Bedfordshire University

Luton/Bedford
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Obiekty Uniwersytetu Bedfordshire zlokalizowane są w dwóch miastach: Luten oraz Bedford. Jest to jedna z największych uczelni wyższych w regionie, która, dbając o wysoki poziom, szczyci się licznymi sukcesami. Za świadczenie wysokiej jakości usług kształcenia, w 2013 roku została wyróżniona nagrodą Królowej. Jednak jest to tylko jedna z wielu nagród. Podczas audytu Quality Assurance Agency [państwowa instytucja  szkolnictwa wyższego  oceniająca jakość kształcenia] Uniwersytet w Bedfordshire otrzymał najwyższą ocenę. W czasie ostatniej kontroli QAA potwierdziła, że spełnia on najwyższe standardy jakości określone dla uczelni wyższych.

Poniżej przedstawiamy listę najbardziej prestiżowych nagród  zdobytych przez Uniwersytet:

 • Nagroda Queen’s Award for Enterprise: International Trade w roku 2011;

 • Nagroda The Times Higher Leadership and Management Award w roku 2011;

 • Złoty medal Investors in People za inwestycję w zasoby ludzkie w roku 2011;

 • Oraz wiele innych nagród i wyróżnień, które trudno jest wyliczyć. Uniwersytet cieszy się jednak z każdego wyróżnienia, gdyż są one wyrazem uznania dla wkładu pracy. Podczas ankiety przeprowadzonej wśród studentów, dotyczącej satysfakcji ze studiów, uczelnia znalazła się na 28. miejscu, a także otrzymała wysoką ocenę za realizację programów nauczania takich jak: dziennikarstwo, prawo, przedsiębiorczość i marketing. Jest to uczelnia stosunkowo młoda, lecz obiecująca, nic więc dziwnego, że społeczność oczekuje od niej zdobywania coraz większego uznania.

Przyznane nagrody i wyróżnienia mobilizują zespół do zaangażowania w pracę, aby osiągać jak najwyższe wyniki.
Uniwersytet w swojej wizji stawia zza cel zapewnienie wszystkim studentom życiowej szansy zdobycia wyższego wykształcenia. Wiele uwagi uczelnia poświęca także respektowaniu zasad równości i tolerancji, oferując równe szanse edukacyjne wszystkim, którzy chcą się uczyć. Toteż jej misją jest przede wszystkim tworzenie tętniącej życiem, wielokulturowej społeczności, która dzięki zdobyciu wykształcenia na wysokim poziomie, nie tylko pomoże swoim członkom kształtować ich własne losy, ale także zbuduje postawę tolerancji i wpłynie na rozwój więzi międzykulturowych.

Dbając o wysoką jakość, szkoła dąży do poprawy jakości już przetestowanych i sprawdzonych metod. Jest to możliwe między innymi dzięki współpracy z przedsiębiorcami, prowadzeniu badań na wysokim poziomie, regularnej aktualizacji ostatnich trendów rynkowych itp. Stosowanie tych metod nie tylko przyczynia się do podnoszenia jakości, ale pozwala studentom na rozwijanie wiedzy i doświadczenia, przygotowując ich do przyjmowania nowych wyzwań, co jest niezbędne w poszukiwaniu zatrudnienia lub w podejmowaniu dalszej edukacji. Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy umożliwia przede wszystkim nowoczesne środowisko nauki, które oferuje studentom najnowocześniejsze narzędzia pracy oraz profesjonalizm i wsparcie personelu. Obok starannie przygotowanego programu nauczania Uniwersytet rozwija także inną aktywność studentów:

 • Volunteering service daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach wolontariatu studenckiego, który wspiera rozwój osobisty, ale wzbogaca także CV studentów i stanowi dodatkowy atut w poszukiwaniach pracy.

 • Umożliwia zaangażowanie się w działalność  stowarzyszeń studenckich.

 • Funkcja konsultanta do spraw studiowania. Możesz reklamować ofertę edukacyjną Uniwersytetu, odwiedzając inne uczelnie.

 • Zapewnia pomoc i wsparcie prężnie działającego Centrum Doradztwa Zawodowego. Od niedawna wprowadzono nowe narzędzie  on-line, które pomaga studentom szybko i skutecznie znaleźć pracę, odpowiadającą ich umiejętnościom i potrzebom.

