Studia magisterskie

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia i chcą wyjechać za granicę na studia magisterskie. Kierunek, który ukończyłeś/-aś (albo na którym jeszcze studiujesz), powinien być zbliżony programem do kierunku, na który chcesz się dostać, ponieważ przyjęcie jest oparte przede wszystkim na zgodności przedmiotów oraz punktów ECTS. Proces aplikacji składa się z 3 etapów: 
 

1. Wybór kierunku studiów;

2. Wypełnienie formularza aplikacyjnego online;

3. Zaliczenie testu z języka angielskiego.
 

Pierwszy etap: wybór kierunku studiów

Wybór studiów magisterskich jest nieco ograniczony, ponieważ masz szansę dostać się tylko na kierunki, które są podobne do tego, na którym obecnie studiujesz.

Drugi etap: wypełnianie formularza aplikacyjnego online

Zarejestruj się na stronie Kastu (przycisk rejestracji znajdziesz w prawym górnym rogu). Po zalogowaniu się na swoje konto, wybierz z listy w prawym, górnym rogu "Formularz aplikacyjny". Obok znajdziesz plik „Instrukcja do formularza” – dzięki niej zapoznasz się z formularzem i dowiesz się, jak poprawnie go wypełnić. Jeżeli podczas wypełniania formularza pojawią się jakieś pytania lub trudności, to zwróć się o pomoc do konsultantów Kastu.


Po zalogowaniu się do formularza musisz dodać wszystkie wybrane kierunki i ułożyć je według preferencji. W formularzu wprowadzasz najważniejsze informacje o sobie, swoim wykształceniu, dodatkowym doświadczeniu, językach, którymi się posługujesz i teście z języka angielskiego, który masz zamiar zaliczyć. Będzie też trzeba załączyć kilka dokumentów:

 

 • Dokument tożsamości – możesz załączyć dowód osobisty lub paszport. Dokument powinien być ważny jeszcze co najmniej przez dwa lata. 

 • Wykaz punktów ECTS / dyplom licencjata – jeżeli nadal studiujesz na studiach I-go stopnia, to musisz załączyć wykaz punktów ECTS, w którym będą wymienione zaliczone przedmioty, Twoje oceny i otrzymane punkty ECTS. Jeżeli już ukończyłeś/-aś studia, to taki wypis nie będzie potrzebny, wystarczy, że załączysz dyplom ukończenia (każda strona powinna być oddzielnym plikiem). Jeżeli formularz wyślesz, studiując na ostatnim roku, to dyplom załączysz później, gdy tylko go otrzymasz. 

 • List motywacyjny – jeżeli wybrane przez Ciebie studia są w kilku krajach, to najlepiej jest załączyć kilka listów motywacyjnych. Porady dotyczące pisania listów motywacyjnych znajdziesz tutaj

 • Referencje – możesz załączyć do trzech referencji, jednak wystarczają jedne. Przynajmniej jeden list referencyjny powinien być podpisany przez osobę, która Cię uczy, tj. nauczyciela. Możesz także załączyć referencje od pracodawcy lub osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia, na które uczęszczasz. Obok referencji powinny być przedstawione dane kontaktowe osoby je wystawiającej. Informacje na temat tego, co powinno być zawarte
  w referencjach, znajdziesz tutaj

 • CV – na większości kierunków studiów magisterskich wymagane jest CV (życiorys), sporządzone w języku angielskim.

 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli posiadasz dokumenty poświadczające jakiekolwiek osiągnięcia, które Twoim zdaniem mogą pomóc przy aplikacji, to również możesz je załączyć. Może to być pierwsza nagroda w konkursie, odbyty kurs itd. Opisana działalność/osiągnięcie musi być bezpośrednio związane z kierunkiem studiów, na który została złożona aplikacja.

 • Przykłady prac – osoby, które aplikują na kierunki związane ze sztuką, zapewne będą musiały dostarczyć przykłady prac lub wykonać specjalne zadanie rekrutacyjne, ale informacja o tym zostanie przesłana w trakcie procesu aplikacji.

Formularz aplikacyjny należy wypełnić i wysłać przed końcem terminu składania dokumentów, dlatego ważne jest, aby wcześniej w kalendarzu aplikacji sprawdzić, do kiedy trzeba to zrobić. Termin aplikacji sprawdź na stronie konkretnego kierunku na www.kastu.pl.

Trzeci etap: zaliczenie testu z języka angielskiego 

Test z języka angielskiego służy do sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych. Możesz wybierać spośród dwóch testów: IELTS lub TOEFL. W przypadku aplikacji na studia magisterskie test Kastu jest niewystarczający. 

Testy IELTS i TOEFL są równoważne, dlatego możesz wybrać ten, który Ci bardziej odpowiada. Ile punktów musisz otrzymać z danego testu, możesz dowiedzieć się na stronie Kastu w zakładce kierunki, wybierając „Wymagania rekrutacyjne”. 

Koniec: list z uczelni

Po wysłaniu formularza aplikacyjnego otrzymasz list z uczelni. Może to nastąpić pod koniec wiosny lub na początku lata. To, kiedy dokładnie otrzymasz list, zależy od kraju, uczelni oraz liczby osób aplikujących na dany kierunek – jeżeli jest dużo kandydatów, to list może nadejść później, niż obiecano. Gdy nie otrzymasz listu, to nie warto panikować. Na odpowiedź czekają wszyscy kandydaci. Nawet jeżeli Twoja kandydatura nie zostanie przyjęta, to uczelnia Cię o tym poinformuje. Jeśli nie dotarł do Ciebie żaden email/list, to nie oznacza to, że Twoja aplikacja została odrzucona, ale jedynie, że decyzja jeszcze nie została podjęta.


Gdy decyzja zostanie podjęta, otrzymasz jeden z trzech listów:

 • Warunkowy list przyjęcia – zostaną w nim określone warunki, po których spełnieniu dostaniesz się na wybrany kierunek. Zwykle warunkowy list przyjęcia wysyłany jest do tych, którzy aplikując, są na ostatnim roku studiów, a więc jeszcze nie ukończyli studiów – stawia się im warunek dostarczenia dyplomu. Gdy odpowiedź dostaniesz, zanim zaliczysz test z języka angielskiego, to jednym z warunków będzie właśnie zaliczenie testu. Jeżeli spełnisz wszystkie warunki, to masz zapewnione przyjęcie na studia. Swoje miejsce stracisz, gdy nie spełnisz określonych warunków.

 • Ostateczny list przyjęcia – jeżeli wszystkie wymagane dokumenty zostały przez Ciebie wysłane, ukończyłeś/-aś studia i masz zdany egzamin z języka angielskiego, to otrzymasz list informujący o ostatecznym przyjęciu, który oznacza, że Twoja aplikacja na studia została przyjęta i… możesz się przygotowywać do wyjazdu.

 • List odrzucenia kandydatury– to najsmutniejszy list ze wszystkich, otrzymasz w nim informację o tym, że Twoja kandydatura został odrzucona. Jednak po otrzymaniu takiego listu nie przejmuj się zbytnio, ponieważ Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona na kolejnym wymienionym kierunku (kolejnym priorytecie z formularza). Zwykle studenci, którzy zostali odrzuceni na pierwszym z wybranych kierunków, są przyjmowani na któryś z kolejnych. Tak więc nawet gdy otrzymasz list odrzucenia kandydatury, nie trać nadziei na studia za granicą. Niektóre uczelnie proponują kandydatom pre-masters courses, które pozwalają uzupełnić brakujące punkty ECTS. Po ukończeniu takiego kursu masz możliwość dostania się na studia magisterskie. Kurs pre-masters zwykle trwa rok i jest płatny (cena zależy od uczelni), dlatego po otrzymaniu takiej propozycji dobrze się zastanów, co chcesz robić. Jeśli jednak bardzo chcesz studiować konkretny kierunek na konkretnej uczelni, to odbyty kurs pre-masters może zapewnić Ci taką możliwość. 

Jeżeli otrzymasz list informujący o przyjęciu (nawet warunkowy), to już warto rozpocząć przygotowania do studiów za granicą i – co najważniejsze – zacząć poszukiwanie mieszkania.