Jiangsu University

Zhenjiang
 • Rated as a 4 star University by QS. Rating cements teaching, employability, facilities, innovation, research, ect.
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Stypendia
Mapa

*Oficjalne strony internetowe chińskich uczelni należy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox/Internet Explorer.

Uniwersytet Jiangsu - lider edukacji

Uniwersytet Jiangsu jest jednym z najważniejszych uniwersytetów chińskich. W ciągu stu lat pracy uczelnia jasno dała do zrozumienia, że najważniejszymi wartościami są: wiedza, prawda, cnota. Społeczność uniwersytecka zobowiązuje się do zapewnienia utalentowanym młodym ludziom jak najlepszej edukacji, zapewniając w ten sposób niewyczerpane zyski wiedzy, pomagając im zdobyć cenne umiejętności praktyczne, angażując się na rzecz społeczności.

Obecnie Jiangsu jest znana jako lider edukacji w całych Chinach. Uniwersytet otrzymał mnóstwo nagród w dziedzinie badań naukowych. Na przykład:

 • nagroda za badania nad syntezą, za spójne technologie badawcze dotyczące żywności i produktów rolnych;
 • nagroda za pomysł na materiały zmniejszające efekt cieplarniany;
 • wyróżnienie w dziedzinie rozwoju teorii pomp podwodnych, badań technologicznych i zastosowań;
 • nagroda przyznana za wdrażanie technologii energooszczędnych, ochrony środowiska (siatki granulowane);
 • nagroda za rozwój oprogramowania sterującego opartego na sieci neuronowej;
 • Uniwersytet został również nagrodzony za cylindryczną budowę platform wiertniczo-magazynowych i technologie produkcyjne. Produkcja polikrzemu, zimnego wodoru, przy użyciu specjalnej technologii podstawowej dla reaktora termojądrowego, również pomogła uniwersytetowi wyróżnić się w kraju.

Dlatego nie należy się dziwić, że na uniwersytecie studiuje obecnie ponad 42 tys. studentów, z czego około 2 tys. pochodzi z innych krajów.

Globalna przyjaźń

Uniwersytet łączy różne dyscypliny a studenci mogą wybierać pomiędzy różnymi typami programów studiów. Całe środowisko zostało zaprojektowane tak, aby połączyć osobiste zdolności z najnowszymi technologiami. Dlatego uniwersytet koncentruje się nie tylko na naukach ścisłych i technologiach, ale także na gospodarce i naukach społecznych.

 

Nie tylko nauka, ale także kultura

Prowincja Yangsu płynie wzdłuż Morza Żółtego, będąc tam, naprawdę zanurzasz się w historii Chin. Do Twojej dyspozycji są 23 parki narodowe, 461 historycznych miast prowincji, 9 klasycznych ogrodów w Suzhou (są one nawet wpisane na listę obszarów chronionych UNESCO). Po przybyciu do tego dalekowschodniego kraju, będziesz czerpał z kultury garściami. Przez uczelnie organizowane są kursy językowe, a na każdym kroku prezentowana jest kultura chińska. Dzięki temu, znacznie łatwiej będzie zintegrować się z obcym krajem, lepiej zrozumieć ludzi czy ich światopogląd.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne
 • Świadectwo dojrzałości i Świadectwo ukończenia szkoły średniej. W przypadku jeśli nie ukończyłeś jeszcze szkoły średniej, potrzebny będzie dokument z liceum/technikum, w którym stwierdza się, że jesteś uczniem ostatniej klasy.
 • Wypis ocen (transcript of records) - wypis powinien obejmować wszystkie przedmioty, które realizowałeś w trakcie wszystkich lat nauki oraz przewidywane/wystawione oceny semestralne z trzeciej klasy (lub czwartej w przypadku szkół czteroletnich). Aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu. Wypis powinien zostać wypełniony przez uprawnioną do tego osobę w Twojej szkole średniej. Uwaga: Transcript of records powinien być koniecznie wypełniony na komputerze!
 • Oświadczenie o wsparciu finansowym - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego oświadczenia do samodzielnego wypełnienia.
 • Dwa listy polecające - należy mieć dwa listy polecające od nauczycieli z liceum/technikum. Referencje muszą być w języku angielskim. Pamiętaj, że na tych dokumentach muszą widnieć dane kontaktowe i podpis referenta. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania rzetelnych referencji.
 • Foreign Examination form - Aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu oraz stosowny szablon (wraz z tłumaczeniem na język polski) dla lekarza. Dzięki wzorowi w języku polskim nie musisz się obawiać tego, że wypełnienie tego dokumentu będzie dla lekarza problematyczne.
 • Study Plan (list motywacyjny) - należy przygotować tekst w języku angielskim zawierający dotychczasowe osiągnięcia, powody dla których wybrało się właśnie ten uniwersytet oraz planu studiów. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania perfekcyjnego Study Plan’u.

