Northampton University

Northampton
 • Brand new town centre campus opening;
 • one of only 3 Universities to offer a Changemaker Certificate, giving students the chance to gain useful work skills while contributing to the local community;
 • the first in the UK to be named “Changemaker Campus” by Ashoka U which means the University is recognised internationally as the UK’s number 1 for social innovation and enterprise;
 • awarded TEF Gold for the quality of our teaching and we pride ourselves on our caring and supportive environment.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa
University of Northampton, znajduje się w mieście o tej samej nazwie. Northampton jest uważane za  jedno z najszybciej rozwijających się miast Wielkiej Brytanii. Uniwersytet działa już od blisko 100 lat, proponując studentom nie tylko inspirującą bazę, lecz także innowacyjne kierunki studiów. 

Historia Uniwersytetu rozpoczyna się w 1924 roku, gdy swoją działalność rozpoczął  Northampton Technical College, który bardzo szybko rozrastał się, rozwijając kierunki własnych badań oraz ofertę programów akademickich. Z biegiem czasu szkoła rozwinęła się do takiego poziomu, który widzimy obecnie. Uniwersytet rozpoczynał swoją działalność jedynie od kierunków technicznych, a obecnie posiada aż 6 wydziałów, proponujących wiele programów akademickich takich jak: marketing i zarządzanie, ekonomika, pedagogika, nauki o zdrowiu, technologia, nauki społeczne oraz sztuki plastycznych.

Uniwersytet, oprócz wysokiego poziomu, oferuje swoim studentom także możliwość angażowania się w działalność różnych kół naukowych, która w przyszłości zapewni im przewagę na rynku pracy. Większość wykładowców pracujących na Uniwersytecie jest specjalistami w swojej dziedzinie. Posiadają oni nie tylko doświadczenie w prezentowaniu teoretycznej strony omawianych zagadnień, ale mieli styczność z praktycznym zastosowaniem omawianych obszarów oraz rozwiązań rynkowych. Dzięki temu studenci otrzymują pełen pakiet informacji nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych. Najważniejszą umiejętnością, na której skupia się Uniwersytet w Northampton, jest rozwijanie umiejętności niezależnego myślenia oraz samodzielności i nieskrępowanej aktywności. Dlatego kładzie się tu nacisk na rozwijanie takich umiejętności jak: wyszukiwanie i analizowanie informacji oraz umiejętność takiego formułowania pytań, które przy logicznym i kreatywnym myśleniu, pomogą znaleźć odpowiednie rozwiązania, czy opracować plan działania. Osoby, które potrafią przejść całą drogę od poszukiwania informacji, uwzględniając zasadne oferty i podejmować trafne decyzje, są bardzo cenione na rynku pracy, gdyż, pracując w grupie, mogą zaangażować się w dowolne zadanie realizowanego projektu i pomyślnie go ukończyć. Oczywiście, kluczowym priorytetem Uniwersytetu jest rozwijanie umiejętności praktycznych, dlatego wszystkim studentom oferuje się wiele możliwości zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach. Uniwersytet stara się dotrzymać wszystkich złożonych  obietnic, a sukcesem jest  przybywająca ilość studentów z roku na rok. Dane z National Student Survey z ostatniego roku mówią, że aż 90% studentów było zadowolonych z wyboru studiów w Uniwersytecie w Northampton.

Władze uczelni bardzo dobrze rozumieją, że dla studenta międzynarodowego nauka w języku, który nie jest jego ojczystym, może stanowić problem. Dlatego dążą, by studenci mogli skorzystać z jak najszerszej oferty studiów a dodatkowo proponują program Study Support, który polega na tym, że każdy student międzynarodowy na pierwszym roku otrzymuje osobistego mentora, który pomaga im w tych przedmiotach, których nauka przychodzi mu z największym trudem. Spotkania z takimi osobami odbywają się przez cały pierwszy semestr. Wykładowcy ci pomagają również w przygotowaniu się do testów (poszukiwanie oraz wykorzystywanie zdobytych informacji we właściwy sposób), prowadzą kursy pisania esejów, podczas których student dowie się,  jak przekonujący sposób, odpowiednio argumentując, napisać, esej w języku angielskim.

Do tego, by studentowi łatwiej było przyswajać informacje, Uniwersytet proponuje nowoczesne pomieszczenia i technologie, takie jak:

 • Archiwum University of Northampton – dostępne materiały pomogą w zdobyciu wiedzy na tematy historyczne;

 • Centra Konferencyjne to miejsca, w których studenci mogą organizować spotkania, konferencje, warsztaty oraz wszystkie inne wydarzenia, do których potrzebują specjalnych pomieszczeń;

 • The Enterprise Club – studenci, którzy mają wiele pomysłów na działalność biznesową, mogą się zapisać do Enterprise Club oraz korzystać z możliwości, które oferuje ten klub. Klub w swojej ofercie ma konsultacje z ekspertami, którzy pomogą przenieść pomysł biznesowy na wyższy poziom, oferuje również programy nauczania, które pomogą poszerzyć wiedzę o biznesie. Działalność w klubie daje również możliwość poszerzenia kręgu znajomych oraz nawiązania kontaktów z innymi przedsiębiorcami. Ponadto można uzyskać informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowań na realizację własnych projektów.. 

 • Biblioteka – nowoczesne centrum informacji, które posiada nie tylko bogaty księgozbiór, lecz także szerokie zasoby publikacji elektronicznych. Zaś mili pracownicy pomogą studentom w wyszukiwaniu informacji. 

