Birmingham City University

Birmingham
 • 94 per cent of students in employment or further study within six months of graduating (96 per cent of postgraduates) (DLHE survey 2014/15);
 • connection with companies and organisations like Microsoft, Cisco, the City of Birmingham Symphony Orchestra);
 • over 23,500 students from over 80 countries;
 • investing £260 million in our facilities, including a major expansion of our City Centre Campus;
 • focus on practice-led, knowledge-based learning, providing students with access to cutting-edge facilities and real-world experience;
 • the chance to gain industry experience through work placements, mentoring schemes, Erasmus years and sandwich courses;
 • student employment agency ‘OpportUNIty – Student Jobs on Campus’ helps students to find paid part-time work with the University.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Stypendia
Mapa
Birmingham to atrakcyjne i zróżnicowane miasto liczące ponad milion mieszkańców. Zajmuje ono w całej Wielkiej Brytanii drugie miejsce, po Londynie, pod względem liczby studentów. Tylko miasteczko studenckie zamieszkuje ponad 23000 osób pochodzących z 80 krajów, toteż uniwersytet szczyci się wielokulturowym środowiskiem i rosnącą popularnością wśród studentów. Uczelnia stara się włączać studentów w wir zdarzeń, dać im tak możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, jak i możliwie najwięcej perspektyw pomagających rozwinąć karierę po ukończeniu studiów.

Uniwersytet może się pochwalić się wysoką jakością kształcenia, profesjonalnym i przyjaznym środowiskiem studiów, lokalami i urządzeniami wysokiej jakości oraz absolwentami robiącymi doskonałą karierę. W 2013 roku czasopismo Sunday Times University Guide zaliczyło Uniwersytet w Birmingham do listy 30 brytyjskich uniwersytetów, których absolwenci skutecznie znajdują zatrudnienie. W 2012 i 2013 roku The Complete University Guide zakwalifikował Uniwersytet Birmingham do pierwszej dziesiątki brytyjskich uniwersytetów zapewniających najlepsze warunki do nauki.
 


Uniwersytet swoją działalność i kształcenie stara się opierać na czterech podstawowych wartościach, które uznano za najbardziej istotne:
 • Przewaga – Uniwersytet szczyci się wysoką jakością usług edukacyjnych i profesjonalnych;

 • Orientacja na ludzi – Uniwersytet ceni każdego członka swojej wspólnoty i stara się z każdym z nich tworzyć korzystne kontakty zawodowe i akademickie;

 • Partnerstwo – ceni się partnerstwo i współpracę na różnych płaszczyznach, jako sposób uczenia się, rozwoju i wymiany doświadczeń;

 • Uczciwość i pryncypialność – dąży się do przewidywania i zrozumienia konsekwencji swoich działań oraz sprawiedliwego i rozsądnego sposobu postępowania.

Misja Uniwersytetu Birmingham. Wspierając opartą na praktyce edukację, poprzez prowadzone  badania naukowe i wymianę wiedzy, wywierać pozytywny wpływ na przyszłe losy studentów, pracodawców i społeczeństwa. Wizja - być uniwersytetem wiodącym w twórczej i zawodowej praktyce, opartej na innowacjach i badaniach.

Uniwersytet składa się z sześciu wydziałów:

Uniwersytet cieszy się w kraju dobrą renomą, w zakresie: podejmowania przez absolwentów pracy zawodowej, innowacyjnych metod nauczania, różnorodności kulturowej i tolerancji, oferowania studentom możliwości prowadzenia aktywnego życia społecznego, a także wysokiej jakości pomocy naukowych i sal wykładowych. Uniwersytet  rozwija się  nieprzerwanie od 1843 roku, gdy zostały utworzone jego zalążki. Jest to świetna uczelnia dla tych, którzy pragną gromadzić wiedzę i poszerzyć krąg przyjaciół na całym świecie.


