System oświaty w Hiszpanii

Większość programów oferowanych przez państwowe uniwersytety w Hiszpanii jest wykładane w języku hiszpańskim. Dlatego każdy kandydat musi osiągnąć co najmniej poziom B2 (CEFR) w języku hiszpańskim.

Kastu współpracuje z najlepszymi szkołami języka hiszpańskiego w Hiszpanii, które oferują specjalne programy Uniwersytecki Pathway dla tych, którzy chcą zdobyć lub pogłębić znajomość języka hiszpańskiego, aby móc studiować na wyższych uczelniach w Hiszpanii. Wszyscy, którzy pomyślnie ukończą program Uniwersytecki Pathway, mają zagwarantowane przyjęcie na studia licencjackie lub magisterskie.

Studia o wysokiej jakości

 • System szkolnictwa wyższego w Hiszpanii został uznany w 2018 roku za najlepszy na świecie (12 miejsce).
 • System edukacji w Hiszpanii jest znany na całym świecie ze względu na jakość i ciągły rozwój.
 • Wybór studiów w Hiszpanii jest niezwykle szeroki.

Raj dla studentów międzynarodowych

 • Hiszpania jest jednym z najpopularniejszych krajów wśród studentów międzynarodowych.
 • Uniwersytet w Salamance jest jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetów w Hiszpanii. Został założony w 1218 roku i co roku przyciąga około 2000 studentów międzynarodowych.
 • Hiszpański system edukacji przywiązuje dużą wagę do przygotowania studentów do rynku pracy.
 • Przyjęcie na uniwersytet w Hiszpanii mogą podnieść punkty rekrutacyjne po zdaniu dodatkowych egzaminów *PCE.

*Egzaminy PCE

 • PCE (Pruebas de Competencias Específicas) to dodatkowy egzamin z konkretnego przedmiotu, np. biologii, ekonomii, matematyki itp.
 • Zaleca się zdawanie tych egzaminów tym, którzy nie osiągnęli dobrych wyników na świadectwie dojrzałości lub tym, którzy chcą studiować na programach wymagających wysokiego wyniku rekrutacyjnego.
 • Zdanie egzaminów PCE (można uzyskać 4 dodatkowe punkty rekrutacyjne).
 • Przygotowanie do egzaminów PCE i ich zdawanie odbywa się w języku hiszpańskim, dlatego wymagane jest posiadanie umiejętności języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1.
 • Jakie egzaminy PCE trzeba zdawać, zależy od wybranego programu studiów.

System oświaty w Hiszpanii

Uniwersytet

 

W Hiszpanii istnieje szeroki wybór uniwersytetów publicznych. Wiele z nich cieszy się dobrą reputacją na całym świecie i zajmuje wysokie miejsca w różnych rankingach. Państwowe uniwersytety w Hiszpanii są podzielone na różne wydziały: humanistyczne, przyrodnicze, inżynieryjne, nauki społeczne itp. Hiszpańskie uniwersytety oferują trzy stopnie kwalifikacji: licencjat, magister i doktorat.

Rodzaje studiów

Bakalauro studijos:

 • Czas trwania - 4 lata (240 punktów ECTS);
 • Skupienie na umiejętnościach wyrażania opinii, formułowania idei i ich realizacji;
 • Po ukończeniu studiów licencjackich na uniwersytecie w Hiszpanii można podjąć studia magisterskie lub wejść na rynek pracy.

 

 

Magistro studijos:

 • 1-2 lata (60-120 punktów ECTS);
 • Skupienie na specjalizacji i pogłębianiu wiedzy z zakresu obszaru, w którym zdobyto licencjat;
 • Po ukończeniu studiów magisterskich można ubiegać się o stopień doktora lub wejść na rynek pracy.

 

 

Studia licencjackie

Zazwyczaj trwają 4 lata i składają się z 240 punktów ECTS. Po ukończeniu programu licencjackiego przyznawany jest stopień licencjata. Podczas studiów studenci zdobywają zawodową wiedzę potrzebną do rozpoczęcia kariery.

Studia magisterskie

Trwają od jednego do dwóch lat i składają się z 60-120 punktów ECTS. Po ukończeniu programu magisterskiego przyznawany jest stopień magistra. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę związaną z wybranym obszarem oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia badań. Stopień magistra w Hiszpanii wymaga dużo badań i pracy indywidualnej.

System ocen

Hiszpański system oceniania, podobnie jak w Polsce, działa w skali od 0 do 10. Aby praca została uznana za zaliczoną, wymagana jest ocena 5, a 10 to najwyższa ocena.