Ocean University of China

Qingdao
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Stypendia
Mapa

*Oficjalne strony internetowe chińskich uczelni należy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox/Internet Explorer.

Ocean University of China - dla tych, którzy chcą dokonać prawdziwej zmiany.

Cel jest prosty

„Ocean to wszystkie rzeki" – motto te towarzyszy Uniwersytetowi od momentu jego powstania, tj. od 1924 roku. Ochrona oceanów to nie tylko puste słowa, ale również spójna linia działania oparta na badaniach naukowych o najwyższej jakości.

Uniwersytet w pełni przyczynia się do rozwoju Chin, a jednocześnie do zrównoważonego rozwoju całego świata. Realizuje najlepsze pomysły na to, by oczyścić morza i oceany.

Uniwersytet podzielony jest na cztery miasta studenckie, wszystkie one żyją w oparciu o te same idee - czysta, zrównoważona przyszłość jest kluczem do lepszego życia.

Eko-przyszłość

Ocean University of China jest znany z wybitnych dyscyplin dydaktycznych - Oceanografii i Rybołówstwa. Studenci mogą też studiować inne kierunki studiów, takich jak prawo, ekonomia czy biznes. Tutaj możesz połączyć swoje dwie pasje: ochronę środowiska i wybrany program studiów. Kto wie, może zostaniesz prawnikiem ds. środowiska i zasobów naturalnych? A może stworzysz swój eko-biznes?

 

Fakty i liczby

 • Ponad 25. 800 studentów.
 • Ponad 1800 studentów kontynuuje studia na doktoracie.
 • Ponad 1200 studentów międzynarodowych.
 • Ponad 3300 pracowników naukowych i innych pracowników uniwersyteckich.
 • Ponad 1700 profesorów.

Znani absolwenci

Zgadnij, gdzie studiował pierwszy chiński naukowiec, badający pieszo biegun południowy? Skąd pochodzi badacz, który dotarł zarówno na biegun północny, jak i południowy? Tak, masz całkowitą rację - to absolwenci Uniwersytetu Oceanicznego w Chinach.

Nawet 68% nagród National Foundation Awards for Distinguished Young Researchers in Oceanography ląduje w rękach studentów Ocean University of China. Co to oznacza? Ten uniwersytet przygotowuje prawdziwych profesjonalistów w swojej dziedzinie, którzy są zainteresowani zagadnieniami o znaczeniu globalnym.

Życie w dzisiejszych czasach

OUC dalej rozwija się jako kompleksowa uczelnia badawcza na najwyższym poziomie, z silnym naciskiem na nauki o morzu. XXI wiek jest wiekiem zorientowanym na ocean, a celem uniwersytetu jest stworzenie idealnych warunków do realizacji pomysłów dotyczących ochrony naszych akwenów wodnych.

 

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne
 • Świadectwo dojrzałości i Świadectwo ukończenia szkoły średniej. W przypadku jeśli nie ukończyłeś jeszcze szkoły średniej, potrzebny będzie dokument z liceum/technikum, w którym stwierdza się, że jesteś uczniem ostatniej klasy.
 • Wypis ocen (transcript of records) - wypis powinien obejmować wszystkie przedmioty, które realizowałeś w trakcie wszystkich lat nauki oraz przewidywane/wystawione oceny semestralne z trzeciej klasy (lub czwartej w przypadku szkół czteroletnich). Aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu. Wypis powinien zostać wypełniony przez uprawnioną do tego osobę w Twojej szkole średniej.
 • Oświadczenie o wsparciu finansowym - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego oświadczenia do samodzielnego wypełnienia.
 • Dwa listy polecające - należy mieć dwa listy polecające od nauczycieli z liceum/technikum. Referencje muszą być w języku angielskim. Pamiętaj, że na tych dokumentach muszą widnieć dane kontaktowe i podpis referenta. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania rzetelnych referencji.
 • Foreign Examination form - Aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu oraz stosowny szablon (wraz z tłumaczeniem na język polski) dla lekarza. Dzięki wzorowi w języku polskim nie musisz się obawiać tego, że wypełnienie tego dokumentu będzie dla lekarza problematyczne.
 • Study Plan (list motywacyjny) - należy przygotować tekst w języku angielskim zawierający dotychczasowe osiągnięcia, powody dla których wybrało się właśnie ten uniwersytet oraz planu studiów. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania perfekcyjnego Study Plan’u.
 • CV (w języku ojczystym i chińskim)

WAŻNE: Opłata aplikacyjna - aplikując na studia w Chinach musisz wnieść opłatę aplikacyjną. Informacje na temat opłaty aplikacyjnej znajdziesz tutaj.

