Interview z uczelnią

Rozmowy kwalifikacyjne dla ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie organizuje znaczna część zagranicznych uczelni. Rozmowa funkcjonuje jako część ustna egzaminu z języka angielskiego. Jej celem jest nie tylko sprawdzenie motywacji osoby aplikującej i wyjaśnienie, czego dana osoba oczekuje od wybranego kierunku, ale też sprawdzenie jej umiejętności posługiwania się językiem angielskim – czy potrafi zrozumiale odpowiadać na pytania, przedstawiać myśli oraz formułować argumenty. 

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po tym, jak już wyślesz swój formularz aplikacyjny. Konkretny termin zależy od uczelni. Możliwe są trzy sposoby przeprowadzenia interview: przedstawiciele uczelni przybywają do Polski i osobiście spotykają się z kandydatami, kandydat musi udać się na uczelnię lub, najczęściej, interview jest organizowane na odległość – przez Skype lub telefonicznie. 


Najważniejsze kwestie związane z rozmową:
  • o rozmowie zostaniesz poinformowany pocztą elektroniczną i telefonicznie, dlatego jest bardzo ważne, aby być osiągalnym – tylko wtedy informacja dotrze do Ciebie w terminie;

  • w liście/emailu informującym o zbliżającej się rozmowie będzie dokładnie objaśnione, co masz zrobić. Aby wszystko przebiegło pomyślnie, postępuj zgodnie z instrukcją;

  • jeżeli z jakichś przyczyn nie możesz uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej, to koniecznie poinformuj o tym jak najwcześniej, aby przedstawiciele uczelni mieli czas na zmianę harmonogramu i mogli zaplanować rozmowę z Tobą w innym terminie. 

Zwykle rozmowa kwalifikacyjna trwa ok. 15–20 min. Podczas niej przedstawiciele uczelni chcą Cię lepiej poznać, dlatego też często zadają pytania związane z Twoim listem motywacyjnym, planami na przyszłość, zainteresowaniami. Mogą pojawić się zapytania o to dlaczego wybrało się studia w konkretnym kraju, na wybranym kierunku - warto wcześniej zastanowić się nad odpowiedziami. Nie bój się nawiązywać dialogu i zadawać pytań - w trakcie interview również Ty możesz uzyskać wiele przydatnych informacji.

Rozmowa kwalifikacyjna przebiega zawsze w bardzo przyjaznej atmosferze, więc nie trzeba się niepotrzebnie stresować!

Po wywiadzie zapadnie decyzja, czy zostanie Ci zaoferowane miejsce na wybranym kierunku – odpowiedź otrzymuje się zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni. 

UWAGA! Jak już wspominaliśmy, rozmowy przeprowadzają niektóre uczelnie Danii i Holandii. W tabelce przedstawiamy wykaz uczelni, które w minionym roku je przeprowadzały. Według wstępnych danych te same uczelnie będą przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne w tym roku, ale wykaz może ulec zmianom.

 

DANIA

Nazwa uczelniInterview na Skype
UCL University College (Lillebaelt)+
VIA Design, Technology & Business (TEKO)+*
International Business Academy
(termin rozmowy to ok 23-30 kwietnia dla aplikantów na studia AP Degree. Aplikanci na studia Top-UP zapraszani są na rozmowy na bieżąco lub ok. 2-4 lipca )
+
VIA University College+
Dania Academy+
University College Absalon
(na kierunek International Honours Degree in Teaching)
+*

 

 

HOLANDIA

Nazwa uczelniInterview
HAN University of Applied Sciences+
Saxion University of Applied Sciences+*
The Hague University of Applied Sciences+
Tilburg University+
Rotterdam Business School+