International Business Academy

Kolding

There is a Confucius Classroom offering several opportunities for students:

 • get familiar with China;
 • know more about Chinese culture and businesses;
 • learn Chinese language for free.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa
International Business Academy to nowoczesna uczelnia oferująca studentom nieformalne środowisko nauki, przyjazną komunikację z wykładowcami oraz programy oparte na solidnych podstawach naukowych i najnowszych metodach kształcenia.

Stawia się tu przede wszystkim na jasną i otwartą komunikację ze studentami i ogółem społeczeństwa, a głównym celem jest oferowanie praktycznej edukacji na wysokim poziomie. Uczelnia wychodzi z założenia, że zapewnienie studentom takiej edukacji, będzie pomocne jak studentom  tak i  ogólnemu dobru społecznemu.

 


International Business Academy wierzy, że jakość wykształcenia uzyskuje się:

 • poprzez wysoki poziom profesjonalizmu, dzięki ustawicznemu rozwijaniu programów kształcenia we współpracy ze środowiskiem naukowym i biznesowym; 

 • rozwijając najwyższy poziom wiedzy, umiejętności i cech osobistych, które może osiągnąć każdy  student;

 • spełniając najsurowsze wymogi zawodowe i edukacyjne; 

 • tworząc połączenie pomiędzy  teorią i doświadczeniem praktycznym;

 • poprzez ścisłe  powiązanie z międzynarodowym doświadczeniem; 

 • rozwijając innowacyjność myślenia.

Dokłada się starań, aby  wszystkie  oferowane programy  były  zgodne z przyjętymi standardami. Jednakże studia w tej uczelni nie ograniczają się tylko do wykładów. Społeczność akademicka tworzy wspólnotę, w której dąży się do wszechstronnego rozwoju każdego z jej członków, gdyż każdy ma do odegrania swoją rolę. Z tego powodu, IBA stawia wysokie wymagania swoim pracownikom i studentom:

 • konieczne jest  wdrożenie się w działalność  prowadzoną przez uczelnię;

 • student musi czuć się odpowiedzialny za swoją edukację i być aktywną stroną w procesie kształcenia; 

 • każdy członek społeczności akademickiej powinien być elastyczny i posiadać zdolność przystosowywania się do różnych warunków i ludzi;

 • każdy powinien szukać wyzwań i nowych dróg rozwoju osobistego; 

 • każdy powinien rozwijać zdolności empatii wobec innych osób,  rozumienia ważnych potrzeb i szacunku dla opinii innych, co jest przydatne w pracy zespołowej; 

 • studenci i pracownicy powinni być otwarci na dialog pomiędzy członkami społeczności.

Jak wskazuje nazwa uczelni, bardzo ważnym aspektem jej działalności jest rozwój kontaktów międzynarodowych. International Business Academy tworzy aktywną międzynarodową sieć uczelni biznesowych, od blisko 20 lat jest  ona członkiem NIBS. Uczelnia organizuje wizyty studyjne, realizuje programy wymiany i konferencji, we współpracy z  innymi uczelniami realizuje projekty badawcze oraz przeprowadza konkursy międzynarodowe, a tym samym oferuje studentom możliwość rozwijania sieci kontaktów i budowania doświadczenia. Wszyscy studenci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych. Uczelnia oferuje wiele miejsc praktyk w Danii i za granicą, ale studenci mogą szukać ich również samodzielnie. W IBA funkcjonuje przekonanie, że praktyka zawodowa jest niezbędnym elementem edukacji, który przynosi korzyści obu stronom, zarówno studentom jak i partnerom uczelni. Studenci dzięki praktykom uczą się od osób posiadających doświadczenie, mają możliwość przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę, zyskują pewność siebie, nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych oraz rozwiązywania problemów. Firmy partnerskie, przyjmując studentów na praktyki, zyskują pełne energii, entuzjazmu i motywacji osoby, które starają się być w firmie użyteczne i wdrażać nowe pomysły.

 

 

Dlatego, jeśli chcesz skorzystać z takich korzyści, jak: 

 • solidne podstawy teoretyczne oraz unikatowe połączenie teorii i praktyki;

 • dostęp do wiedzy i umiejętności oraz możliwości wykorzystania ich  w różnych sytuacjach - od projektów i konkursów do praktyki zawodowej; 

 • możliwości odbycia  praktyk w innym środowisku kulturowym, gdzie zetkniesz się z problemami praktycznymi, których rozwiązanie wymaga indywidualnej inicjatywy i/lub umiejętności pracy w zespole.

