie niezbędne informacje, które pomogą każdemu studentowi rozwinąć  swój potencjał i spełnić jego oczekiwania . Uczelnia znana jest ze swojej przyjaznej atmosfery, każdy członek wspólnoty czuje się  potrzebny i czuje, że może w znaczący sposób przyczynić się do działalności Uniwersytetu, a to pomaga każdemu członkowi społeczności uniwersyteckiej czuć się zadowolonym i  potrzebnym. 

Quality Assurance Agency  już od kilku lat z rzędu pozytywnie ocenia jakość  proponowanych  programów uniwersyteckich i zawsze podkreśla, stabilną i ciągłą poprawę jakości usług jako pozytywny aspekt, uznawany za jedną z głównych przyczyn sukcesów Uniwersytetu, wzrostu jego popularności i zadowolenia studentów ze świadczonych przez uczelnię usług.
Jedną z kluczowych wyróżniających cech uczelni są przede wszystkim - statystyki zatrudnienia po studiach, aż 92% studentów w okresie 6 miesięcy po ukończeniu studiów znajduje zatrudnienie lub kontynuuje naukę  na wyższym poziomie. Statystyki te nie są zaskakujące, biorąc pod uwagę różne działania, które uczelnia stara się podejmować, praktyczne doświadczenie i największą przewagę na rynku pracy.

Earn as You Learn – proponowany przez  uczelnię  program  zachęcający  studentów do pracy w niepełnym wymiarze godzin jeszcze podczas trwania studiów. Stara się on zapewnić studentom jak  najwięcej pomocy w znalezieniu pracy w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ   przedstawiciele uczelni są przekonani, że praca w trakcie studiów to nie tylko możliwość zdobycia  ważnych i przydatnych umiejętności, a także  wpisów o nabytych doświadczeniach w CV, jest to dowód, że student jest pracowity, zmotywowany i potrafi planować swój czas. Ponadto, praca w niepełnym wymiarze godzin w danej branży może pomóc  studentowi zdecydować, w jakiej pracy czuje się najlepiej i odrzucić nieodpowiadające mu opcje. Oczywiście studenci są zawsze zachęcani do takiego wyboru działań  i przemyśleń,  aby połączenie pracy i studiów nie  miało negatywnego wpływu na naukę.

Student Ambassadors to program, stworzony z myślą o studentach pierwszego roku. Założenia tego programu wyrastają z przekonania, że ważną sprawą jest pomoc w zaadaptowaniu się do środowiska  uczelni poprzez nawiązanie kontaktu z osobami już  studiującymi. Bycie ambasadorem studenckim to praca opłacalna ze względu na ilość zdobywanych cennych doświadczeń i umiejętności.
Program studiów - uczelnia bez wątpienia stara się również zwiększyć swoim studentom szanse na zatrudnienie i przygotowuje ich lepiej do podejmowania praktycznych zadań oraz stawia  w realizacji programów wyzwania w świecie rzeczywistym. Studenci  nie tylko odbywają praktyki  w przedsiębiorstwach, ale także uczestniczą w różnych projektach ogłaszanych przez przedsiębiorstwa,  muszą wykazywać się swoją własną inicjatywą.

University of Worcester jest jednym z najbardziej ukierunkowanych na sport  uczelni w Anglii,  a więc jeśli jesteś zainteresowany kierunkiem studiów sportowym – ta uczelnia jest prawdopodobnie jedną z najlepszych możliwych opcji. Uczelnia współpracuje z litewskim uniwersytetem  sportowym, korzystając ze  współpracy z  University of Worcester i pozyskała ona takich sportowców litewskich jak Linas Kleiza, Arvydas Macijauskas i Robertas Javtokas.
Worcester jest nie tylko doskonałym miejscem do studiowania  dyscyplin sportowych, ale także do uprawiania różnorodnych sportów. Obecnie na  uczelni można wybierać spośród ponad 30 różnych dyscyplin sportowych. Uniwersytet jest znany jako lider koszykówki w całym kraju, ale zapewnia także doskonałe warunki do gry w rugby, hokeja, badmintona, siatkówkę, piłkę nożną, itp.  