 • Umożliwia współpracę z partnerami uczelni. Uniwersytet posiada obecnie umowy partnerskie z około 3,5 tysiąca przedsiębiorstw, wśród których są m. in.  BBC, TUI oraz Channel. Dzięki kontaktom uczelni studenci mogą łączyć zdobywaną wiedzę z praktyką.

 • Możliwość udziału w różnorodnych konkursach i projektach, co może przynieść korzyści, nawet jeśli nie zostaniesz laureatem. Zawsze daje to szansę bycia zauważonym przez potencjalnego pracodawcę i  zyskania  obiecującej perspektywy kariery.

 • BREO (Bedfordshire Resources for Education Online) to wirtualna przestrzeń nauki,  oferująca wiele narzędzi i możliwości, np.  zaprezentowania swojego portfolio.

 • Wsparcie trenerów akademickich, którzy mogą udzielić Ci pomocy w trudnościach w nauce, nadrobieniu zaległości lub dodatkowo uzupełnić wiedzę.

 • Akademicki zespół doradztwa profesjonalnie pomaga w optymalnym ustaleniu harmonogramu studiów, aby osiągać jak najlepsze wyniki w nauce;

 • Academic liaison librarians pomoże w poszukiwaniu potrzebnych materiałów oraz we wszystkich kwestiach związanych z korzystaniem z zasobów i usług biblioteki.

 • Peer assisted learning. Jest to znakomity, oparty na pomocy koleżeńskiej wyższych roczników, program dla studentów pierwszego roku, który znacznie ułatwia przebycie okresu adaptacyjnego. Dzięki niewielkiej różnicy wieku, pozwala im na zdobycie własnego bezcennego doświadczenia w oparciu o doświadczenia starszych kolegów. 

Centre for Learning Excellence (CLE) Centrum, będące swego rodzaju „sercem uczelni”, wspiera Uniwersytet w utrzymaniu wysokiego poziomu kształcenia.

Działalność Centrum polega na:

 • Wspieraniu i zachęcaniu pracowników do zdobywania uznania w dziedzinie edukacji; 

 • Wyszukiwaniu najlepszych praktyk w nauczaniu i ocenianiu, dopasowanych do potrzeb Uniwersytetu; 

 • Zachęcaniu wykładowców do stosowania najnowszej techniki szkoleniowej;

 • Prowadzeniu doradztwa i udzielaniu pomocy w tworzeniu nowych programów oraz unowocześnianiu już funkcjonujących;

 • Przeprowadzaniu seminariów, kursów podnoszących kwalifikacje i warsztatów dla pracowników; 

 • Rozwijaniu badań naukowych i dzieleniu się wynikami z partnerami, studentami i społeczeństwem;

 • Zbieraniu opinii na temat kształcenia i podnoszenie jakości pracy uczelni w oparciu o uwagi studentów i zgłaszane przez nich potrzeby. 

Uniwersytet dąży do uzyskania najwyższych wyników i stale rozwija zakres swojej działalności. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób takie innowacje wpływają na poziom  kształcenia, możesz przeczytać opinie studentów.
Ważna informacja dla osób zainteresowanych studiami magisterskimi – od września 2013 roku kandydaci będący obywatelami UE są objęci 50% zniżką.

Zachęcamy również do zapoznania się z witualną podróżą po kampusach.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne

Wymagana średnia z wyników z matury to minimalnie 60%. Uwaga: niektóre kierunki mogą mieć wyższe wymagania.

 • Świadectwo ukończenia drugiej klasy (liceum) lub trzeciej klasy (technikum) – załącz ten dokument jeśli wciąż się uczysz i dlatego nie masz jeszcze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nie musisz załączać tłumaczenia tego dokumentu.

 • Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ukończenia szkoły średniej wystarczy, że do formularza aplikacyjnego załączysz świadectwo dojrzałości (maturalne) wraz ze świadectwem ukończenia liceum (bądź technikum) - do obu tych dokumentów potrzebne jest też tłumaczenie przysięgłe.