 • inspirujące środowisko akademickie, wspierające rozwój zawodowy, rozwój kompetencji, motywacji i profesjonalizmu a także kontakt z profesjonalistami działającymi na rynku międzynarodowym.

to International Business Academy jest dla Ciebie.
Jednakże możliwości uczelni nie jest ograniczają się do życia  akademickiego. Funkcjonuje tu wiele społeczności, działa wiele klubów i organizacji, jednoczących studentów o podobnych zainteresowaniach. Jeśli mimo tego nie możesz znaleźć grupy ludzi o podobnych do Twoich preferencjach, IBA pomoże Ci  znaleźć osoby o podobnym sposobie myślenia. Oferowane są także darmowe kursy języka duńskiego. Obecnie dostępne są kursy dla początkujących, podczas których można zapoznać się  z podstawami języka, co pomaga zarówno w życiu codziennym, jak i w podjęciu decyzji o kontynuowania nauki języka. Jest też wiele możliwości zaangażowania się w różnorodne formy aktywności, np. w udział w turniejach piłkarskich. Znajdziesz też mnóstwo okazji do rozwijania życia towarzyskiego podczas spacerów, czy w barze, w którym studenci chętnie spędzają czas po zajęciach, organizują imprezy lub relaksują się po egzaminach. 

Kolding, miasto, w którym znajduje się uczelnia jest nieduże, ale oferuje wiele  rozrywek dla osób o różnych gustach i zainteresowaniach. Więcej informacji o Kolding i oferowanych przez miasto atrakcjach można znaleźć tutaj.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

 • Wypis godzin oraz ocen – bardzo ważne jest załączenie wypisu. Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania tego dokumentu oraz termin jego przesłania znajdziesz tutaj.*

Wymagania odnośnie języka angielskiego

 • Test Kastu z języka angielskiego (jeśli uzyskasz wystarczający wynik z IELTS/TOEFL nie musisz zdawać testu Kastu).

Top-up

Wymagania rekrutacyjne

O przyjęcie na studia Top-up mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie), lub są na ostatnim roku tych studiów. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia Top-up, należy mieć 120-180 punktów ECTS (z przedmiotów dotychczas zaliczonych na studiowanym lub ukończonym kierunku), dlatego podczas składania dokumentów upewnij się, że masz wystarczającą ilość tych punktów. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych kontynuowanych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa. Kończąc studia Top-up, otrzymasz dyplom studiów pierwszego stopnia.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy tylko załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

 • Test Kastu z języka angielskiego (jeśli uzyskasz wystarczający wynik z IELTS/TOEFL nie musisz zdawać testu Kastu).

 W Kolding znalezienie kwatery nie jest dużym problemem. Studenci zagraniczni, którzy chcą znaleźć mieszkanie, powinni zwrócić się do Kolding City Housing. Zazwyczaj wszyscy, którzy zwracają się do nich o pomoc w poszukiwaniach mieszkania, otrzymują je, ale zachęcamy, aby nie zwlekać i zacząć załatwianie mieszkania jak najwcześniej. Uczelnia przygotowała przewodnik, w którym można znaleźć szczegółowe instrukcje, jak wynająć mieszkanie. W każdym z oferowanych mieszkań jest łazienka, kuchnia wyposażona w lodówkę i kuchenkę, jednak nie są one umeblowane. Jeśli bierzesz pod uwagę możliwość zamieszkania z kilkoma osobami,  możesz liczyć na niższą opłatę za wynajem. Współlokatorów możesz poszukać na forum Kastu  lub stronie Facebook uczelni. Każdego roku uczelnia tworzy również nową grupę na Facebooku, która jest adresowana do studentów pierwszego roku. Można przez nią skomunikować się z osobami szukającymi współlokatorów, a także poprosić o pomoc. Jeśli znajdziesz osobę chętną do wspólnego zamieszkania, to w sprawie wynajmu trzeba się zwrócić  razem. Cena wynajmu zawiera koszty ogrzewania i wody, ale nie obejmuje energii elektrycznej i Internetu. Przed wprowadzeniem się należy zapłacić depozyt w wysokości trzymiesięcznego czynszu. Większą część tej kwoty wynajmujący zwróci, jeśli zwrócisz mieszkanie w takim stanie, w jakim je otrzymałeś.

Aby uzyskać więcej informacji na temat proponowanych w Kolding mieszkań, kliknij tutaj.

 

Zapytaj studentów
Kontakty do osób, które studiowały lub studiują na tej uczelni i mogą opowiedzieć Ci więcej o studiach i swoich doświadczeniach i życiu za granicą :)
Paulina Janków
Marketing Management (AP degree)
2017-09