Zalety studiowania za granicą

Przy podejmowaniu decyzji o podjęciu nauki za granicą należy, tak jak przy podejmowaniu innych ważnych decyzji życiowych, wziąć pod uwagę korzyści płynące z tego rozwiązania. Poniżej przedstawiamy czynniki, które mogą Ci pomóc w podjęciu decyzji.

Różnorodność wyborów

Ograniczone możliwości studiów konkretnego kierunku w ojczystym kraju czy również ograniczoną ilość miejsc na danym kierunku można ominąć wybierając studia za granicą, gdzie dostępnych jest mnóstwo różnych kierunków studiów, które można studiować w wielu krajach, na wielu nowoczesnych uczelniach.

Koszty studiów

Studia licencjackie i magisterskie w Danii i Szwecji oraz studia licencjackie w Szkocji są bezpłatne – za Twoje studia zapłaci Rząd danego kraju. W Anglii i Holandii jest możliwość uzyskania pożyczki na korzystnych warunkach, którą pokryjesz czesne za studia.

Egzaminy a motywacja

Dla uczelni zagranicznych ważna jest Twoja osobowość, dlatego ważną rolę w przy aplikacji odegra Twoja chęć samorealizacji w danej dziedzinie i cechy osobowościowe. Dlatego jeśli nie pójdzie Ci Matura, lub Twoje oceny nie będą takie, jakbyś chciał - możesz bardzo dużo zyskać przez odpowiednią motywację wyboru swojego kierunku studiów.

Koszty życia w trakcie studiów
 
Koszty alternatywne (czynsz, transport, żywność) za granicą zapewne będą wyższe, ale za to godzinowe wynagrodzenie jest o wiele wyższe niż w Polsce;

Jakość studiów

Bardzo dobra jakość kierunków studiów za granicą może zachęcić do zmiany decyzji odnośnie miejsca podjęcia nauki. Studia za granicą pozwalają krytycznie spojrzeć na studia w ojczystym kraju z perspektywy zagranicy - porównać je, ocenić możliwości, zalety i wady, rozważać alternatywy działalności i pracy;

Stale aktualizowane programy studiów

Uczelnie zagraniczne starają się przekazać wiedzę, która obejmuje najnowsze trendy. W ten sposób starają się zapewnić, aby zdobyte przez Ciebie wykształcenie przydało się na współczesnym rynku pracy. Również ilość oferowanych miejsc na studiach jest dostosowywana do potrzeb rynkowych w perspektywie najbliższych lat.

Nauka oparta na praktyce

Za granicą bardzo cenione są umiejętności praktyczne, dlatego zdobytą podczas wykładów wiedzę będzie trzeba zastosować w praktyce przygotowując prace projektowe.

Przyjazne relacje wykładowców i studentów

Za granicą studenci i wykładowcy rozmawiają jak koledzy. Niektóre uczelnie posiadają bary studenckie, w których studenci po zajęciach spotykają się z wykładowcami w nieformalnym otoczeniu. Młodzież nie obawia się wyrażać swojego zdania na wykładach i zadawać pytań w przypadku niejasności. Pomaga to bardziej zaangażować się podczas wykładów, które przypominają panele dyskusyjne.

Większe perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów w ojczystym kraju rynek pracy dla Twojej specjalności może być słabo rozwinięty. Za granicą rynek pracy jest nieporównywalnie większy, a przestrzeni do samorealizacji jest o wiele więcej. Po ukończeniu studiów za granicą będziesz mieć lepsze perspektywy i na polskim rynku pracy – dyplom uczelni zagranicznej pracodawca ocenia jako dowód, że lubisz wyzwania, jesteś odważną osobowością, która potrafi przystosować się do nowego środowiska, pracować w zespole z ludźmi z różnych kultur oraz bardzo dobrze znasz język obcy. Dodatkowe kwalifikacje nabyte za granicą mogą być warunkiem rozpoczęcia kariery np. w firmach konsultingowych czy w kancelariach notarialnych posiadających klientów z zagranicy;

Aktywne życie kulturalne

Imprezy, sport, rozrywka, zabawa i nocne życie. W większych miastach, w krajach zaawansowanych gospodarczo zazwyczaj toczy się bardzo intensywne życie kulturalne;

Prestiż

Studia za granicą w poszczególnych krajach, na uczelniach lub na konkretnych kierunkach (ekonomia, prawo, sztuka) mogą być wysoko cenione zarówno w Polsce, jak i przez pracodawców z zagranicy;

Język obcy

Możliwość doskonalenia umiejętności z języka obcego, nauka innych języków, dialektów. Wszystkie studia oferowane przez Kastu są wykładane w języku angielskim - znajomość tego języka jest niezwykle istotna aby liczyć się na światowym rynku pracy. A czy jest lepszy sposób na naukę języka angielskiego niż używanie go od rana do wieczora, zarówno na studiach jak i w życiu codziennym?

Wielokulturowość

Poznanie obcego kraju, kultury, poznanie ludzi, możliwość bezproblemowego zwiedzania sąsiednich krajów może mieć wpływ na Twoją decyzję odnośnie wyboru miejsca studiowania. Za granicą będziesz uczyć się z ludźmi z najróżniejszych zakątków świata. Pracując i ucząc się w zespole z przedstawicielami innych kultur poznasz ich sposób myślenia, wartości i tradycje - w dzisiejszym świecie ta wiedza  uczyni Cię atrakcyjniejszym na rynku pracy;

Międzynarodowe znajomości

Porozumiewanie się w otoczeniu wielokulturowym (międzykulturowa komunikacja i doświadczenie) ma wielką zaletę – zyskujesz przyjaciół z całego świata;

Doświadczenie związanie z życiem za granicą

Kształtowanie poglądów, poznanie nowego otoczenia, ludzi, kraju. Studiując za granicą o wiele szybciej staniesz się osobą niezależną. Codzienne problemy trzeba będzie rozwiązać samemu, począwszy od prania skarpetek i przygotowywania posiłków, kończąc na poszukiwaniu pracy i załatwianiu formalności. To wspaniała szkoła życia, doświadczenia, których nie zdobędziesz będąc blisko domu;

Klimat innego kraju, środowisko, ekologia

Możliwości życia w innym otoczeniu, temperatura powietrza, cieplejszy (chłodniejszy) klimat, optymalne warunki dla osobistego zdrowia (np., wrażliwość na drastyczne zmiany) nawet przez krótki okres mogą pozytywnie wpłynąć na samopoczucie, wydajność, stan emocjonalny i psychiczny, zdrowie.