Aby zapewnić wygodę studentom, ułatwić im naukę, Uniwersytet oferuje wiele usług i narzędzi takich jak:
 • studio filmowe i telewizyjne Uniwersytetu, wraz urządzeniami nagrywającymi;

 • sale komputerowe;

 • sale gimnastyczne i sprzęt, w który są wyposażone;

 • biblioteki – każdy należący do uniwersytetu budynek posiada bibliotekę, a uniwersytet oferuje łącznie ponad 715 tysięcy różnego rodzaju książek i ponad 28 tysięcy czasopism w formie papierowej i elektronicznej;

 • laboratoria;

 • bezpłatny dostęp do szybkiego i nieograniczonego Internetu. 

Uniwersytet oferuje także różnorodnego typu pomoc studentom - poradnictwo zawodowe, dodatkowe konsultacje (jeśli są trudności z nauką jakiegoś przedmiotu), zapewnienie niezbędnych warunków do nauki studentom niepełnosprawnym lub z zaburzeniami zdrowotnymi, pomoc wszystkim studentom międzynarodowym w kwestiach dotyczących migracji, itp. Tutaj znajdziesz opinie studentów o studiach w Uniwersytecie Birmingham City.

 

      

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

Wymagana średnia ze wszystkich przedmiotów z matury: 60% (z włączeniem przynajmniej trzech przedmiotów rozszerzonych) oraz 55% z matematyki na poziomie podstawowym.  Na kierunki techniczne i inżynierskie wymagane jest natomiast 60% z matury rozszerzonej z matematyki

 • Świadectwo ukończenia drugiej klasy (liceum) lub trzeciej klasy (technikum) – załącz ten dokument jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie musisz załączać tłumaczenia tego dokumentu.

 • Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ukończenia szkoły średniej wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz świadectwo dojrzałości (maturalne) wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum) - do obu tych dokumentów potrzebne jest też tłumaczenie przysięgłe.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.5

 • TOEFL – 90

Top-up

Wymagania rekrutacyjne

O przyjęcie na studia Top-up mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie), lub są na ostatnim roku tych studiów. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia Top-up, należy mieć 120-180 punktów ECTS (z przedmiotów dotychczas zaliczonych na studiowanym lub ukończonym kierunku), dlatego podczas składania dokumentów upewnij się, że masz wystarczającą ilość  tych punktów. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych kontynuowanych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa. Kończąc studia Top-up, otrzymasz dyplom studiów pierwszego stopnia.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy tylko załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uniwersytet stara się zaoferować mieszkania wszystkim studentom pierwszego roku. Największe szanse na uzyskanie zakwaterowania uniwersytet oferuje osobom, które:
 1. Rejestrują się na studia pierwszego kursu;;

 2. Nie mieszkają w Birmingham (najlepiej, jeśli mieszkają w innym kraju);

 3. Zwracają się z wnioskiem o zakwaterowanie z wyprzedzeniem.

Uniwersytet posiada własne akademiki, lecz oferuje również mieszkania w sektorze prywatnym. Może również zaproponować pomoc w znalezieniu mieszkania na własną rękę osobom, które z jakiegoś powodu (np. jeśli ktoś zwrócił się z prośbą o zakwaterowanie za późno) nie otrzymały mieszkania oferowanego przez uczelnię. Mieszkając w akademiku uniwersyteckim, można opłacać czynsz miesięcznie lub co semestr, a płatności mogą być dokonywane gotówką, kartą lub przelewem bankowym. Wszystkie pokoje mają dostęp do Internetu, co pozwala użytkownikom podłączyć się do sieci danych Uniwersytetu bezpośrednio z pokoju. Najważniejsze informacje o zakwaterowaniu na BCU znajdziesz tutaj.

Tutaj znajdziesz kontakty do osób, odpowiedzialnych za zakwaterowanie studentów.
Jeśli chcesz, aby uczelnia zorganizowała Ci zakwaterowanie, musisz wypełnić ten formularz online.

Więcej informacji o zakwaterowaniu na Uniwersytecie w Birmingham można znaleźć tutaj.
Ogólną informację na temat zakwaterowania w Wielkiej Brytanii znajdziecie tutaj

Birmingham City University oferuje szereg możliwości uzyskania stypendiów dla międzynarodowych studentów, o które możesz się ubiegać. W tamtym roku, aby powitać wszystkich nowych studentów międzynarodowych, uczelnia rozdawała co najmniej 150 funtów bezzwrotnego stypendium na książki i materiały dydaktyczne.   

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.