university of your choice (ES)

all
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Czy chcesz studiować w Hiszpanii? Kastu pomoże Ci osiągnąć ten cel!

Studia na państwowych uczelniach w Hiszpanii odbywają się w języku hiszpańskim. Aby dostać się na uczelnię w Hiszpanii, wymagany jest poziom języka hiszpańskiegoB2 (CEFR).

W celu osiągnięcia tego celu, Kastu współpracuje z najlepszymi szkołami językowymi w Hiszpanii, które oferują specjalne programy Uniwersytecki Pathway dla tych, którzy chcą studiować na uczelniach w Hiszpanii!

Szkoły językowe w Hiszpanii:

Jak przebiega program Uniwersytecki Pathway?

 • Intensywnie uczysz się języka hiszpańskiego 20 godzin tygodniowo. Czas trwania kursu zależy od twojego obecnego poziomu języka hiszpańskiego i trwa od 8 do 30 tygodni.
 • Po osiągnięciu poziomu B1 języka hiszpańskiego, można rozpocząć przygotowania do egzaminów PCE*, jeśli zdecydujesz się na ich zdawanie.
 • W trakcie kursu pomagamy wybrać odpowiednią uczelnię i program studiów, zgodnie z twoimi potrzebami i wynikami z matury.
 • Podczas kursu szkoły językowe organizują różne wydarzenia, wycieczki i inne formy rozrywki dla studentów, integrując ich w życie w Hiszpanii.
 • Po zakończeniu kursu obowiązkowe jest zdanie egzaminu języka hiszpańskiego na poziomie B2. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, szkoła językowa pomoże w przygotowaniu i wysłaniu wszystkich dokumentów do wybranych przez Ciebie uniwersytetów. W wypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu, kurs jest powtarzany, a student kontynuuje naukę do czasu zaliczenia egzaminu na poziomie B2.

Czym wyróżnia się program Uniwersytecki Pathway?

 • Do programu Uniwersyteckiego Pathway mogą przystąpić osoby, które nie posiadają żadnej znajomości języka hiszpańskiego.
 • Duży nacisk kładziony jest na mówienie. Podczas kursu będziesz zachęcany do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na różne tematy, zadaniach grupowych, debatach, grach.
 • Wiedzę zdobytą na lekcjach studenci praktykują również po zajęciach, komunikując się w nieformalnym środowisku, organizowane przez szkołę językową, np. wizyty w kawiarni, pieczenie ciasteczek czy wycieczki po najpopularniejszych miejscach w mieście.
 • Możliwość poprawy wyników egzaminów wstępnych poprzez zdanie dodatkowych egzaminów PCE*.
 • Nauczyciele są native speakerami.
 • Klasa składa się z 8–16 studentów, podzielonych według poziomu znajomości języka.

*Dowiedz się więcej o egzaminach PCE.

Dlaczego warto wybrać program Uniwersytecki Pathway?

 • Nie musisz mieć wybranego kierunku studiów. Masz rok, by zrozumieć, co chcesz studiować i wybrać program studiów.
 • Możliwość zamieszkania za granicą. Międzynarodowe doświadczenie i poznawanie ludzi z całego świata.
 • Dużo wolnego czasu. Lekcje odbywają się do południa, więc będziesz mieć czas na rozrywkę lub pracę.
 • Sensowne spędzenie czasu. W ciągu roku nie tylko nauczysz się języka, zdecydujesz, co chcesz studiować, ale także zdobędziesz doświadczenie życiowe w obcym kraju.
Przykładowy plan lekcji studentów programu Uniwersytecki Pathway:

*Zajęcia pozalekcyjne organizowane kilka razy w tygodniu

Jak przebiega rekrutacja do programu Uniwersyteckiego Pathway?

 • Wybierz miasto w Hiszpanii, w którym chciałbyś uczestniczyć w programie
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online na stronie Kastu
 • Przejdź bezpłatny test określający poziom znajomości języka hiszpańskiego, który pomoże ocenić twoje obecne umiejętności i określić czas trwania kursu, w którym będziesz mógł osiągnąć poziom B2.
 • Otrzymasz ofertę od hiszpańskiej instytucji edukacyjnej i potwierdzisz udział w programie.
Rozpoczęcie programu Uniwersyteckiego Pathway:
 • Początek programu Uniwersytecki Pathway w Hiszpanii rozpoczyna się we wrześniu/październiku.
 • Twój indywidualny program zostanie opracowany po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online na stronie Kastu.
 • Istnieją różne scenariusze, które zależą od twojego obecnego poziomu języka hiszpańskiego i czy wymagane są dodatkowe egzaminy PCE*.

*Dowiedz się więcej o egzaminach PCE.

