Bezpłatny test z języka angielskiego

Wiemy, że dla większości kandydatów język angielski stanowi największą przeszkodę w podjęciu studiów za granicą. Chcemy Ci pomóc dostać się na wybraną uczelnię, dlatego proponujemy bezpłatny test języka angielskiego przygotowany przez Kastu. Możesz sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego, a po zaliczeniu testu będziesz mieć szansę na przyjęcie na wiele uczelni, które reprezentujemy.

Uwaga: test Kastu jest przygotowany specjalnie dla naszych aplikantów. Jedynie wyniki osób aplikujących z Kastu zostaną przesłane na uczelnie.

Zapisy na test Kastu zostaną otwarte na początku/w połowie lutego.

Aplikanci wyniki testu Kastu będą mogli sprawdzić w swoim formularzu aplikacyjnym. Wyniki będą dostępne po około tygodniu od napisania testu w przesłanych i zweryfikowanych formularzach Kastu.

Test Kastu jest organizowany specjalnie dla osób aplikujących za pośrednictwem Kastu. Jest on uznawany przez wiele uczelni w Danii oraz kilka w Anglii i Holandii. Nasz test mogą zdawać jedynie osoby, które aplikują na studia licencjackie lub Top-up, natomiast w przypadku aplikacji na studia magisterskie niezbędny jest test IELTS lub TOEFL.

Test jest bezpłatny i trwa około dwóch godzin. Ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych zdającego i upewnienie się, że są one wystarczające do zrozumienia materiałów wykładanych na zajęciach. 

 

Test Kastu z języka angielskiego jest sporządzony na podstawie Cambridge Certificate
in Advanced English (CAE) i składa się z trzech części:

  • słuchania (listening)
  • czytania (reading)
  • gramatyki (use of English)

Niektórzy uczestnicy rekrutacji – w zależności od wybranej uczelni – będą mieli do wykonania również część ustną (speaking). W części ustnej zdający bierze udział w rozmowie z przedstawicielem uczelni, trwającej 15–20 minut. Rozmowa jest organizowana w innym dniu niż test pisemny. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak odbywa się intrview
z uczelnią oraz które uczelnie taką rozmowę organizują, to przeczytaj informację znajdującą się w zakładce Rozmowa kwalifikacyjna.

Jeśli chcesz wiedzieć jaką dokładnie wygląda test Kastu, to możesz też wysłać do nas e-mail (na ania@kastu.pl) z prośbą przesłanie przykładowego testu.


Zalecamy intensywne przygotowywanie się odpowiednio wcześniej, ponieważ dobra znajomość języka angielskiego jest jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę, jeżeli chcesz studiować na uczelni zagranicznej.

Na test zostaną zaproszone wszystkie osoby, które w terminie wypełniły i wysłały formularz apliakcyjny na uczelnie honorujące test Kastu. Jeżeli przebywasz poza Polską, to masz możliwość zdawania testu online. W takim przypadku trzeba koniecznie zwrócić się do jednego z konsultantów Kastu i zapytać o możliwość zdawania testu przez Internet. Zdawanie testu przez Internet jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba mieszka za granicą, nie ma możliwości przyjechać na zdawanie testu do Polski i udokumentuje to np. pismem ze szkoły lub od pracodawcy. Lista uczelni reprezentowanych przez Kastu, które honorują Kastu test z języka angielskiego, znajduje się w zakładce Wymagane testy.