Winchester University

Winchester
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa
University of Winchester liczy już ponad 200 lat i swoją nazwę wywodzi od miasta, w którym jest położony. Miasta, które zostało ostatnio uznane za 'best place to live in Britain'. Podstawą funkcjonowania uczelni jest silny system kontroli jakości oraz wartości takie jak: niezależność intelektualna, sprawiedliwość społeczna, duchowość, kreatywność oraz indywidualne podejście. Taki system wartości pozwala na  kształtowanie w studentach zamiłowania do wiedzy oraz zaangażowania w badania. Dzięki temu czyni z nich refleksyjnych członków społeczeństwa, starających się  zmienić świat na lepsze.

Priorytetowym celem Uniwersytetu jest zapewnienie  studentom wysokiej jakości kształcenia i uczynienie z nich odpowiedzialnych i użytecznych społecznie obywateli. 
W tym celu korzysta z wielu aspektów działalności: 

Quality Office odpowiada za wszystkie usługi świadczone przez Uniwersytet oraz za kontrolę jakości programów kształcenia. Programy kontroli jakości i standardy akademickie opracowywane są corocznie dla wszystkich programów kształcenia. Audyt jest prowadzony zarówno wewnętrznie, w ramach uczelni, jak i przez uznane w kraju instytucje kontrolujące jakość kształcenia zapraszane przez Uniwersytet. Umożliwia to utrzymanie wysokiego poziomu uczelni,  gwarantuje wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji  wszystkim pracownikom uniwersyteckim.

Centrum Badań: Uniwersytet prowadzi zaawansowane badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, edukacyjnych. Badania te odpowiadają na potrzeby społeczne i dążą do rozwiązywania aktualnych problemów obywateli, nie tylko miasta, ale i na szerszą skalę. Uczelnia inicjuje wymianę wiedzy i doświadczenia w obrębie społeczności akademickiej i poza nią. Wsparcie w tym zakresie zapewnia powołany przez Uniwersytet Business Service, którego celem jest dostarczanie opartych na badaniach naukowych informacji oraz prowadzenie doradztwa dla sektora prywatnego i publicznego a także wdrażanie wyników tych badań w praktyce.

Enterprise lectures to organizowane przez uczelnię wykłady prowadzone przez znane osoby, które opowiadają o swojej drodze do sukcesu. Podczas tych spotkań zaproszeni goście wskazują na to, co, ich zdaniem, było kluczowe w rozwoju ich kariery i osiąganiu wysokich wyników w pracy.

Uczelnia udziela także niewielkiego wsparcia studentom rozpoczynającym własną działalność gospodarczą. W ramach start-up małe firmy mogą liczyć na pomoc w zakresie zarządzania przepływem środków finansowych. Oprócz kształcenia Uniwersytet oferuje również mnóstwo możliwości, które mogą wzbogacić każdego studenta o nowe doświadczenia. Uczelnia wiele uwagi poświęca sztuce – posiada kilka galerii, w których wystawiane są prace, tak lokalnych artystów,  jak i studentów oraz pracowników uczelni. Od kilku już lat uczelnia jest gospodarzem  jednego z największych w Wielkiej Brytanii festiwali literackich. Osoby marzące o karierze literackiej, bądź po prostu interesujące się literaturą, mogą uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi autorami, wydawcami i agentami, a także poznać tajniki funkcjonowania wydawnictw literackich. Jeden z wydziałów uczelni poświęcony jest aktywnościom związanym z muzyką, został stworzony specjalnie na potrzeby osób pasjonujących się muzyką. Studentom oferowane są możliwości zaangażowania się w kilkadziesiąt form muzycznej aktywności, jak np.  gry w  zespołach, workshop‘uose, śpiewu w chórze, udziału w warsztatach muzycznych, a także indywidualnej nauki. Wszystkie sesje grupowe są bezpłatne.
Uczelnia dba również o potrzeby miłośników aktywności fizycznej, tak w sportach indywidualnych, jak i drużynowych. Do dyspozycji wszystkich studentów są nowoczesne, wyposażone w najnowszy sprzęt obiekty sportowe: siłownia, hala sportowa i stadion. Jeśli zaś  ktoś woli sportowy doping od zmagań w uczelnianych meczach, to z pewnością również znajdzie tu atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu, kibicując ulubionym drużynom.
Na uczelni aktywie działa stowarzyszenie studentów, które organizuje różnorodne spotkania, imprezy, turnieje, wieczory komediowe, koncerty na żywo i wiele innych. Jeśli więc w wolnym czasie pragniesz wziąć udział w ekscytujących wydarzeniach, to tu z pewnością nie zabraknie ku temu okazji.