 

 

 

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

Wypis ocen - jeśli jeszcze nie ukończyłeś szkoły, konieczne jest dołączenie wypisu ocen. Szczegółowe informacje na temat wypisu ocen i kiedy jest ono wymagane znajdziesz tutaj.

Świadectwo dojrzałości - jeśli już ukończyłeś szkołę, nie trzeba dołączać wypisu ocen, wystarczy załączyć swoje świadectwo dojrzałości na formularzu aplikacyjnym.

Uwaga! List motywacyjny nie jest wymaganym dokumentem podczas składania wniosku na programy Uniwersytecki Pathway.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Nie ma żadnych wymagań dotyczących języków angielskiego ani hiszpańskiego. Można ubiegać się o przyjęcie bez żadnej wiedzy w tych językach.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Do programów magisterskich mogą się ubiegać wszyscy, którzy ukończyli uniwersytet lub ci, którzy obecnie studiują na ostatnim roku. Studia, które ukończyłeś lub nadal kontynuujesz, muszą być w podobnym kierunku, jak ten, na który chcesz się dostać, ponieważ przyjęcie opiera się na zgodności punktów ECTS.

Świadectwo z ECTS - jeśli jeszcze nie ukończyłeś szkoły wyższej, musisz dołączyć świadectwo z ECTS, w którym będzie widoczne, jakie przedmioty studiujesz, jakie oceny uzyskałeś i ile punktów ECTS za nie otrzymałeś. Jeśli wysyłasz wniosek na ostatnim roku studiów, dyplom musisz dołączyć później, gdy go otrzymasz.

Dyplom licencjata - jeśli już ukończyłeś uczelnię wyższą, nie potrzeba załączać świadectwa z ECTS, wystarczy dołączyć swój dyplom licencjata do formularza aplikacyjnego.

Uwaga! List motywacyjny nie jest wymaganym dokumentem podczas składania wniosku na programy Uniwersytecki Pathway.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Nie ma żadnych wymagań dotyczących języków angielskiego ani hiszpańskiego. Można ubiegać się o przyjęcie bez żadnej wiedzy w tych językach.

Studiując w szkole językowej w Hiszpanii, masz szeroki wybór możliwości zakwaterowania, więc rodzaj zakwaterowania, jaki wybierzesz, zależy od twoich potrzeb i finansów.

Większość szkół językowych współpracujących z Kastu oferuje swoje akademiki lub pomaga w znalezieniu zakwaterowania na prywatnym rynku lub w rodzinach. Szkoły językowe zalecają wybór zakwaterowania u hiszpańskich rodzin w pierwszych miesiącach, ponieważ będziesz mieć przy sobie ludzi, którzy pomogą ci przez pierwsze dni i będziesz mógł doskonalić swoją znajomość języka hiszpańskiego.

Niemniej jednak zakwaterowanie oferowane przez szkoły językowe jest nieco droższe niż na prywatnym rynku, ale zazwyczaj opłaty za media, pościel i/lub usługi sprzątania są już wliczone. Większość międzynarodowych studentów osiedla się w akademikach przez pierwsze miesiące pobytu w Hiszpanii, ale potem szybko znajdują współlokatorów i wynajmują mieszkania wspólnie, co jest tańszym rozwiązaniem.

Należy pamiętać, że znalezienie zakwaterowania na prywatnym rynku w Hiszpanii jest trudne i wymaga dużo czasu i wysiłku, dlatego zalecamy rozpocząć poszukiwania jak najwcześniej.

Rodzaje zakwaterowania dla studentów szkół językowych w Hiszpanii to:
 • Akademiki;
 • Bursa studencka;
 • Pokój u hiszpańskiej rodziny.

Academia Guiu - Barcelona

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Barcelonie wahają się od 400 do 700 EUR/miesiąc.

Kilka stron internetowych, na których można szukać zakwaterowania w Barcelonie:

Academia Guiu oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania w Barcelonie. Za tę usługę pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 280 EUR.

Linguaschools - Madryt

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Madrycie wahają się od 400 do 700 EUR/miesiąc.

Kilka stron internetowych, na których można szukać zakwaterowania w Madrycie:

Linguaschools oferuje następujące rodzaje zakwaterowania:

Linguaschools - Granada

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Granadzie wahają się od 300 do 600 EUR/miesiąc.

Kilka stron internetowych, na których można szukać zakwaterowania w Granadzie:

Linguaschools oferuje następujące rodzaje zakwaterowania:

Espanolé – Valencia

Ceny wynajmu mieszkań na prywatnym rynku w Walencji wahają się od 400 do 700 EUR/miesiąc.

Kilka stron internetowych, na których można szukać zakwaterowania w Walencji:

Espanolé oferuje następujące rodzaje zakwaterowania: