Donghua University

Shanghai
O uczelni
Wymagania rekrutacyjne
Zakwaterowanie
Mapa

Donghua University (DHU) - globally known university

Donghua University (DHU), formerly China Textile University, was founded in 1951. Located in the downtown area in Shanghai and adjacent to Hongqiao Economic Development Zone, DHU is one of the state-key universities directly under the Ministry of Education of China. Its feature disciplines, such as Fashion Design, Textile Engineering, International Trade, Material Science, and Information Technology have received high reputation both domestically and abroad.

Multi-disciplinary university with a wide range of study programs

DHU has a wide range of undergraduate and graduate degree programs across a vast field of disciplines including engineering, economics, management, literature and art, laws, science, and education.

It has:

 • 13 colleges and schools;
 • 54 undergraduate programs; 
 • 59 master’s degree programs; 
 • 30 doctoral degree programs;
 • 5 postdoctoral research programs, among which are 6 state key disciplines and 7 Shanghai municipal key disciplines.

Academic achievements have found applications in areas such as aeronautics, military science, new material, architecture, and environment protection. The number of valid patents ranks top 12 among Chinese colleges and universities.

Excellent in academics as well as innovation & practice

Based on its core disciplines in textile engineering, materials science, fashion and other applicable design, which enjoy high reputations domestically and internationally, DHU develops extensively in relevant disciplines such as computer science and information technology, chemistry and biochemistry, economics, management and business, environmental & mechanical engineering, physics & mathematics, law & history, etc. English-taught bachelor and master programs are launched in recent years offering more opportunities for international students to study in the fields of business, design and engineering. All programs provide an academic foundation as well as an education leads to employment.

Student-oriented education and support

DHU offers many opportunities and possibilities for its students to involve more in national or international competitions and contests, student activities, community services, public innovation spaces and study abroad experiences. Here the students have being nurtured not only as future high-level practice-oriented talents with innovative spirits, but educated as capable and responsible people who will engage with local, national and global communities and serve for the others.

DHU - fashion events center

University has successfully hosted such major international conferences as International Fashion Forum of Shanghai International Fashion Culture Festival and the 83rd World Conference of Textile Institute. As a result, a dynamic, multi-aspect, and multi-channel prospect of international exchange and cooperation has being formed.

Strong relationships with alumni

Donghua University aims to maintain strong links with our alumni (former students), friends, and supporters. A cohesive network of people linked to the University, and to each other, is continually developing all around the world.

Donghua University Alumni Association was established in the October of 1986, which is the main point of contact for former students and friends who want to stay involved with, or support, their university, now the association has over 50 branches around China mainland, Hong Kong, and other countries.

Licencjackie

Wymagania rekrutacyjne
 • Świadectwo dojrzałości i Świadectwo ukończenia szkoły średniej. W przypadku jeśli nie ukończyłeś jeszcze szkoły średniej, potrzebny będzie dokument z liceum/technikum, w którym stwierdza się, że jesteś uczniem ostatniej klasy.
 • Wypis ocen (transcript of records) - wypis powinien obejmować wszystkie przedmioty, które realizowałeś w trakcie wszystkich lat nauki oraz przewidywane/wystawione oceny semestralne z trzeciej klasy (lub czwartej w przypadku szkół czteroletnich). Aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu. Wypis powinien zostać wypełniony przez uprawnioną do tego osobę w Twojej szkole średniej.
 • Oświadczenie o wsparciu finansowym - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego oświadczenia do samodzielnego wypełnienia.
 • Foreign Examination form - Aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu oraz stosowny szablon (wraz z tłumaczeniem na język polski) dla lekarza. Dzięki wzorowi w języku polskim nie musisz się obawiać tego, że wypełnienie tego dokumentu będzie dla lekarza problematyczne.
 • Study Plan (list motywacyjny) - należy przygotować tekst w języku angielskim zawierający dotychczasowe osiągnięcia, powody dla których wybrało się właśnie ten uniwersytet oraz planu studiów. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania perfekcyjnego Study Plan’u.

WAŻNE: Opłata aplikacyjna - aplikując na studia w Chinach musisz wnieść opłatę aplikacyjną. Informacje na temat opłaty aplikacyjnej znajdziesz tutaj.