Jednym z głównych celów Uniwersytetu jest zapewnienie studentom komfortu i dobrego samopoczucia. W tym celu powołano wiele różnych organizacji świadczących pomoc i zapewniających doradztwo we wszystkich ważnych kwestiach związanych z życiem studenckim:
 • Counselling: zapewnia psychologiczne i emocjonalne wsparcie studentom, udzielając porad w różnych kwestiach, przy zachowaniu dyskrecji i zasad poufności

 • Careers service wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniach pracy i planowaniu kariery. Zapewnia kontakt z pracodawcami i dostarcza informacji o wolnych miejscach pracy. Wiele, dostępnych w mieście i w okolicy, płatnych ofert pracy można znaleźć na  portalu Job-shop.

 • Disability Service troszczy się o potrzeby studentów niepełnosprawnych. Udziela im informacji i wparcia, by mogli korzystać ze wszystkich oferowanych przez uczelnię możliwości bez żadnych problemów. 

 • Internationalisation Centre zostało powołane, by pomagać studentom zagranicznym w różnych kwestiach praktycznych, takich jak np.: przybycie do kraju, otwarcie konta w banku. Udziela również informacji o możliwościach wzięcia udziału w  programach wymiany. 

 • Student advice to instytucja udzielająca wsparcia studentom w różnych sytuacjach problemowych. Pomoc i doradztwo dotyczą przede wszystkim praktycznych aspektów życia studenckiego związanych ze sprawami finansowymi, poszukiwaniem mieszkania i innymi.

 • Student Finance Team ma na celu dostarczanie zainteresowanym studentom jak najlepszych informacji na temat finansów. Udziela zarówno informacji na temat możliwości finansowania badań, jak i wsparcia w planowaniu wydatków tym, którzy sobie z tym nie radzą.

 • Study Skills Service organizuje warsztaty i indywidualne konsultacje, aby umożliwić studentom rozwijanie zdolności i zainteresowań, a także pomagać w rozwiązywaniu trudności napotykanych w trakcie nauki. 

 • Volunteering udziela informacji na temat możliwości zaangażowania się w wolontariat, co pozwoli nie tylko zając się w wolnym czasie pożyteczną pracą, ale również wzbogacić swoje CV i rozwijać nowe talenty i umiejętności. 

 • Uniwersytet, jako jedna z niewielu uczelni, oferuje stypendia.

Oczywiście, jak  inne uczelnie,  University of Winchester posiada bogatą bibliotekę, która oferuje obszerne zasoby i szeroki zakres usług. Jeśli zbiory biblioteki okażą się niewystarczające do Twoich potrzeb, jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych materiałów na miejscu, można skorzystać z usług wypożyczalni międzybibliotecznej. Biblioteka posiada również mediatekę - bogaty dział zbiorów specjalnych, w którym można wypożyczyć materiały audio i wideo. Do dyspozycji studentów jest też ogromna internetowa baza danych oraz ponad 600 wygodnych stanowisk do pracy i centrum „media loan“, w którym można wypożyczyć różnorodne urządzenia multimedialne: od kamer do komputera przenośnego. Otworzono również niewielki punkt z materiałami papierniczymi i biurowymi.  
Studia na Uniwersytecie w Winchester to z pewnością świetny wybór i doskonała inwestycja w Twoją przyszłość, ponieważ uczelnia jest  nowoczesna, przyjazna i bezpieczna.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

Wymagana jest średnia przynajmniej 60% z matury. Uwaga: niektóre kierunki mogą mieć wyższe wymagania.

 • Świadectwo ukończenia drugiej klasy (liceum) lub trzeciej klasy (technikum) – załącz ten dokument jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie musisz załączać tłumaczenia tego dokumentu.

 • Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ukończenia szkoły średniej wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz świadectwo dojrzałości (maturalne) wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum) - do obu tych dokumentów potrzebne jest też tłumaczenie przysięgłe.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.5

 • TOEFL – 90

Top-up

Wymagania rekrutacyjne

O przyjęcie na studia Top-up mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie), lub są na ostatnim roku tych studiów. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia Top-up, należy mieć 120-180 punktów ECTS (z przedmiotów dotychczas zaliczonych na studiowanym lub ukończonym kierunku), dlatego podczas składania dokumentów upewnij się, że masz wystarczającą ilość  tych punktów. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych kontynuowanych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa. Kończąc studia Top-up, otrzymasz dyplom studiów pierwszego stopnia.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy tylko załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Uniwersytet gwarantuje mieszkania wszystkim studentom pierwszego roku, jeżeli złożą oni w terminie swoje zgłoszenie.  Uniwersytet oferuje kilka rodzajów pokoi. Większość z nich znajduje się na terenie kampusu uniwersyteckiego, a więc na zajęcia i do wszystkich obiektów uniwersyteckich będziesz mógł dotrzeć szybko i wygodnie. Wnioski o zakwaterowanie należy składać do 31 maja, a ostateczny termin składania wniosków upływa 1 sierpnia. Aby mieć pewność, że otrzymasz mieszkanie, musisz być już przyjęty na studia, a Uniwersytet powinien być uczelnią pierwszego wyboru na Twojej liście. Podczas wypełniania wniosku masz możliwość wyboru trzech najbardziej pożądanych opcji mieszkania (zawarte w priorytecie), ale to nie  daje jeszcze pewności, że otrzymasz wybrane lokum. Mieszkania są rozdzielane według zasady "kto pierwszy, ten lepszy", czyli  zakwaterowanie otrzymuje ten, kto zgłosił się najwcześniej. +

Ogólne warunki  zakwaterowania proponowane przez uczelnię 

Wszystkie proponowane przez uczelnię mieszkania, nawet te oferowane na stronach Uniwersytetu przez prywatnych właścicieli, muszą spełniać ściśle określone normy jakości. Wszystkie pokoje są w pełni umeblowane. We wszystkich kwaterach zapewniony jest dostęp do niezbędnych urządzeń kuchennych, jednak zdarza się, że trzeba dzielić je z innymi mieszkańcami (wspólna kuchnia na 8 pokoi). W cenę wynajmu zawsze wliczone są opłaty za media i za Internet. Czynsz opłaca się z góry cały okres obowiązywania umowy lub jest on podzielony na trzy raty.

Możliwe rodzaje pokoi 

 • Catered Accommodation to mieszkania, w cenę których jest wliczone częściowe wyżywienie. Raz w tygodniu na legitymację studencką jest wypłacana kwota, wystarczająca na około 14 posiłków. Kredytem można posłużyć się w każdej firmie cateringowej znajdującej się na terenie każdego kampusu uniwersyteckiego. Ten typ mieszkania wyposażony jest w małą kuchnię do przygotowania prostych dań i przekąsek. Cena wynajmu tego typu mieszkań to około 4000 funtów (za 28-tygodniowy okres najmu) i zawiera wszystkie podatki i opłaty za wyżywienie. 

 • Self-catered Accommodation to mieszkania z normalną kuchnią przystosowaną do przygotowania posiłków. Ich mieszkańcy mogą gotować sami, ale, w razie potrzeby, można zamówić za dodatkową opłatą pakiet catering taki, jaki otrzymują mieszkańcy zakwaterowani w opcji Catered-accommodation. Cena wynajmu tego typu mieszkań waha się od 3000 do 5000 funtów (za okres 37-40 tygodni).

 • University Managed Housing to pokoje uczelniane w prywatnych domach na terenie kampusu, które są administrowane przez uczelnię. Każdy pokój w takim domu jest  wynajmowany oddzielnie (mieszkańcy posiadają własny klucz do pokoju), ale udogodnienia są wspólne. Zazwyczaj  mieszkania tego typu  są oferowane  studentom starszych roczników, ale jest też możliwość zarezerwowania ich przez studentów pierwszego roku.

 • Sektor prywatny. Studenci starszych roczników często wolą wynająć prywatne mieszkania  wspólnie z przyjaciółmi. Jeśli w mieszkaniu takim mieszka większa grupa osób, to jest ono bardziej ekonomiczne. Jednak, jeśli potrzebujesz w mieszkaniu spokoju i samotności, to można wynająć pokój jedno lub dwuosobowy w domku lub mieszkaniu przy rodzinie. Uczelnia może udostępnić listę nieruchomości, odpowiadających uczelnianym standardom, proponowanych przez osoby prywatne. 

We wszystkich sprawach związanych z wynajmem mieszkań należy zwracać się pod adres: housing(eta)winchester.ac.uk Więcej informacji o zakwaterowaniu znajdziesz tutaj
Instrukcja, jak ubiegać się o mieszkanie.