Careers and Employability Centre to dział odpowiedzialny za pomoc studentom w poszukiwaniu pracy. Sekcja pozwala na wyszukiwanie zarówno informacji w  bazie danych  uczelni, jak i w zasobach elektronicznych, podpowiada  w jaki sposób zapisać się na indywidualne konsultacje. Dostarcza informacji na temat wolnych miejsc pracy i miejsc  do odbycia praktyki, jak i udziela pomocy  w  opracowaniu konkurencyjnego CV oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Centrum zapewnia wsparcie nie tylko obecnym studentom, ale także absolwentom i pragnącym skutecznie wejść na rynek pracy.

Careers Events -  są to przedsięwzięcia,  podczas których pracodawcy przychodzą na uczelnię i prezentują swoje przedsiębiorstwo, jak również  proponują różne działania i kierunki rozwoju zawodowego  jak  i dodatkową sferę działalności. To przedsięwzięcie pomaga  studentom zbudować lepszy obraz tego, jakie  mają szanse na rynku pracy, a tym samym pomóc im znaleźć w nim swoje miejsce.

Oczywiście, uczelnia oferuje nie tylko pomoc w sprawach związanych z zatrudnieniem, studenci otrzymują wsparcie w każdej interesującej ich kwestii lub w razie jakichkolwiek problemów, są obejmowani mechanizmem wsparcia uniwersytetu: 
 • Firstpoint -  w centralnym campusie znajduje firstpoint  zajmujący się właśnie tym, na co wskazuje jego nazwa: to pierwszy punkt, do którego w razie jakichkolwiek pytań powinien się udać student. Pracownicy firstpoint skierują Cię do odpowiedniego działu, który może zapewnić wsparcie studentowi  w zależności od nurtujących go pytań. 

 • Nauczyciele akademicy -  są to indywidulani wykładowcy  przydzieleni  studentom, mającym trudności w  nauce. Indywidualny nauczyciel pomoże ci w uzupełnieniu braków i pomoże dogonić resztę grupy; 

 • Student Services - oddział, do pomocy studentom w przypadku problemów osobistych lub problemów finansowych, czy też psychologicznych. Dział posiada  przeszkolony  personel, który udzieli niezbędnych porad i pomocy studentom w  podjęciu pierwszych kroków w kierunku rozwiązania problemu;

 • Student’s Union – jest to  centrum społeczności uniwersyteckiej. Posiada ponad 40 klubów i stowarzyszeń, do  którego może przyłączyć się każdy student w zależności od jego dostępności i preferencji,  a więc każdy może znaleźć coś do zrobienia,  aby czas wolny   spędzić bardziej barwnie. 

 • Accommodation Office – tutaj zwracają się wszyscy studenci, którzy mają jakieś pytania lub problemy związane  z pobytem i zakwaterowaniem;

 • Centrum Językowe - studenci pomagają tym, którzy mają trudności z przyswojeniem  języka angielskiego, ta pomoc wzmacnia umiejętności językowe. Jest również okazją do nauki innych języków obcych.

University of Worcester to przyjazna skoncentrowana  na potrzebach  studentów i  ich dobrym samopoczuciu wspólnota usytuowana w  przytulnym mieście o  bogatej kulturze i historii. Jest idealnym wyborem  dla aktywności  studenckiej ceniącej poczucie wspólnoty.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

Wymagana średnia z matury: 60%, z włączeniem przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym*

 • Świadectwo ukończenia drugiej klasy (liceum) lub trzeciej klasy (technikum) – załącz ten dokument jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie musisz załączać tłumaczenia tego dokumentu.

 • Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ukończenia szkoły średniej wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz świadectwo dojrzałości (maturalne) wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum) - do obu tych dokumentów potrzebne jest też tłumaczenie przysięgłe.