 

*Uwaga: Wymagania rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.
 

 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Za pomocą jednego z tych testów możesz potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego:

 • IELTS – 6.0
 • TOEFL - 80

Wyjątek stanowią osoby posługujące się językiem angielskim jako językiem ojczystym oraz osoby, których poprzednie studia w pełni nauczane były w języku angielskim.


*Uwaga: Wymagania językowe mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich: oryginał oraz tłumaczenie przysięgłe na język angielskim. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze studiów licencjackich i nie posiadasz dyplomu konieczny będzie dokument z Twojej uczelni, który potwierdzi Twój status studenta i przewidywaną datę ukończenia studiów.
 • Wypis punktów ECTS - jeśli jeszcze nie ukończyłeś studiów, potrzebny będzie wypis punktów ECTS wraz z listą przedmiotów, które realizowałeś i ile punktów otrzymałeś za każdy z nich.
 • Oświadczenie o wsparciu finansowym - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego oświadczenia do samodzielnego wypełnienia.
 • CV (w języku ojczystym i chińskim)
 • Zaświadczenie o niekaralności - do uzyskania w sądzie rejonowym drogą elektroniczną.
 • Dwa listy polecające - należy mieć dwa listy polecające od profesorów uniwersyteckich. Referencje muszą być w języku angielskim. Pamiętaj, że na tych dokumentach muszą widnieć dane kontaktowe i podpis referenta. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania rzetelnych referencji.
 • Foreign Examination form - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu oraz stosowny szablon (wraz z tłumaczeniem na język polski) dla lekarza. Dzięki wzorowi w języku polskim nie musisz się obawiać tego, że wypełnienie tego dokumentu będzie dla lekarza problematyczne.
 • Study Plan (list motywacyjny) - należy przygotować tekst w języku angielskim o długości ponad 800 słów, zawierający dotychczasowe osiągnięcia badawcze (np. tytuł i streszczenia pracy dyplomowej lub opublikowany artykuł), powody wyboru tego uniwersytetu, plan studiów i badań, przyszły plan kariery itp. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania perfekcyjnego Study Plan’u.

WAŻNE: Opłata aplikacyjna - aplikując na studia w Chinach musisz wnieść opłatę aplikacyjną. Informacje na temat opłaty aplikacyjnej znajdziesz tutaj.

 

*Uwaga: Wymagania rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.
 

 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Za pomocą jednego z tych testów możesz potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego:

 • IELTS – 6.5

Wyjątek stanowią osoby posługujące się językiem angielskim jako językiem ojczystym oraz osoby, których poprzednie studia w pełni nauczane były w języku angielskim.

 

*Uwaga: Wymagania językowe mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.

Studenci zagraniczni mogą przebywać w akademikach uniwersyteckich. Budynki te są specjalnie zaaranżowane dla studentów zagranicznych:

Kampus Fushan

Stawka dla studentów (powyżej 3 miesięcy):

 • Pokój jednoosobowy - 5,6 - 7,2 €/dzień
 • Pokój dwuosobowy - 8,2 - 10 €/dzień

Stawka dla studentów krótkoterminowych (1 - 3 miesiące):

 • Pokój jednoosobowy - 10,5 €/dzień
 • Pokój dwuosobowy - 12,5 €/dzień

 

Kampus Laoshan

Stawka dla studentów studiów (powyżej 3 miesięcy):

 • Pokój dwuosobowy - 9 - 10 €/dzień

Stawka dla studentów (1 - 3 miesiące):

 • Pokój dwuosobowy - 13 - 15 €/dzień

Studenci zagraniczni mogą wybrać różne rodzaje zakwaterowania w kampusie, pokój jedno- lub dwuosobowy w różnych zakresach cenowych. Zazwyczaj posiada wszystkie udogodnienia, których możesz potrzebować.

Dla obywateli Unii Europejskiej, którzy chcą studiować na tym uniwersytecie, tego rodzaju stypendia są dostępne:

Studia licencjackie:

 • President Scholarship

 

Studia magisterskie:

 • Chinese Government Scholarship
 • President Scholarship
 • Marine Scholarship of China

 

Więcej informacji o wszystkich stypendiach, które są dostępne na tej uczelni, można przeczytać tutaj.

WAŻNE: Opłata aplikacyjna - aplikując na studia w Chinach musisz wnieść opłatę aplikacyjną. Informacje na temat opłaty aplikacyjnej znajdziesz tutaj.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak otrzymać stypendium i jak wybrać odpowiedni dla siebie uniwersytet, napisz lub zadzwoń do naszej konsultantki Natalii.