 • Samorząd Studencki – można włączyć się w jego działalność i zaangażować się w organizację wydarzeń studenckich lub po prostu brać udział w imprezach organizowanych przez Samorząd Studencki. Nie jest to jedyna działająca w ramach uczelni organizacja studencka. Można włączyć się w działalność klubów, które dopasowują swoją ofertę prawie do wszystkich sfer zainteresowań studentów. Jeśli jednak okaże się, że żaden z klubów nie odpowiada Waszym oczekiwaniom, można, samodzielnie lub z grupą osób o podobnych zainteresowaniach, założyć własny klub.

 • Klinika – mogą rejestrować się w niej wszyscy studenci. Zapewnia studentom szybką i efektywną pomoc medyczną. 

 • Klub sportowy – z jego usług korzystać mogą nie tylko osoby uprawiające sport wyczynowo, lecz także studenci, którzy chcą utrzymać dobrą formę. Uprawiać sport mogą indywidualnie lub dołączyć się do już istniejącej drużyny czy grupy. 

 • Handel – w miasteczku uniwersyteckim można także zrobić najbardziej potrzebne zakupy. Są tu:  sklepy spożywcze, restauracje, bary, punkty z prasą, sklep plastyczny oraz oddział bankowy. 

Władze Uniwersytetu bardzo dobrze rozumieją, że nie jest łatwo studiować za granicą oraz że przestawienie się na nowy system i na inny tryb życia niż dotychczasowy, może przysporzyć studentom wiele problemów oraz rodzić wiele obaw. Dlatego został stworzony system pomocy studentom, którego zadaniem jest rozwiązywanie problemów w różnych sferach. Poszczególne podmioty tego systemu pomagają w kwestiach finansowych, mieszkaniowych a także w przypadku trudności psychologicznych. Osobną komórkę stanowią wydziały zajmujące się pomocą dla niepełnosprawnych studentów międzynarodowych. Nowi studenci są także zapraszani na  obóz adaptacyjny Welcome Week, podczas którego można się wiele dowiedzieć o mieście oraz funkcjonowaniu Uniwersytetu. 

Uniwersytet w Northampton jest uczelnią, która dąży do zmiany mentalności studentów oraz poprawy jakości ich życia. Przy tym uczelnia znajduje się w intensywnie rozwijającym się mieście. Zainteresowany?
grupie nowych studentów na Facebook

Polecamy także zapoznanie się z:

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne
 • Świadectwo ukończenia drugiej klasy (liceum) lub trzeciej klasy (technikum) – załącz ten dokument jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie musisz załączać tłumaczenia tego dokumentu.

 • Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ukończenia szkoły średniej wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz świadectwo dojrzałości (maturalne) wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum) - do obu tych dokumentów potrzebne jest też tłumaczenie przysięgłe.

 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • Matura z języka angielskiego – pisemna, rozszerzona, na przynajmniej 70%

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uwaga: wymagania językowe na poszczególnych kierunkach mogą różnić się między sobą.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.5

 • TOEFL – 90

Uwaga: wymagania językowe na poszczególnych kierunkach mogą różnić się między sobą.

Top-up

Wymagania rekrutacyjne

O przyjęcie na studia Top-up mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie), lub są na ostatnim roku tych studiów. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia Top-up, należy mieć 120-180 punktów ECTS (z przedmiotów dotychczas zaliczonych na studiowanym lub ukończonym kierunku), dlatego podczas składania dokumentów upewnij się, że masz wystarczającą ilość  tych punktów. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych kontynuowanych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa. Kończąc studia Top-up, otrzymasz dyplom studiów pierwszego stopnia.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy tylko załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • Matura z języka angielskiego – pisemna, rozszerzona, na przynajmniej 70%

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uwaga: wymagania językowe na poszczególnych kierunkach mogą różnić się między sobą.

Zakwaterowanie można znaleźć w akademikach lub szukać mieszkania samodzielnie. 

Mieszkanie w akademiku jest idealne dla osób, które chcą poznać nowych ludzi oraz zaangażować się w życie uniwersyteckie, uczestniczyć na wydarzeniach organizowanych przez społeczność studencką.

Kilka informacji o pokojach oferowanych przez Uniwersytet:

 • Uniwersytet posiada ponad 2000 pokoi różnego rodzaju, które dostosowanych do potrzeb oraz możliwości finansowych każdego studenta. 

 • Wszystkie pokoje są w pełni umeblowane. Znajdują się w nich: łóżko, stół, szafa, półka na książki, krzesło i śmietnik. W cenę za wynajem pokoju są wliczone podstawowe media: ogrzewanie, prąd oraz woda. W pokojach jest możliwość korzystania z uniwersyteckiej sieci internetowej (WiFi). 

 • Większość pokoi jest jednoosobowa. Studenci korzystają jedynie ze wspólnej toalety, prysznica oraz kuchni. 

 • Przez cały okres mieszkania w Domu Studenckim czuwa nad Wami Residential Life Team. Można zwracać się do nich z różnymi problemami, a w razie, jeśli nie będą mogli udzielić Wam pomocy, odeślą do innego wydziału.

 • Można także odbyć wirtualny spacer po kampusie studenckim.

Jeśli postanowiliście zamieszkać w pokojach oferowanych przez Uniwersytet, powinniście wypełnić formularz aplikacyjny on-line. Formularz jest aktywny od marca, a podania w sprawie  przyznania miejsc w Domu Studenckim są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, czyli według zasady: kto pierwszy, ten ma pierwszeństwo. Tak więc warto składać podania jak najwcześniej.

Ten przewodnik pomoże poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.
Więcej informacji oraz cennik opłat miesięcznych za pokoje można znaleźć TUTAJ.
Informacje ogólne o warunkach zakwaterowania w Wielkiej Brytanii znajdziesz TUTAJ.