WAŻNE: Opłata aplikacyjna - aplikując na studia w Chinach musisz wnieść opłatę aplikacyjną. Informacje na temat opłaty aplikacyjnej znajdziesz tutaj.

 

*Uwaga: Wymagania rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.
 

 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Za pomocą jednego z tych testów możesz potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego:

 • IELTS 6.0

Wyjątek stanowią osoby posługujące się językiem angielskim jako językiem ojczystym oraz osoby, których poprzednie studia w pełni nauczane były w języku angielskim.

Jeśli nie spełniasz powyższych wymagań językowych, skontaktuj się z Natalią.


*Uwaga: Wymagania językowe mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich: oryginał oraz tłumaczenie przysięgłe na język angielskim. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze studiów licencjackich i nie posiadasz dyplomu konieczny będzie dokument z Twojej uczelni, który potwierdzi Twój status studenta i przewidywaną datę ukończenia studiów.
 • Wypis punktów ECTS - jeśli jeszcze nie ukończyłeś studiów, potrzebny będzie wypis punktów ECTS wraz z listą przedmiotów, które realizowałeś i ile punktów otrzymałeś za każdy z nich.
 • Oświadczenie o wsparciu finansowym - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego oświadczenia do samodzielnego wypełnienia.
 • CV
 • Zaświadczenie o niekaralności - do uzyskania w sądzie rejonowym drogą elektroniczną.
 • Dwa listy polecające - należy mieć dwa listy polecające od profesorów uniwersyteckich. Referencje muszą być w języku angielskim. Pamiętaj, że na tych dokumentach muszą widnieć dane kontaktowe i podpis referenta. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania rzetelnych referencji.
 • Foreign Examination form - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu oraz stosowny szablon (wraz z tłumaczeniem na język polski) dla lekarza. Dzięki wzorowi w języku polskim nie musisz się obawiać tego, że wypełnienie tego dokumentu będzie dla lekarza problematyczne.
 • Study Plan (list motywacyjny) - należy przygotować tekst w języku angielskim o długości ponad 800 słów, zawierający dotychczasowe osiągnięcia badawcze (np. tytuł i streszczenia pracy dyplomowej lub opublikowany artykuł), powody wyboru tego uniwersytetu, plan studiów i badań, przyszły plan kariery itp. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania perfekcyjnego Study Plan’u.
 • Supervisor Acceptance Letter - musisz uzyskać zgodę z podpisem przyszłego profesora uniwersyteckiego. Oznacza to, że musisz znaleźć profesora z tej uczelni, który będzie odpowiedzialny za Twoją działalność akademicką i uzyskać jego zgodę. Wszelkie fałszywe lub podrobione podpisy prowadzą do dyskwalifikacji Twojej aplikacji. Kastu pomoże Ci znaleźć odpowiedniego profesora oraz zajmie się dokumentacją z tym związaną.

 

WAŻNE: Opłata aplikacyjna - aplikując na studia w Chinach musisz wnieść opłatę aplikacyjną. Informacje na temat opłaty aplikacyjnej znajdziesz tutaj.

 

*Uwaga: Wymagania rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.
 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Za pomocą jednego z tych testów możesz potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego:

 • IELTS 6.0

Wyjątek stanowią osoby posługujące się językiem angielskim jako językiem ojczystym oraz osoby, których poprzednie studia w pełni nauczane były w języku angielskim.

Jeśli nie spełniasz powyższych wymagań językowych, skontaktuj się z Natalią.

 

*Uwaga: Wymagania językowe mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.

Dla studentów z zagranicy, uniwersytet oferuje możliwość pobytu w akademiku.

Pokoje są dwuosobowe ze wspólną kuchnią i wspólną, europejską łazienką (ciepła woda jest dostępna 24 godziny na dobę). Każdy pokój posiada 2 pojedyncze łóżka, biurka, krzesła, klimatyzację. W akademiku jest telewizja kablowa i dostęp do Internetu.

Przeczytaj więcej o akademikach oferowanych przez uczelnię tutaj.

Dostępne stypendia na studia licencjackie:

 • Central Europe Special Scholarship
 • A&W Enterprise Scholarship

 

Dostępne stypendia na studia magisterskie:

 • Chinese Government Scholarship (CSC for all programmes)
 • Jasmine Jiangsu Government Scholarship (belongs to Local Chinese Governement Scholarship)
 • JSU Presidential Scholarship
 • A&W Enterprise Scholarship

WAŻNE: Opłata aplikacyjna - aplikując na studia w Chinach musisz wnieść opłatę aplikacyjną. Informacje na temat opłaty aplikacyjnej znajdziesz tutaj.

 

Przekonałeś się do wyjazdu? Chcesz wybrać odpowiedni dla siebie uniwersytet lub chcesz spróbować swoich sił i otrzymać stypendium? Napisz lub zadzwoń do naszej konsultantki Natalii smiley