 

*Uwaga: Wymagania rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.
 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Za pomocą jednego z tych testów możesz potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego:

 • IELTS – 6.0
 • TOEFL - 80

Wyjątek stanowią osoby posługujące się językiem angielskim jako językiem ojczystym oraz osoby, których poprzednie studia w pełni nauczane były w języku angielskim.


*Uwaga: Wymagania językowe mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.

Magisterskie

Wymagania rekrutacyjne
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich: oryginał oraz tłumaczenie przysięgłe na język angielskim. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze studiów licencjackich i nie posiadasz dyplomu konieczny będzie dokument z Twojej uczelni, który potwierdzi Twój status studenta i przewidywaną datę ukończenia studiów.
 • Wypis punktów ECTS - jeśli jeszcze nie ukończyłeś studiów, potrzebny będzie wypis punktów ECTS wraz z listą przedmiotów, które realizowałeś i ile punktów otrzymałeś za każdy z nich.
 • Oświadczenie o wsparciu finansowym - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego oświadczenia do samodzielnego wypełnienia.
 • CV
 • Zaświadczenie o niekaralności - do uzyskania w sądzie rejonowym drogą elektroniczną.
 • Dwa listy polecające - należy mieć dwa listy polecające od profesorów uniwersyteckich. Referencje muszą być w języku angielskim. Pamiętaj, że na tych dokumentach muszą widnieć dane kontaktowe i podpis referenta. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania rzetelnych referencji.
 • Foreign Examination form - aplikując z Kastu otrzymasz wzór takiego dokumentu oraz stosowny szablon (wraz z tłumaczeniem na język polski) dla lekarza. Dzięki wzorowi w języku polskim nie musisz się obawiać tego, że wypełnienie tego dokumentu będzie dla lekarza problematyczne.
 • Study Plan (list motywacyjny) - należy przygotować tekst w języku angielskim o długości ponad 800 słów, zawierający dotychczasowe osiągnięcia badawcze (np. tytuł i streszczenia pracy dyplomowej lub opublikowany artykuł), powody wyboru tego uniwersytetu, plan studiów i badań, przyszły plan kariery itp. Aplikując z Kastu otrzymasz instrukcję do napisania perfekcyjnego Study Plan’u.
 • List potwierdzający od profesora. Kandydaci, którzy ubiegają się o programy oferowane przez następujące uczelnie lub szkoły, muszą skontaktować się z profesorami DHU w odpowiedniej dziedzinie badawczej, aby poprosić o akceptację. Jeśli profesor zgodzi się, aby zostać Twoim przyszłym przełożonym, powinieneś poprosić go o list potwierdzający do superwizji.

   

WAŻNE: Opłata aplikacyjna - aplikując na studia w Chinach musisz wnieść opłatę aplikacyjną. Informacje na temat opłaty aplikacyjnej znajdziesz tutaj.

 

*Uwaga: Wymagania rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.
 

 

Wymagania odnośnie języka angielskiego

Za pomocą jednego z tych testów możesz potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego:

 • IELTS – 6.0
 • TOEFL - 80

Wyjątek stanowią osoby posługujące się językiem angielskim jako językiem ojczystym oraz osoby, których poprzednie studia w pełni nauczane były w języku angielskim.

 

*Uwaga: Wymagania językowe mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. W przypadku aplikacji na chińskie uczelnie najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Natalią.

You can choose room type from double room (2 people) and multiple room (shared by 3-4 people).

Facilities: Each room is equipped with bathroom (except some rooms on Songjiang Campus), bedding, furniture, air-conditioner, fridge, TV set, etc. In the public areas, there are washing machines, hot & cold water dispensers, microwave ovens, electromagnetic stoves, as well as common room, professional laundry service, self-study lounge, etc.

Water & Electricity: There is a sufficient monthly quota for free, only the excess will be charged.

Internet: Apply for 24-hours’ internet in your room separately (around CNY 60 / month). 

Campus Service Facilities: Several canteens, DHU libraries, indoor and outdoor stadiums, courts and playgrounds, campus clinics, student service/activity centers