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • Matura z języka angielskiego: 70%, z uwzględnieniem przynajmniej 60% z matury ustnej (podstawowej) i przynajmniej 60% z matury pisemnej (rozszerzonej)

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Na studia magisterskie mogą kandydować wszyscy, którzy ukończyli studia licencjackie lub inżynierskie (studia I stopnia), studia magisterskie lub studiują na ostatnim roku studiów I-stopnia. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych obecnych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • IELTS - 6.5

 • TOEFL – 90

Top-up

Wymagania rekrutacyjne

O przyjęcie na studia Top-up mogą ubiegać się osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów (licencjackie lub inżynierskie), lub są na ostatnim roku tych studiów. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia Top-up, należy mieć 120-180 punktów ECTS (z przedmiotów dotychczas zaliczonych na studiowanym lub ukończonym kierunku), dlatego podczas składania dokumentów upewnij się, że masz wystarczającą ilość  tych punktów. Studia, które planujesz powinny mieć zbliżony profil do tych kontynuowanych lub ukończonych, ponieważ w procesie rekrutacji kluczowa jest ich zgodność programowa. Kończąc studia Top-up, otrzymasz dyplom studiów pierwszego stopnia.

 • Wykaz punktów ECTS – osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, muszą załączyć wypis punktów ECTS, w którym będzie wykazane, jakie przedmioty były realizowane na studiach oraz ile punktów za nie otrzymano.

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich – jeśli jesteś absolwentem wyższej uczelni, nie potrzebujesz wypisu, wystarczy tylko załączyć dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku angielskim lub oryginał z tłumaczeniem)

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Ważne jest, by uczelnia otrzymała wyniki testu z języka angielskiego do 31 lipca.

Spełnienie wymagań w zakresie języka angielskiego można udokumentować w następujący sposób:

 • Matura z języka angielskiego: 70%, z uwzględnieniem przynajmniej 60% z matury ustnej (podstawowej) i przynajmniej 60% z matury pisemnej (rozszerzonej)

 • IELTS - 6.0

 • TOEFL – 80

Bedford Campus

Miasteczko studenckie Bedford znajduje się w samym sercu uniwersyteckiego kampusu. Duży wybór pokoi w różnych przedziałach cenowych sprawia, że każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Pokoje są już umeblowane a w cenę wliczone są wliczone media (woda, prąd, internet). Umowę podpisuje się na okres co najmniej 42 tygodni. 

Ceny:
 • Tower Room (wspólna kuchnia i łazienka) - 86.00£/za tydzień

 • Study Room (wspólna kuchnia, łazienka, pokój do nauki) - 87.00£/za tydzień

 • Standard Room (wspólna kuchnia i łazienka) - 91.00£/za tydzień

 • En-suite Room (wspólna kuchnia i salon) - 98.00£/za tydzień

Dodatkowe opłaty:
 • application fee w wysokości £50 - opłata pobierana jedynie w pierwszym roku

 • depozyt w wysokości £200 - pieniądze te są w całości zwracane po zakończeniu umowy (oczywiście pod warunkiem, że nie ma żadnych uszkodzeń w wynajmowanym pokoju lub zaległości w czynszu)

 • opłaty za pralnię: £2.50 za pranie i £1.50 za suszenie

Więcej informacji na temat zakwaterowania w kampusie Bedford i aktualnie dostępnych pokojach można znaleźć tutaj.

Luton Campus

Miasteczko studenckie Luton jest zlokalizowne bardzo blisko uniwersyteckiego kampusu. Niedaleko znajdują się też popularne bary i kluby.

Oferowane pokoje:
 • Standard en-suite: £125.50-£139.00/za tydzień

 • Deluxe en-suite: £135.50-£149.00/za tydzień

 • Studio Flat: £154.50-£158.00/za tydzień

 • Standard room with shared bathroom: £99.00/za tydzień

Dodatkowe opłaty:
 • application fee w wysokości £50 - opłata pobierana jedynie w pierwszym roku

 • depozyt w wysokości £200 - pieniądze te są w całości zwracane po zakończeniu umowy (oczywiście pod warunkiem, że nie ma żadnych uszkodzeń w wynajmowanym pokoju lub zaległości w czynszu)

 • opłaty za pralnię: £2.50 za pranie i £1.50 za suszenie

Tutaj można zobaczyć czym różnią się poszczególne pokoje, sprawdzić ich dostępność i dokonać rezerwacji