Studia licencjackie

Aplikować na studia licencjackie mogą wszyscy, którzy ukończyli szkołę średnią lub uczą się w ostatniej klasie szkoły średniej. Proces aplikacji składa się z 3 etapów: 
 1. Wybór kierunku studiów;

 2. Wypełnienie formularza aplikacyjnego online;

 3. Zaliczenie testu z języka angielskiego.

Pierwszy etap: wybór kierunku studiów

To najważniejszy etap ze wszystkich. Twój wybór zdecyduje nie tylko o tym, co będziesz robić przez najbliższe 3–4 lata, ale też będzie miał duży wpływ na Twoją karierę w przyszłości, dlatego swoją decyzję musisz dogłębnie przemyśleć. Kastu przygotowało kilka przydatnych porad  dotyczących tego, jak wybrać najlepszy dla Ciebie kierunek studiów.

Drugi etap: wypełnianie formularza aplikacyjnego online

Gdy już wybierzesz odpowiednie dla Ciebie kierunki, zarejestruj się na stronie Kastu. Wówczas zostanie dla Ciebie utworzony formularz aplikacyjny, który będzie musiał być wypełniony. Po zalogowaniu się na swoje konto oraz wybraniu z listy "Formularz aplikacyjny", w prawym górnym rogu znajdziesz plik „Instrukcja do formularza” – tam zapoznasz się z formularzem i dowiesz się, jak poprawnie go wypełnić. Jeżeli podczas wypełniania formularza pojawią się jakieś pytania lub trudności, zwróć się o pomoc do konsultantów Kastu.

Po zalogowaniu się do formularza musisz dodać wszystkie wybrane kierunki i ułożyć je według preferencji. W formularzu wprowadzasz najważniejsze informacje o sobie, swoim wykształceniu, dodatkowym doświadczeniu, językach, którymi się posługujesz, i teście z języka angielskiego, który masz zamiar zdawać. Będzie też trzeba załączyć kilka dokumentów:

 • Dokument tożsamości – możesz załączyć dowód osobisty lub paszport. Dokument powinien być ważny jeszcze co najmniej przez dwa lata.
 • Wypis z ocen / świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – jeżeli jeszcze uczysz się w szkole średniej, to musisz załączyć wypis z ocen. Świadectwo dołączysz później, gdy je otrzymasz. Bardziej szczegółowe informacje na temat wypełniania wypisu i tego, kiedy on jest potrzebny, znajdziesz tutaj. Jeżeli już ukończyłeś/-aś szkołę, taki wypis nie jest potrzebny (wyjątek stanowi Dania), wystarczy do dodatkowych dokumentów załączyć świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej  (każda strona oddzielnie).
 • List motywacyjny – najlepiej napisać osobny list motywacyjny dla każdego kraju. Jeżeli Twój wybór padł na kilka uczelni lub kierunków w jednym kraju, to możesz na każdy kierunek napisać osobny list. Wyjątek stanowi Anglia - tu możesz napisać tylko jeden list na wszystkie kierunki, więc musi on pasować do wszystkich Twoich wyborów w Anglii. Porady dotyczące pisania listów motywacyjnych znajdziesz tutaj
 • Referencje – możesz załączyć do trzech referencji, jednak w zupełności wystarczają jedne. Przynajmniej jeden list referencyjny powinien być podpisany przez nauczyciela ze szkoły (najlepiej nauczyciel, który Cię najlepiej zna lub nauczyciel angielskiego). W przypadku aplikacji na studia w Chinach najlepiej jest uzyskać referencje od osoby na jak najwyższym stanowisku np. dyrektor szkoły. Możesz także załączyć referencje od pracodawcy lub osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia, na które uczęszczasz. Wraz z referencjami powinny być przedstawione dane kontaktowe osoby, która je wystawiła. Informacje na temat tego, co powinno być zawarte w referencjach, znajdziesz tutaj. Uwaga: w Anglii w momencie aplikacji możesz wysłać tylko jedne referencje, ale potem niektóre uczelnie mogą poprosić o dodatkowe referencje.
 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli posiadasz dokumenty poświadczające jakiekolwiek osiągnięcia, które Twoim zdaniem mogą pomóc przy aplikacji, to również możesz je załączyć. Może to być pierwsza nagroda w konkursie, odbyty kurs itd. Opisana działalność/osiągnięcie musi być bezpośrednio związane z kierunkiem studiów, na który została złożona aplikacja.
 • Przykłady prac – osoby, które aplikują na kierunki związane ze sztuką, zapewne będą musiały dostarczyć przykłady prac lub wykonać specjalne zadanie rekrutacyjne, ale informacja o tym zostanie przesłana w trakcie procesu aplikacji.

Formularz aplikacyjny należy wypełnić i wysłać przed końcem terminu składania dokumentów, dlatego ważne jest, aby wcześniej sprawdzić w kalendarzu aplikacji, do kiedy trzeba to zrobić. 