*Uwaga: wymagania na poszczególnych kierunkach mogą różnić się między sobą.
 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • Matura z języka angielskiego – 80% z części pisemnej na poziomie podstawowym lub 60% z matury pisemnej na poziomie rozszerzonym. Uwaga: na niektóre kierunki matura może być niewystarczająca.

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uwaga: wymagania językowe na poszczególnych kierunkach mogą różnić się między sobą.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.5

 • TOEFL – 90

Uwaga: wymagania językowe na poszczególnych kierunkach mogą różnić się między sobą.

Top-up

Wymagania rekrutacyjne

O przyjęcie na studia Top-up mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie), lub są na ostatnim roku tych studiów. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia Top-up, należy mieć 120-180 punktów ECTS (z przedmiotów dotychczas zaliczonych na studiowanym lub ukończonym kierunku), dlatego podczas składania dokumentów upewnij się, że masz wystarczającą ilość  tych punktów. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych kontynuowanych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa. Kończąc studia Top-up, otrzymasz dyplom studiów pierwszego stopnia.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy tylko załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • Matura z języka angielskiego – 80% z części pisemnej na poziomie podstawowym lub 60% z matury pisemnej na poziomie rozszerzonym. Uwaga: na niektóre kierunki matura może być niewystarczająca.

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uwaga: wymagania językowe na poszczególnych kierunkach mogą różnić się między sobą.

Uczelnia posiada własne Halls of Residence   oferowane  do zamieszkania  wszystkim nowym studentom Uniwersytetu. 
Uczelnia dysponuje ponad tysiącem pokoi: różnej wielkości, o różnych warunkach i różnych cenach, więc najbardziej odpowiednie rozwiązanie, może znaleźć każdy.

Kilka informacji na temat  zakwaterowania   oferowanego przez uczelnię:
 • czynsz płacony jest co tydzień, a nie co miesiąc; 

 • w czynszu  zawarte są  już opłaty za gaz, prąd i wodę, więc nie trzeba płacić za nie oddzielnie;

 • Internet bezpłatny;

 • 24 godziny na dobę  działa system ochrony i awaryjny dział wezwania; 

 • mieszkanie jest  ubezpieczone; 

 • w mieszkaniach obowiązuje zakaz  palenia; 

 • umowa standardowo jest podpisywana na  okres 39 tygodni, może zostać przedłużona na prośbę studenta;

 • wszyscy mieszkańcy mają bezpłatny wstęp do klubu fitness.

Uczelnia zobowiązuje się zapewnić mieszkania wszystkim studentom, którzy zwracają się  do określonego deadline'o. Dążąc do tego, aby zakwaterowanie znajdowało się w pobliżu Uniwersytetu, a także w celu zbadania, czy oferowane mieszkania spełniają wszelkie normy i upewnienia się czy one odpowiadają  oczekiwaniom studentów, Rada Miasta przeprowadziła audyt we wszystkich mieszkaniach. 

Uniwersytet proponuje następujące lokalizacje:

Możesz zajrzeć do cennika  cennika  oferowanego zakwaterowania  i wybrać, który  wariant zakwaterowania jest najodpowiedniejszy do  Twoich możliwości finansowych.
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o tym, w jaki sposób ubiegać się o  mieszkanie/zakwaterowanie.
Jeśli nie chcesz zamieszkać w którymś z proponowanych akademików uniwersyteckich, zawsze masz możliwość szukania alternatywnego miejsca zamieszkania. Accommodation office uniwersytetu  może pomóc także w znalezieniu zakwaterowania na własną rękę,  ma do dyspozycji  należące do uczelni mieszkania i  domy, które można wynająć,  aby zamieszkać z przyjaciółmi, z dala od zgiełku akademickiego. Uczelnia współpracuje z prywatnymi właścicielami świadczącymi usługi wynajmu mieszkań, doradza studentom podczas spisywania  umowy najmu a także udziela konsultacji na temat sposobu prowadzenia rozmowy z wynajmującym, podpowiada, jak prawidłowo formułować pytania dotyczące kwestii wynajmu.