Podczas procesu aplikacji masz możliwość uzupełnienia listy kierunków o nowe priorytety. Jeżeli do 10 stycznia wyślesz formularz na uczelnie w Wielkiej Brytanii i Finlandii, a później uznasz, że chcesz spróbować też w innym kraju, to do 1 marca możesz załączyć dodatkowe kierunki studiów np. w Danii i wtedy Twoja aplikacja zostanie wysłana również tam. Jeżeli już w styczniu zdecydujesz się uczestniczyć w rekrutacji w różnych krajach, to do 10 stycznia możesz wysłać formularz już ze wszystkimi wybranymi kierunkami i Twoja aplikacja dotrze na wszystkie uczelnie we wszystkich wybranych krajach. Zwróć jednak uwagę na to, że jeżeli wyślesz formularz z kierunkami studiów w krajach z późniejszym terminem aplikacji to nie dostaniesz odpowiedzi wcześniej niż inni. Uczelnie rozpoczynają dyskusje na temat kandydatów po upłynięciu terminu, gdy już otrzymają aplikacje wszystkich zainteresowanych.

Trzeci etap: zaliczenie testu z języka angielskiego 

Test z języka angielskiego służy sprawdzeniu wiedzy i umiejętności językowych. Możesz wybierać spośród trzech testów:IELTS, TOEFL i Kastu test z języka angielskiego.

Bardzo ważne jest, aby przy wyborze uczelni wiedzieć, jaki test trzeba zdać. Tego możesz dowiedzieć się tutaj. Jeżeli w tabeli zaznaczono plus przy teście Kastu, to oznacza, że na potrzeby aplikacji wystarczy zaliczyć test z języka angielskiego, który organizujemy.

Jeżeli aplikujesz na kierunki, na których do przyjęcia wystarczający jest test Kastu, to wystarczy zaznaczyć w formularzu, że chcesz zdawać test Kastu. Jeśli Twoja aplikacja jest już do nas wysłana, to będziemy przypominać Ci o konieczności zapisania się na Test Kastu, natomiast jeśli Twój formularz nie został jeszcze do nas przesłany to koniecznie pamiętaj o tym, żeby zapisać się na test - rejestracja będzie dostępna na początku/w połowie lutego. Jeżeli masz zamiar zdawać test IELTS lub TOEFL, to sam musisz to zorganizować. Gdybyś jednak miał jakiekolwiek trudności, to zawsze możesz poprosić o pomoc konsultantów Kastu. Nie możemy zgłosić Cię do zdawania testu, ale możemy poszukać potrzebnej informacji, jeżeli nie możesz jej znaleźć, i podtrzymać Cię na duchu. :)

Koniec: list z uczelni

Po wysłaniu formularza aplikacyjnego otrzymasz list lub email z uczelni. To, kiedy dokładnie otrzymasz odpowiedź, zależy od kraju, uczelni oraz liczby osób aplikujących na dany kierunek – jeżeli jest dużo kandydatów, to może ona nadejść później, niż obiecano. Gdy nie otrzymasz odpowiedzi, to nie warto panikować. Na odpowiedź czekają wszyscy kandydaci. Nawet jeżeli Twoja kandydatura nie zostanie przyjęta, to uczelnia lub konsultant Kastu Cię o tym poinformuje. Jeśli nie dotarł do Ciebie żaden list lub email, to nie oznacza to, że Twoja aplikacja nie została pozytywnie rozpatrzona, ale jedynie, że decyzja jeszcze nie została podjęta.

Gdy rozpatrzone zostaną wszystkie kandydatury, otrzymasz jeden z trzech listów:

 • Warunkowy list przyjęcia – zostaną w nim określone warunki, po których spełnieniu zostaniesz przyjęty/-a na uczelnię. Zwykle warunkowy list przyjęcia wysyłany jest do tych, którzy aplikując, są w trzeciej klasie liceum, a więc nie ukończyli jeszcze szkoły średniej. Warunkiem jest wówczas dostarczenie świadectwa dojrzałości. Uczelnia nie może Cię przyjąć, dopóki nie potwierdzisz ukończenia szkoły średniej. Może się zdarzyć, że odpowiedź dostaniesz wcześniej, niż zaliczysz test z języka angielskiego – jednym z warunków będzie wtedy właśnie zaliczenie testu. Jeżeli spełnisz wszystkie warunki, będziesz mieć zapewnione przyjęcie na studia. Miejsce stracisz, gdy nie spełnisz określonych warunków.
 • Ostateczny list przyjęcia – jeżeli wszystkie dokumenty zostały wysłane, szkoła średnia została przez Ciebie ukończona, a egzamin z języka angielskiego zaliczony, to otrzymasz list informujący o przyjęciu na studia, który będzie oznaczał, że Twoja kandydatura została ostatecznie przyjęta i możesz zacząć przygotowywać się do wyjazdu.
 • List odmowny – to najsmutniejszy list ze wszystkich. Informuje, że Cię nie przyjęto na wybrany kierunek. Jednak nawet po otrzymaniu takiego listu nie przejmuj się zbytnio, ponieważ możesz jeszcze mieć szansę na dostanie się na inny kierunek, na studia w innym kraju lub np. w aplikacji zimowej. Jeśli po otrzymaniu takiego listu chcesz rozważyć swoje opcje i możliwości skontaktuj się z konsultantem Kastu.

Gdy otrzymasz list informujący o przyjęciu (nawet warunkowym), to warto od razu zacząć przygotowywać się do studiów za granicą i – co najważniejsze – zacząć poszukiwanie mieszkania.